Švedska preko noći


Nakon ?etiri meseca neprekidnog razmišljanja, buy Vu?i? je kona?no objavio sastav nove Vlade. Najve?e iznena?enje je, web kako on kaže, here „jedna ministarka koja se javno izjašnjava kao osoba homoseksualne orijentacije“. Ova odluka mandatara je pozdravljena sa raznih strana, od organizacija koje se zalažu za prava LGBT+ populacije, do onih koji ovo vide kao pokazatelj stremljenja ka evropskim vrednostima. Me?utim, ?itav potez predlaganja ministarke i stavljanje u fokus njenu seksualne orijentacije je problemati?an na više nivoa i može da nanese veliku štetu, ne samo budu?oj ministarki nego i LGBT+ osobama u Srbiji.

Umesto da govori isklju?ivo o sposobnostima svoje budu?e koleginice Brnabi?, Vu?i? naglašava njenu seksualnu orijentaciju. ?ak i da je Ana Brnabi? na ?elu resora koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima, takav komentar bi bio suvišan i diskriminatoran. Do sada ništa nismo ?uli o seksualnoj orijentaciji drugih ministara. I ne samo to – sama ?injenica da neko otkriva ne?iju seksualnu orijentaciju umesto te osobe je poražavaju?a sa stanovišta ljudskih prava. Seksualna orijentacija kao da više nije privatna stvar pojedinca/ke, te je izjašnjavanje o njoj postalo isklju?ivo diskreciono pravo mandatara. Neko može da kaže da je Ana Brnabi? dala saglasnost Vu?i?u da iznese njeno seksualno opredeljenje, ali i da je tako, ne treba zanemariti da se tim otkrivanjem zanemaruje pitanje njene stru?nosti.

ČITAJTE:  Psihološkinja Jelena Zulević o nebinarnim osobama

Ona dolazi na mesto ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ovo ministarstvo u narednom periodu ?eka nastavak rigoroznih reformi, što ?e za posledicu imati veliki broj otpuštanja. To potvr?uje i sam Vu?i?, kada kaže da ga zanimaju samo rezultati u „teškom poslu koji je pred njom“. Kada se na ovakvo mesto postavi žena (koja tradicionalno retko zauzima pozicije mo?i), pa uz to i lezbejka, nije teško pretpostaviti da ?e svaka njena odluka biti sagledana kroz prizmu njene seksualne orijentacije. U slu?aju da ne ispuni o?ekivanja, ili da postupci njenog ministarstva budu nepopularni kod gra?ana (što je za o?ekivati), oni mogu biti protuma?eni kao tipi?ni za celu grupu koju ona predstavlja, što može da produbi ve? postoje?e negativne stereotipe o ljudima istopolne seksualne orijentacije.

ČITAJTE:  Živi i pusti druge da budu šta hoće

Imenovanje lezbejke na ?elo ministarstva ne?e ubrzati realizaciju poglavlja 23 i 24 i teško da ?e doprineti ve?em poštovanju ljudskih i manjinskih prava. Kao i druge žene u Vladi, najavljena ministarka pre može postati meta tabloidnih napada i homofobi?nih komentara svojih kolega. Imaju?i u vidu da je ministarka Mihajlovi? doživljavala ozbiljne diskvalifikacije samo zato što je žena, Anu Brnabi? verovatno o?ekuje sli?an tretman.

Isticanje seksualne orijentacije ministarke u Vladi može da deluje kao pozitivna mera, ali samo ako je to njena li?na odluka i ako se uz to poštuju svi drugi mehanizmi zaštite i promocije LGBT+ prava. Ovakav potez u Srbiji, u kojoj postoji izrazito nizak nivo poštovanja prava osoba druga?ije seksualne orijentacije od heteroseksualne, u kojoj je gej parada jedva održana po drugi put uz pomo? ogromnog policijskog obezbe?enja, u kojoj pripadnici politi?ke elite otvoreno izražavaju netrpeljivost prema LGBT+ ljudima – skoro da nema smisla. Srbija ne može da postane Švedska preko no?i. Homofobija je duboko ukorenjena u našem društvu i ovakav ?in ne?e doprineti smanjenju predrasuda i nasilja sa kojima se svakodnevno suo?avaju pripadnici LGBT+ populacije.

ČITAJTE:  Konzorcijum oko firme Srđana Šapera dobio 2 miliona dolara za promociju LGBT prava

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.