Pomak ka izlečenju uz inovativne terapije


Vode?i srpski infektolozi s klinika za infektivne i tropske bolesti predstavili su na Tre?em stru?nom sastanku u Šapcu najnovija saznanja iz oblasti le?enja hepatitisa B, case hepatitisa C i HIV, buy kao i rezultate najnovijih studija vezanih za inovativne terapije u oblasti hroni?nih virusnih infekcija.

U?esnici su naglasili zna?aj multidisciplinarnog pristupa u izradi zajedni?ke strategije za unapre?enje efikasnosti i kvaliteta le?enja gotovo pola miliona obolelih od hroni?nih virusnih oboljenja u Srbiji. Posebna pažnja je posve?ena i terapiji HIV infekcije, for sale trideset godina nakon prvog dijagnostikovanog slu?aja ovog oboljenja u našoj zemlji.

Ovaj stru?ni skup je bio prilika da na jednom mestu mišljenja i iskustva razmene najeminentniji srpski lekari, stru?njaci iz relevantnih oblasti sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Klini?kog centra Srbije, kao i iz klinika za infektivne bolesti klini?kih centara Vojvodine, Niša i Kragujevca, sa Vojnomedicinske akademije, kao i iz drugih centara.

ČITAJTE:  Selektor Austrije odstranio tri igrača zbog homofobije

Predstavljaju?i rezultate najnovijih studija vezanih za terapiju hepatitisa C, infektolog i gastroenterolog sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Klini?kog centra Srbije docent dr Ivana Miloševi? istakla je da je uz pomo? inovativne terapije napravljen veliki pomak ka popunom izle?enju, što daje nadu i hiljadama obolelih od hroni?nog hepatitisa C i B širom Srbije.

“Okupili smo kolege sa svih klinika za infektivne i tropske bolesti u Srbiji, kako bismo kroz multidisciplinarni pristup osmislili strategiju daljih koraka i usmerili napore ka pronalaženju rešenjakoja bi omogu?ila što kvalitetnije le?enje obolelih u našoj zemlji, u korak sa svetskim dostignu?ima u ovoj oblasti”, navela je dr Miloševi?.U okviru posebnog panela, mladi lekari specijalizanti po prvi put su imali priliku da predstave svoja znanja o pravcima istraživa?kog rada u oblasti antivirusne terapije.

ČITAJTE:  Autovao se niški glumac Uroš Milojević

Izvor: B92


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.