Transrodni muškarac o muškim privilegijama


Džejms Sent Džejms je transrodni muškarac, cialis 40mg saradnik onlajn magazina “Everyday Feminism”, viagra 60mg za koji je napisao tekst o muškim privilegijama. Dvadeset pet primera muških povlastica iz ugla transrodnog muškarca zaista govore same za sebe

Mnogo toga se promenilo otkako sam po?eo da uzimam testosteron. Fizi?ko i psihi?ko zdravlje mi se popravilo, moje dugmence za uživanje poraslo je više od tri centimetra, moj prirodni vonj postao je toliko snažan da sam se i sebi gadio ako se nisam tuširao svakog dana (ne postoji taj dezodorans koji može da suzbije ovu zver). Mnogo sjajnih krupnih telesnih promena i psihi?kih poboljšanja. A tu su i manje, ?udnije pojave: kona?no sam zavoleo kikiriki-puter i ?okoladu, moja omiljena boja je od plave prešla u zelenu, moj najomraženiji školski predmet odjednom mi je postao omiljena razonoda.

Svakojake stvari su se promenile, kako krupne tako i sitne. Bio sam ista osoba kao i uvek, samo sam postao naprednija verzija. Dugoro?no, ne znam koliko toga je samo fizi?ka reakcija na T, koliko je ishod odlaska iz otrovnog okruženja a koliko su mi se ukusi prirodno menjali s godinama. Ali koliko god bilo fascinantno pratiti te psihi?ke i fizi?ke promene, bilo je potrebno mnogo prilago?avanja kako bih shvatio reakcije drugih prema meni. Ukratko, prose?ni Amerikanci se bolje ophode prema meni zato što me doživljavaju kao mladog, belog, heteroseksualnog (?!) muškarca. I primetio sam mnogo novih povlastica koje sam odjednom uživao zbog toga.

Samo da se zna, ovaj ?lanak nije za transfobi?ne ljude koji ?e ga deliti i govoriti: „Vidite?! Vidite?! Transrodni tipovi ubiru sve plodove patrijarhata i MORAMO DA IH MRZIMO!“ Ako mislite da je tako, onda ne pazite dovoljno. I o?igledno se niste dobro informisali o transrodnim problemima. Ili patrijarhalnim problemima. Ili feministi?kim. Ili o bilo kakvim problemima koji imaju veze s neravnopravnoš?u zasnovanoj na našoj otrovnoj kulturi.

Dakle, ovaj ?lanak se naprosto bavi uopštenim muškim povlasticama koje su prvenstveno u rukama cisrodnih muškaraca koji misli da ih pružaju drugim cisrodnim muškarcima. Da, mnogo transrodnih muškaraca (u procesu) ose?a posledice muških povlastica. Pogotovo mi koji smo belci. Tome uopšte ne?u protivre?iti.

Ali ne možemo gubiti vreme žale?i se zbog transrodnih muškaraca koji slu?ajno dobiju muške povlastice zbog promenljivih razloga koji nemaju nikakve veze s tim. Moramo da se usredsredimo na ? znate ? muške povlastice, one su pravi problem. Patrijarhat je nepošten, tako da njega moramo da napadamo.

ČITAJTE:  Češka: Ukida se obavezna operacija za trasrodne osobe

?injenica je da se ose?am neprijatno zbog muških povlastica. Shvatam da je ono što se dešava nepošteno i moj je zadatk da skre?em pažnju na to. Sad me doživljavaju kao muškarca, na kraju krajeva. I ironija je u tome što su drugi muškarci spremniji da me slušaju kad govorim o tim temama.

Dakle, evo (veoma) kratkog spiska svakodnevnih primera promene ponašanja prema meni ? bez ikakvog logi?nog razloga.

1. Odjednom sam duhovit

Uvek sam imao zajedljiv, sarkasti?an smisao za humor sklon satiri. U stara vremena su me u najboljem slu?aju doživljavali kao neduhovitu devojku ? a kao ku?ku u najgorem. Sad kad sam nizak belac, ljudi me automatski doživljavaju kao komedijaša i smeju se onome što izvaljujem. Ali ništa se nije promenilo. ?ak sam reciklirao neke stare fore koje ljudima nisu bile smešne samo da bih se uverio.

2. Me?utim, ipak me shvataju ozbiljnije

I dalje se zapanjim koliko ljudi za?uti ?im otvorim usta. Verujte mi, moji stavovi nisu se nimalo promenili. ?ak sam pokušao da osujetim ozbiljne razgovore glupostima kako bih video šta ?e se desiti ? i ipak imaju visoko mišljenje o meni.

3. Retko mi upadaju u re?

Kao devojku su me toliko ?esto prekidali da sam po?eo da prekidam druge kako bih opstao u razgovorima. Nažalost, ta navika se toliko ukorenila da hvatam sebe kako to i dalje povremeno radim iako je sad retko potrebno.

4. Pla?aju me više

Dokaz su moji bankovni izvodi. Neoborivi numeri?ki dokaz.

5. Lakše se snalazim sa siromaštvom

Pored toga što me uglavnom više pla?aju, lakše nalazim posao kad je poslodavac belac. Kao da pomažu drugaru ili tako ve? nešto.

6. Ode?a mi je prakti?nija

I kvalitetnije izrade, dugotrajnija, jeftinija, manje je procenjuju…

7. Stalno mi gledaju kroz prste

Samo da se zna, nikad nisam uradio ništa toliko strašno da bi neko izgovorio onu frazu koja spasava sve „Muškarci kao muškarci“, ali ?esto zaboravljam da držim jezik za zubima pred nadre?enima i autoritetima. Iako sam upadao u grdne nevolje za vreme školovanja i na prvim poslovima, sad se ne se?am da su me ijednom prozvali ili prekorili.

8. Ne smatraju me odgovornim za spre?avanje silovanja

Se?am se svih predavanja o predupre?ivanju silovanja koja sam slušao. Uvek su govorili o tome kako bi trebalo da se ponašam, kad i gde da hodam, kako da pokrijem svoje pi?e i tako dalje. Danas mi ne govore ništa. ?ak ni da ne silujem.

ČITAJTE:  Vatikan: Operacija promene pola je teška povreda ljudskog dostojanstva

9. Velika je verovatno?a da ?u bezbedno sti?i ku?i posle usamljene no?ne šetnje

Ukoliko neko ne vreba da me oplja?ka, ali to je nešto sasvim drugo. ?injenica je da šetam sam no?u mnogo više nego ranije zato što sam muško. Navu?em kapulja?u i ?ak se dešavalo da ljudi pre?u na drugu stranu ulice kako ne bi prošli pored mene.

10. Ne moram da držim svoju ?ašu na oku na zabavama i društvenim skupovima

Ukoliko nije re? o gej klubu gde ima sumnjivih jezivih matoraca koji vole piletinu, ne pada mi na pamet da bi neko mogao da mi sipa nešto u pi?e.

11. Neznanci (kao ni bilo ko drugi) mi ne govore da se smeškam

Nijednom se nije dogodilo. Nijednom.

12. Nepoznati prolaznici ne govore šta misle o mom telu

(Niti o?ekuju da im zahvalim posle toga.) To mi se nijednom nije desilo u obi?nom, svakodnevnom svetu.

13. Smem da imam malje po telu

Dosta o tome.

14. Smem da ostarim

I verovatno ?e me zbog toga smatrati „markantnim“ ili „ugla?enim“.

15. Smem da jedem bez nadzora

I dalje sam prili?no mršav, ali ljudi me više ne osu?uju zbog onoga što jedem niti pitaju treba li uopšte da jedem.

16. Moje sposobnosti su važnije od mog izgleda na poslu

Na nastupima nosim farmerke i majicu. Nikoga nije briga. Važan je samo kvalitet mog rada.

17. Ve?ina porni?a napravljena je za mene

Pa, za tipi?nog muškarca koga iole seksualno privla?e žene. ?ak su i „lezbo“ porni?i ?esto pravljeni po muškom ukusu.

18. Stariji belci se ponašaju prema meni kao prema najboljem drugaru

Pogotovo kad moram da nosim pantalone i kravatu. Zapanjen sam koliko neznanaca rado zapodeva razgovor sa mnom na taj… o?inski na?in. Srda?no se smeškaju, o?i im blistaju i rado dele mudrosti sa mnom pre nego što mi i padne na pamet da pitam. Kao da automatski postajem njihov patrijarhalni pulen.

19. Mogu da budem gejmer bez bojazni da ?e mi pretiti, vre?ati me ili omalovažavati

Gejmerska industrija je i dalje mahom muški svet.Junak inje igara su naj?eš?e seksualizovane, brutalno se ophode prema njima i omalovažavaju ih kad su uopšte zastupljene ? a ni gejmerke ne prezaju od toga.

ČITAJTE:  Ko su "nebinarne osobe" i kako da im se obraćate?

20. Moje blagostanje je na prvom mestu

Niko više ne o?ekuje da bilo šta žrtvujem zbog njih.

21. Imam znatno manju seksualnu odgovornost

Mogu da se krešem s onoliko partnera s koliko ho?u i niko mi ne?e re?i ni re? zbog toga.

22. Smem da zauzimam prostor ? mnogo prostora

Ako sam raspoložen da se širim u gradskom prevozu, niko mi ? bez obzira na pol ? više ne govori da se pomerim. Samo se ponašaju kao da imam puno pravo da budem drzak. (Samo da napomenem kako sam to radio samo zbog eksperimenta.)

23. Nisam više žrtva „blagog“ seksizma

Molbe da nekome donesem kafu, pomognem da se kancelarija ukrasi radi proslave ili da po?istim posle doti?ne zabave sad su prošlost.

24. Ljudi misle da je samo moja snalažljivost zaslužna za moje uspehe

Naporno sam radio, naravno, ali imao sam i mnogo sre?e i pomo?i. Ljudi više ne dovode u pitanje moje pravo na pohvale, niti nagoveštavaju kako sam zaradio time što sam mutio. Isti uspesi su odjednom samo moja zasluga, svi su teško ste?eni… sve ono što nema baš nikakve veze s ovim kulturnim sistemom.

25. Mogu da govorim najve?e budalaštine

A ljudi ?e i dalje misliti da sam u pravu. Ozbiljno, probao sam.

Mogao bih da nastavim, ali, znate, pomanjkanje prostora. Ali navedeni primeri pokuljali su iz mene onoliko brzo koliko mogu da kucam.

Pošto su se prema meni ophodili i kao prema ženi i kao prema muškarcu, jasno sam video te povlastice. A ima ih previše da bih ih izbrojao.

Ako niste iznena?eni ovim spiskom, podelite ga s onima koji ?e se za?uditi. A ako nikad niste razmišljali o ovim svakodnevnim stvarima, zapitajte se zašto je tako. I, što je najvažnije, pri?ajte o tome. Nemojte dozvoliti da se ove diskusije zaborave.

A ako ste muškarac, bilo kakav, uradite svoj zadatak i govorite o problemima koje prime?ujete. U?estvujte u dobrotvornim akcijama, organizacijama i tribinama. Glasajte za važne predloge. Govorite mladi?ima šta je prihvatljivo ponašanje, a šta nije.

Molim vas, uradite ono što je do vas. O?igledno je da ?e vas ljudi slušati.

* Prevod ovog teksta nastao je kao deo projekta „LGBT razgovori: ja?anje zajednice“ koji sprovode E-Novine, a fin?nsir? Minist?rstvo kulture i informis?nj? Republike Srbije

Izvor: e-novine


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.