Uskoro zbirka Le Fanuovih dela ’’Karmila i druge priče strave’’

Šesta knjiga u ediciji „Poetika strave“ izdava?ke ku?e Orfelin, website like this bi?e zbirka kra?ih proznih dela „Karmila i druge pri?e strave“ Šeridana Le Fanua.

karmila-naslovna-malaZbirka, koja bi trebalo da bude objavljena do po?etka Beogradskog sajma knjiga, donosi osam odabranih pripovetki od kojih je pet po prvi put prevedeno i objavljeno na srpskom jeziku. Izbor zastupljenih dela na?inio je urednik edicije, dr Dejan Ognjanovi?.

Pored naslovne pripovetke „Karmila“, koja važi za jedan od najranijih proznih radova o vampirima, budu?i ?itaoci ove kolekcije mo?i ?e da pro?itaju dela: „?udnovati doga?aj u životu slikara Šalkena”, „Duh madam Kroul“, „Nagodba ser Dominika“, „Zaveštanje plemi?a Tobija“, „Familijar“, „Zeleni ?aj“ i „Mrtvi crkvenjak“.

Osim ovih pripovetki, knjiga na 350 strana sadrži opširan i stru?an pogovor o zna?aju Le Fanua i njegovog dela, kao i piš?evu detaljnu biografiju i bibliografiju.

Likovnu i grafi?ku opremu knjige uradio je Dragan Bibin.

O zastupljenim pri?ama:

„Karmila” (1871/1872)

Jedno od najboljih i najuticajnijih dela na temu vampirizma ikada objavljenih, direktno je uticalo na „Drakulu“ (koji je izašao ?etvrt veka kasnije). Pri?a deluje znatno modernije od mnogih kasnijih pri?a pisanih na sli?nu temu.

„?udnovati doga?aj u životu slikara Šalkena” (1839)

Jedna od najzna?ajnijih i najjezivijih horor pri?a – po prvi put na srpskom. Nesu?ena verenica jednog mladog slikara završi u kandžama demonskog prosca koji možda uopšte nije ni ?ovek, ni živ. Ali to još nije najgore što ?e zadesiti i nju, i njega…

„Duh madam Kroul“ (1870)

Po prvi put na srpskom arhetipska 19-vekovna pri?a o duhovima, o mladoj služavki u ku?erini jedne zlokobne babe na samrti – koja nakon smrti postaje još zlokobnija…

„Nagodba ser Dominika“ (1872)

Klasi?na pri?a o nagodbi s ?avolom, i pokušaju da se rogati nasamari. Remek-delo konciznosti.

„Zaveštanje plemi?a Tobija“ (1868)

Ova jeziva pri?a po?inje zavadom dvojice bra?e oko imanja, odnosno nasledstva, ali u nju prste upli?u i nadnaravne pojave: prvo pokojni otac (koji se vrati u obliku demonskog psa) a onda i jedan od bra?e koji tokom pri?e umire, a onda kre?e da spopada brata, njegove uku?ane i pokojnog oca.

„Familijar“ (1872)

Opsesivno-paranoi?na pri?a o ?oveku koga proganja neko… ili nešto… a on se pravi nevešt oko toga ko bi to i zašto mogao biti… Jedan od klasika horora, po prvi put na srpskom.

„Zeleni ?aj“ (1869)

Vrhunska, veoma uticajna i slojevita horor pri?a koja svojom idejom najavljuje Lavkraftovu pri?u „S one strane“. Vrlog sveštenika progoni prikaza zlo?estog majmuna (!) – ali ako mislite da je to povod za neku lakrdiju i smejuriju, grdno grešite. Ova horor pri?a, veoma moderna po pristupu i implikacijama, izazvala je brojna, raznolika tuma?enja…

„Mrtvi crkvenjak“ (1871)

Folklorno-ruralni horor o crkvenjaku koji pokuša da krade iz crkve, strada tom prilikom, a onda u seoce do?e tajanstveni, zlokobni stranac koji kao da ima neke mra?ne namere s njegovim lešom… Dvojica ljudi pokuša?e da sa?uvaju povereni im leš, ali stranac možda uopšte nije sa ovoga sveta…

Izvor: Art-Anima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.