Tribina o odnosu religije i LGBT+ zajednice


Ju?e od 18 sati u Media centru održana je zanimljiva tribina o odnosu religije i LGBT zajednice. Organizator bila je Štek House, pilule nevladina organizacija, visit this a u?esnici tribine bili su dr Miloš Jovanovi?, sociolog, dr Ivica Živkovi?, teolog i Marko Stefanovi?, Kolektiv.Na sam pomen da ?e u istoj prostoriji biti teolog i sociolog i da ?e govoriti na ovu temu, stvara sliku da ?e razgovor biti napet. U Media centru bila je sasvim druga?ija situacija. Svi u?esnici su se složili da odnos koji je trenutno izme?u religije i LGBT zajednice negativan.

Miloš Jovanovi?, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu rekao je da ova napetost koja nastaje još u ?etvrtom-petom veku, kada po?inje osu?ivanje, mada smatra da je to istorijski promenjiva pojava i da ?e u budu?nosti situacija možda biti druga?ija.

ČITAJTE:  Papa dozvolio sveštenicima da blagosiljaju gej parove

Ivica Živkovi?, kaže da odnos može biti negativan, pozitivan i ravnodušan, s tim da je ravnodušan odnos onaj koji njega najviše brine, jer ljudi da ne bi bili osu?ivani od društva, ?ute. Vernici koji konzervativno shvataju religiju imaju negativan stav ne samo prema LGBT zajednici ve? prema svim ostalim grupama koje se razlikuju od njihovog konzervativnog shvatanja. Tako?e, smatra da je važno da razvijemo duhovni aspekt, tj. da osobu gledamo isklju?ivo kao osobu, dušu.

Teolog smatra da postoji samo odnos pravoslavnih Hriš?ana prema LGBT, i da to nije stav SPC. Dodaje da stav Patrijarha Irineja nije stav SPC, ve? njegov li?ni.

Marko Stefanovi? iz Kolektiva smatra da je potrebna otvorenost i direktnost, a dodaje da danas religija mnogo toga brani i da je mnogo ve?i greh biti lažov i licemer, nego biti gej.

ČITAJTE:  Internet hejteri iz gej zajednice su ga oterali u smrt

Svi u?esnici na ovoj tribini su podržavali jedni druge, a ono oko ?ega su se najglasnije složili jeste da nasilje nije u duhu pravoslavlja, na šta je Ivica Živkovi? dodao da nasilni ljudi ne mogu biti hriš?ani.

Dvadeset i prvi vek je, a još uvek postoje pojave koje religija ne može da isprati. Nije važna polna, rasna, verska pripadnost sve dok ljude gledamo kao ljude, a nasiljem se ne pokazuje vera u Boga, a i nije na nama da nekog u?imo šta je moralno a šta nije.

Izvor: Gradski Portal


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.