Srednjoškolci opravdavaju nasilje nad LGBT osobama

Veliki procenat srednjoškolaca u Srbiji i dalje toleriše nasilje nad vršnjacima druga?ije seksualne orijentacije i smatra ga manje strašnim od nasilja nad drugim osobama, tadalafil pokazalo je istraživanje koje je deo globalne kampanje UN za ravnopravnost LGBT.

“Me?u decom i dalje vlada mišljenje da je nasilje nad LGBT vršnjacima manje strašno ili dosta manje strašno nego nad drugim osobama”, pilule rekao je nacionalni savetnik za ljudska prava Milan Markovi? predstavljaju?i istraživanje “Vršnja?ko nasilje osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u srednjim školama u Srbiji”.

Markovi? je dodao da 47 odsto dece smatra da njihovi vršnjaci homoseksualne orijentacije trpe nasilje.

Prema njegovim re?ima, case ranija istraživanja su pokazala da svako peto dete od 13 do 15 godina smatra da LGBT decu treba izbaciti iz škole, a 60 odsto da je nasilje nad njima opravdano.

Konsultantkinja na projektu Aleksandra Galonja rekla da istraživanje koje je ranije sproveo UNICEF pokazuje da 66 odsto de?aka opravdava nasilje prema de?acima koji se zaljube u druge de?ake, ali i da bi ih ?ak 17 odsto tuklo.

Prema njenim re?ima, istraživanje i u tri škole u Srbiji u kojima su sprovedeni brojni programi ?iji je cilj ja?anje tolerancije, a me?u njima i onaj UN “Škola bez nasilja” pokazuju da je situacija daleko od sjajne.

“I u te tri najnaprednije škole 17 odsto dece nasilje smatra opravdanim, a 30 odsto da je to nasilje opravdano u slu?aju LGBT populacije”, navela je Galonja.

Ona je rekla da deca stav zauzimaju na osnovu javne slike u društvu, pisanja medija, i dodala da se stav dece prema LGBT populaciji menja kako se, izme?u ostalog, menja raspoloženje gra?ana, politi?ara i institucija prema Prajdu.

“Psiholozi navode da se novo homofobije smanjuje od kada se klima prema Prajdu menja i stavovi koju politi?ari zauzimaju”, dodala je ona i navela da je važno da se zna i da nasilje nije samo fizi?ko ve? da su to i ismevanje, ogovaranja i socijalna izolacija.

Država se ne bavi korenom problema

Profesor Pravnog fakulteta Union, Mario Reljanovi? naveo je da na nivou škola u Srbiji, uprkos naporima ne postoji dovoljna zaštita od vršnja?kog nasilja, a posebno onih ranjivih grupa me?u kojima su deca druga?ije seksualne orjentacije i rodnog identiteta

Reljanovi? je naveo da se pravni okvir za prevenciju nasilja i diskriminacije u Srbiji ne bavi korenom problema diskriminacije i kako ona može da se reši i dodao da ne postoji strategija za pobljšanje položaja LGBT populacije koja je zajedno sa manjinama, socijalno ugroženima i osobama sa invaliditetom ozna?ena kao ranjiva grupa.

On je ocenio da bi nadležni trebalo da rade na odgovorima koji se odnose na sve vrste nasilja.

“Ne postoje mehanizmi kako bi se nasilje predupredilo i obezbedilo da deca vinovnici nasilja ne u?u u cikli?ni krug u kome bi ponovo doživljvale nasilje”, naveo je Reljanovi?.

On je kazao da bi pažnju, i to veliku, trebalo obratiti i na sve više prisutan sajber buling – vršnja?ko nasilje na društvenim mrežama.

Predstavnici Labrisa koji su prisustvovali konferenciji, naveli su da u Srbiji i danas u osam udžbenika postoje direktni diskriminatorski sadržaji prema istopolnoj orijentaciji.

Izvor: N1info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.