Otvoreno pismo Helene Vuković


Imam potrebu da reagujem na re?i jednog od organizatora Beogradske Parade ponosa, seek Adama Puškara, this web koji je na svom Fejsbuk profilu sa gej parade u Oslu, povodom Ponosa Srbije održanog 25. juna 2016. godine u Beogradu, napisao slede?e: „I tako završi se današnji dan na Prajdu (u Oslu) sa ven?anjem… E takav život želim u Srbiji, ne inat, ne mržnju, ne jeftino politikanstvo a još manje Prajd organizovan od pripadnika/ca politi?kih partija Arkanovih tigrova/ica i penzionisanih penzionera/ki vojske Srbije koji/a je ratovala u naše ime (i) imala sve beneficije tokom svog aktivnog službovanja i nakon istog…

Dragi Adame,

Pre svega želim da ti se zahvalim na pažnji koju si dao Ponosu Srbije iz dalekog Osla, doga?aju koji je organizovala tvoja zajednica, zajednica koja se ne ose?a dobrodošlom na Beogradskoj Paradi ponosa koju organizuješ svake godine. Tvoju zajednicu ?ine i pripadnici politi?kih partija i Arkanovi tigrovi i penzioneri i službenici vojske Srbije i oni koji nisu imali luksuz da izbegnu vojni rok i oni koji su ratovali i oni koji su nacionalisti i oni koji su desni?ari i oni koji veruju u Boga i oni koji idu u crkvu i oni koji su nezadovoljni tvojim aktivizmom… i niko od njih nije dobrodošao na tvojoj Beogradskoj Paradi ponosa.

ČITAJTE:  Najavljen početak Novosadske nedelje ponosa

Pre svega moram da reagujem na tvoj pokušaj da obmaneš javnost. Iza Ponosa Srbije ne stoji ni inat, ni mržnja, ni jeftino politikanstvo, ve? stoji odba?enost i višegodišnji apeli LGBTI zajednice u Srbiji da Parada ponosa bude tokom juna kada je mesec Ponosa, da gej parada ima kontakt sa obi?nim gra?anima koju ne okružuje tri prstena policijske zaštite, da bude fokusirana na obi?ne LGBTI gra?ane Srbije i njihove svakodnevne probleme, a ne na diplomatski kor, politi?ke i estradne zvezde koje iskoriš?avaju Paradu ponosa zarad njihovih li?nih interesa. Naš apel da zajedno organizujemo Paradu ponosa u junu ste odbili, ali potpuno razumem vaše razloge za odbijanje, jer je ipak lepše leto provesti po svetskim gej paradama nego organizovati svoju srpsku. Ali razumite i vi naše razloge, iza Ponosa Srbije ne stoji novac stranih ambasada, ve? stoji novac same LGBTI zajednice koja je i organizovala ceo doga?aj, te moramo da radimo po volji onih koji nas pla?aju. Ponos Srbije je inkluzivan, služi LGBTI zajednici i svako je dobrodošao da se uklju?i organizaciji istog bez obzira na nacionalnu, etni?ku, versku, politi?ku ili bilo koju drugu pripadnost. Zbog Ponosa Srbije nije blokiran grad. Zbog Ponosa Srbije nije pove?ano nasilje nad LGBTI osobama. Zbog Ponosa Srbije nisu izvo?eni tenkovi, hiljade policajaca ni helikopteri.

ČITAJTE:  Usvojen zakon koji olakšava promenu pola

Istina, Ponos Srbije je manji, ali naša energija da radimo ono što naša zajednica o?ekuje je velika i nadamo se da ?emo vremenom uklju?ivati sve više i više ljudi u naš pokret i ohrabrivati ih da nam se pridruže i s nama slave Dan ponosa, da razvijamo prijateljske i solidarne odnose me?u LGBTI osobama, da se me?usobno podržavamo i osnažujemo. U toj energiji i želji leže moje jedine beneficije, jer kao što sam godinama služila ovom narodu kroz vojnu službu, tako ?u služiti LGBTI osobama kroz aktivizam. I za kraj Adame, hvala ti na ovim re?ima, jer su oni pokazatelj da radimo dobro svoj posao i da smo na pravom putu.

Srda?an pozdrav,
Helena Vukovi?

ČITAJTE:  Živi i pusti druge da budu šta hoće

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.