Medenica nije izabran za profesora, kolege se pobunile

Ivan Medenica, illness umetni?ki direktor Bitefa, viagra 60mg nije izabran za redovnog profesora Fakulteta dramskih umetnosti, prenosi Blic.

To je izazvalo ogor?enje i protest njegovih kolega, me?u kojima je i Srdan Golubovi?, koji se tim povodom oglasio i na svom profilu na Fejsbuku.

“Osveta prose?nih. Kolege redovni profesori su uspeli da isteraju sa fakultata jednog od najboljih, najobrazovanijih i najcenjenijih profesora. Verovatno frustrirani njegovim znanjem, autoritetom i poštovanjem koje ima kod studenata, uspeli su da se reše jednog izuzetnog profesora i ?oveka od stava. Mediokritetski, malogra?anski, kukavi?ki. Sramota me je što sam profesor na tom fakuletetu.”

Katedra za filmsku i TV režiju režiju povodom ovog doga?aja uputila je otvoreno pismo nastavnicima i saradnicima Fakulteta i Studentskom parlamentu Fakulteta dramskih umetnosti. Pismo prenosimo u celosti:

“Katedra za FTV režiju izražava svoje ogromno razo?arenje rezultatima glasanja na Izbornom ve?u Fakulteta dramskih umetnosti prilikom koga naš kolega Ivan Medenica nije izabran u zvanje redovnog profesora.

Smatramo ishod ovog glasanja skandaloznim i izuzetno štetnim za ugled našeg fakulteta u javnosti i ugled svih nas koji na njemu predajemo.

Sve predo?ene reference koje profesor Medenica trenutno ima, prevazilaze kriterijume za aktuelni izbor u zvanje redovnog profesora. Sasvim je jasno da se radi o vanserijskom teoreti?aru, vode?em pozorišnom kriti?aru u Srbiji, umetni?kom direktoru BITEF-a i ve? sada jednom od evropskih i svetskih autoriteta u svojoj struci. Ali još važnije od svega toga.

Ivan Medenica je izvrstan profesor, omiljen me?u studentima koji su ga više puta u svojim anketama birali za najboljeg profesora. Svi smo bili jako ponosni kada je nedavno od strane studenata izabran me?u tri najbolja profesora u Srbiji. Svim nastavnicima na našoj Katedri služi na ?ast što su deo generacije profesora na FDU na kojoj je profesor Ivan Medenica.

Neverovatno je da su li?ne sujete ili privatni animoziteti bili važniji od ?injenica prilikom ovog glasanja? Pitamo se kakve su to kolege kojima ništa nije zna?ila nijedna ?injenica iz briljantnog referata komisije za izbor u zvanje u redovnog profesora? Kakav je to fakultet koji sebi može da dozvoli ovakav luksuz da ne izabere jednog od svojih najboljih profesora? Kako je mogu?e iz obesti na listi?u zaokružiti PROTIV i uprili?iti poniženje ovakvom kolegi? Šta bi mu rekli da su ga gledali u o?i i da je glasanje bilo javno? Kakve bi argumente imali?

Ose?amo se loše u sredini u kojoj je ovako nešto mogu?e. Uvek smo sa zadovoljstvom isticali da predajemo na fakultetu koji je odolevao konstantnom urušavanju akademskih kriterijuma koji su postali stvarnost na univerzitetima u Srbiji. Bili smo ponosni što Fakultet dramskih umetnosti u svim mra?nim godinama koje su iza nas nije nikada snizio svoje kriterijume, što je odoleo svim politi?kim pritiscima, zadržao svoju autonomiju i profesore koje su svoj autoritet gradili umetni?kim i pedagoškim dignitetom a ne falsifikovanim diplomama i politi?kim spletkama.

Ishod ovakvog glasanja pokazuje da se osnovne moralne vrednosti po?inju urušavati i na FDU i da budu?nost može izgledati sasvim druga?ije. Posebno smo zabrinuti što ovaj skandalozan doga?aj i šteta koja je napravljena, dolaze uo?i izbora za novo rukovodstvo Fakulteta. Ako i prestoje?i izbori za dekana, sli?no ovom glasanju, pro?u u isterivanju li?nih sujeta i ako se nastavnici ne budu vodili samo ?injenicama i dobrobitom ove institucije, posta?e izuzetno depresivno biti predava? na FDU. Do?i ?e vreme u kome ?e mediokriteti i neostvarene li?nosti odre?ivati sudbine najboljih me?u nama.

To se Ivanu Medenici ve? dogodilo i sada je manje bitan pravni lek koji treba upotrebiti kako bi se ovaj izuzetni nastavnik zadržao na Fakultetu. Bitnije je kako ?emo mo?i da pogledamo u o?i svojim studentima koji su Ivana Medenicu izabrali za najboljeg profesora, a nama, eto, sa svim svojim postignu?ima nije bio dovoljno dobar.

Pozivamo redovne profesore FDU da svojim potpisom ispod ovog pisma daju podršku izboru Ivana Medenice u zvanje redovnog profesora, ali i sve ostale kolege, rukovodstvo fakulteta i studente da izraze svoj protest protiv neshvatljive i štetne odluke i pokažu da se najbolji ne mogu gurnuti u senku.. Ako sada svi zajedno budemo ?utali i ovaj skandal gurnuli pod tepih, on ?e nam se uskoro ponoviti. Samo tada žrtva gluposti ne?e biti jedan izuzetan profesor, nego svi mi, profesori i studenti FDU”, stoji u pismu koje su potpisali naši ugledni reditelji i profesori FDU:

Darko Baji?, red. profesor

Miloš Pavlovi?, red. profesor

Dragan Veselinovi?, red. profesor

Predrag Velinovi?, red. profesor

Andrija ?uki?, red.profesor u penziji

Ivan Stefanovi?, vanredni profesor

Srdan Golubovi?, vanredni profesor

Oleg Novkovi?, vanredni profesor

Narcisa Darijevi? Markovi?, vanredni profesor

Andrijana Stojkovi?, docent

Stefan Arsenijevi?, docent

Nikola Ležai?, asistent

Maja Miloš Samolov, asistent

Stefan Ivan?i?, asistent

Goran Markovi?, profesor emeritus

Ina?e, Srdan Golubovi? je još naveo da je Ivan Medenica prošle godine od studenata izabran za jednog od tri najbolja profesora u Srbiji. Od oktobra 2015. obavlja funkciju umetni?kog direktora Bitefa.

Izvor: B92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.