Biti gej u Avganistanu


Homoseksualnost je tabu tema u Avganistanu, o kojoj se retko pri?a u medijima i obi?no se osu?uje kao nešto nemoralno i protiv islamske vere.

BBC je razgovarao sa ?etiri osobe iz Avganistana, generic koje su sve razli?itog seksualnog opredeljenja. Njih ?etvoro su govorili o životu koji provode uglavnom skrivaju?i se, health ali su isto tako i spremni da stanu iza svog identiteta i seksualnog opredeljenja.

Zainab (19) živi sa svojim roditeljima, koji, kao i njeni drugi ro?aci ne znaju šta ona ose?a i da je homoseksualnog opredeljenja.

– Sa 15 ili 16 godina shvatila sam da ose?am odbojnost prema muškarcima. Radila sam u salonu lepote, gde je bilo mnogo više devojaka oko mene i tad sam shvatila da su mi privla?nije nego muškarci – rekla je mlada devojka.

Zainab kaže da je priznala jednoj svojoj dugogodišnjoj prijateljici da je zaljubljena u nju, a da je njena reakcija bila šokantna.

Naime, drugarica se u odre?enom vremenu povukla, ali malo kasnije njih dve su postale par.

Zainab navodi kako uspeju da se sastanu jednom ili dva puta nedeljno i to u tajnosti.

– Ima mnogo devojaka koje su homoseksualnog opredeljenja, ali ne pri?aju otvoreno o tome. Na njih se u Avganistanu gleda kao na nešto “neislamsko”, a kad bi ljudi saznali rezultat bi bila smrt. Moja porodica nikad ne sme da sazna – ispri?ala je Zainab.

Strah od neprihvatanja i osvete, ?ak i smrti su spomenule sve ?etiri osobe koje su razgovarale sa BBC-jevim reporterom o svojoj seksualnosti. Na njih tako?e veoma jako uti?e pritisak porodice da se ožene ili udaju za partnera suprotnog pola u skladu sa normama tradicionalnog avganistanskog društva.

ČITAJTE:  Gana: Usvojen zakon kojim je identifikovanje kao LGBT+ nezakonito

Davud je otkrio da ga privla?e muškarci kad je napunio 18 godina, ali se ipak verio sa devojkom.

– Ta veridba je bila dogovorena i bez mog pristanka. Želeo sam da raskinem veridbu, jer nisam ose?ao privla?nost prema ženama – rekao je Davud.

On je uspeo u svojoj nameri, i kako sada navodi, u sre?noj je vezi sa jednim muškarcem, me?utim, ipak je primoran da vodi dvostruki život.

– U Avganistanu homoseksualnost je nešto šokantno i smatra se negativnom pojavom. Ako bismo bili otkriveni, mogli bismo da budemo ?ak i obešeni – pri?a mladi?.

Prvana situacija LGBT osoba u Avganistanu nije potpuno jasna na papiru, ali pravni eksperti i gej zajednica bez sumnje kažu da se na homoseksualizam gleda kao na zlo?in.

?aln 427. avganistanskog krivi?nog zakona odnosi se samo na “pederastiju” – seksualni ?in izme?u muškaraca, gde jedan od njih podrazumeva mladog de?aka, a akt podrazumeva kaznu zatvora.

Doktor Niaz Šah sa Univerziteta u Ujedinjenom Kraljevstvu, stru?njak je za avganistanske i islamske zakone, i kaže da krivi?ni zakon odražava islamsko na?elo da je homoseksualizam zabranjen.

– Islamski zakon dopušta samo jedna oblik seksualizma, i to izme?u žene i muškarca, kad su u braku – rekao je doktor.

ČITAJTE:  MUP se oglasio povodom slučaja torture

Istaknuti avganistanski sveštenik Šamus-ul Rahman je rako za BBC, da je rasprostranjeno mišljenje me?u stru?njacima da je egzekucija odgovaraju?a kazna ako homoseksualni akt može da se dokaže.

Nemat Sadat, borac za prava, želi da promeni na?in na koji su tretirane LGBT osobe u Avganistanu. On je pre tri godine otkrio svoje seksualno opredeljenje i sada se bori za prava LGBT osoba u svojoj zemlji.

– Napustili su me uglavnom svi, od porodice do prijatelji, koji su ina?e proveli mnogo više vremena na Zapadu nego u Avganistanu. ?ak i ljudi sa kojima sam studirao na Berkliju i Harvardu, imali su poteško?a da me prihvate – rekao je Sadat, ina?e ro?en u Avganistanu, ali je odrastao van zemlje, vrativši se u domovinu samo kako bi zapo?eo akademsku karijeru.

Nakon što je Sadat odlu?io da se više ne krije i otkrio svoje seksualno opredeljenje, izgubio je posao na ameri?kom Univerzitetu u Kabulu.

On kaže da je pri?ao sa dosta lkjudi iz Avganistana koji pripadaju LGBT zajednici, kako bi saznao kako žive.

– Kao i svuda, i ovde postoje mesta poput tertana, parkova, kafi?a, gde se gej ljudi sastaju. Ve?ina njih živi sa porodicom, pa tako svoje partnere ne mogu da dovedu ku?i. LGBT osobe su “zarobljene” i ne mogu da imaju pravo na postojanje, a kamoli pravo da se ven?aju sa voljenom osobom – pri?a Sadat.

ČITAJTE:  Policajci vršili torturu i seksualno zlostavljanje dve LGBT osobe u Beogradu

Aktivista i borac za prava se nada da ?e se takva situacija u Avganistanu promeniti, kao i u svim ostalim muslimanskim i konzervativnim društvima, ali isti?e da i na Zapadu, gde sada živi, su ta prava pod pritiskom i nedavno su uspostavljena.

Ne vidi samo islam homoseksualnost kao nešto nemoralno. U Nema?koj je homoseksualni ?in izme?u muškaraca bio nelegalan, do 1994. godine, i država se tek sada priprema da plati kompenzaciju onima koji su bili procesuirani.

Šamela (24) je transrodna osoba, koja je ro?ena kao de?ak u Avganistanu, ali se uvek ose?ala kao devoj?ica. Kao mala se igrala sa lutkama i na to niko nije gledao kao na nešto ozbiljno ili zabrinjavaju?e, me?utim, sada kao odrasla, ona krije svoje sklonosti.

– Zaklju?am se u sobu i tamo se kriju?i šminkam, puštam muziku i plešem – kaže Šamal.

– Moj partner je veoma strog i želi da se u javnosti obla?im kao muškarac. Najviše žalim što nisam ro?ena kao žena. Volela bih da imama decu, dobrog muža i sre?an zajedni?ki život – isti?e Šamal.

Svi sagovornici su rekli da se ose?aju odba?eno i isklju?eno i zaglavljeno izme?u nade i bezna?a, piše BBC.

Aktivista Sadat se nada promeni, ali kaže da one ne treba da budu samo u vezi LGBT populacije, ve? da budu jedna šira kampanja, koja ?e obuhvatati i prava, na primer žena, kao i durgih manjina koje nisu dobro tretirane u Avganistanu.

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.