Sud u Strazburu: Prisilna sterilizacija trans ljudi narušava ljudska prava


Prošle sedmice, information pills Europski sud za ljudska prava je odredio da zahtjevanje sterilizacije kod trans osoba s ciljem prepoznavanja rodnog identiteta narušava ljudska prava. U slu?aju A.P i Ostali protiv Francuske, tri transrodne osobe su pokušale promijeniti podatke o spolu i imenu u njihovim rodnim listovima, te su bili odbijeni sa strane nacionalnih sudova, s obzirom da nisu ispunili uvjet fertilnosti.

Podnosioci zahtjeva tvrde da su vlasti povrijedile njihovo pravo na poštovanje njihovih privatnih života (?lan 8. Europske konvencije za ljudska prava) na na?in da su rodno prepoznavanje uslovili operacijom koja uklju?uje veliku mogu?nost sterilnosti.

Suci Strazburškog suda su odlu?ili da uslov podvrgavanja sterilizaciji ili tretiranje koje izaziva veliku mogu?nost sterilnosti, s ciljem promjene podataka u rodnim listovima, krši pravo na poštovanje privatnih života.

ČITAJTE:  Kontroverzni zakon u Škotskoj i sloboda govora

Sirpa Pietikainen, potpredsjednica Intergrupe koja se bavi LGBTI pravima, je pozdravila odluku s rije?ima: ova odluka je izuzetno važna kako bi se završilo gnusno kršenje ljudskih prava transrodnih osoba.

Ova odluka reflektuje prepoznavanje prava na tjelesni integritet kao neotu?ivo ljudsko pravo, koje pripada svim osobama. Unato? tomu, sud nije pronašao dokaz da zdravstvena dijagnoza ili obligatorna medicinska procjena sadrži kršenje ?lana 8.

Daniele Viotti, kopretsjednica Intergruope, je dodala da je unato? tome što je donošenje ove odluke veliki korak naprijed za transrodne osobe u Europi, žalosno to što sud ne prepoznaje kršenje Konvencije u dijelu obavezne medicinske procjene i zdravstvene dijagnoze.

Me?utim, ovo bi trebalo motivirati Parlament, Europsku komisiju i zemlje ?lanice da udvostru?e napore kako bi zaustavili stigmatizaciju, nepotrebno dijagnosticiranje ‘’rodne disforije’’ i prisilne medicinske procjene.

ČITAJTE:  Ruskinje kažnjene zbog ljubljenja u videu

Izvor: SOC


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.