Recenzija knjige “Major i Helena – Priča o vojniku koji se nije predao”

Kada je slu?aj Helene Vukovi?, stomach penzionisanog majora Vojske Srbije, physician izašao u javnost, medications mnogi su se za?udili. Zapitali su se: Kako to major, Srbin, otac ?etvoro dece, pa žena?!

Mnogi su pomislili da je u pitanju još jedna od prevara kojima obiluje Srbija, te da Helena to radi samo zbog para. Oni upu?eniji u LGBT pitanje su slavili njenu pobunu protiv sistema kao potez koji ruši sve rodne stereotipe u patrijahalnoj Srbiji.

Posmatrano iz istorijskog ugla slu?aj majora Helene ne mora da nas ?udi. Ratovi, vojske i vojskovo?e imaju presudan uticaj na sve sfere društva, pa i na egzistenciju LGBT zajednice. Od Ahila i Patrokla, preko Gorgide i njegove Svete ?ete Tebe do Aleksandra Velikog i Hefestiona Heleni su širili poštovanje prema nama „seksualnim i rodnim ?udacima“.

Napoleon je osvojio skoro ?itavu Evropu, šire?i vrednosti Francuske revolucije i svoj Zakonik ?iji je autor bio Žan Žak Reži de Kambase, koji je slu?ajno bio homoseksualac i slu?ajno je iz njega izbrisao krivi?no delo sodomije.

Jedina današnja supersila Sjedinjene Ameri?ke Države svojim uticajem, ?iji je sastavni deo i vojna sila, širi svoje vrednosti. Tri svetska praznika LGBT zajednice – Me?unardoni dan borbe protiv homofobije i transfobije, Dan ponosa i Coming Out Day, potekli su iz Amerike. Tek kad je LGBT pokret u SAD stavio gej brakove na vrh liste politi?kih zahteva, to je postala dominantna tema u svetskom pokretu.

I progon LGBT zajednice može se vezati za vojne sile. Rimsko Carstvo je od homoseksualnosti napravilo perverziju, a hriš?anstvo (koje svoju snagu dobija proglašenjem za zvani?nu religiju istog tog carstva) od nje ?ini greh, ?esto kažnjavan smr?u. Britanska Imperija izvozi homofobiju u ?itav svet, pošto su mnoga ne-evropska društva gajila tolerantan stav prema homoseksualnosti do dolaska Britanaca. Progon LGBT osoba dostigao je vrhunac pod Hitlerom kada su homoseksualci slati u koncentracione logore.

Iako se može re?i da su rat i vojska muški sportovi i da ova pri?a nema veze sa Helenom, stav mnogih je da homoseksualnost je i rodno pitanje. To se najbolje vidi iz re?enice: „Vidi ga kakav je, ko neka žena“, mnogi žele da opišu svoje ga?enje nad homoseksualcima.

Zato je Helena bitna istorijska li?nost za srpsku LGBT zajednicu, što ?emo tek u budu?nosti otkriti. Ona je hrabrija nego ve?ina muškaraca u Srbiji, spremna da izgubi sve da bi bila svoja, da se suo?i i sa svojom porodicom i sa državom i sa celim okruženjem, a trans zajednica u Srbiji je dobila lice zahvaljuju?i Heleni, i to lepo lice obrazovane žene sa manirima.

Helena nije bitna samo za LGBT zajednicu, ve? i za Srbiju kao državu. Na njenom slu?aju Srbija je pokazala da je spremna da se menja, da prihvati razli?itost i da kazni pojedinca koji je neki šraf u sistemu i ?ini diskriminaciju.

Sve ovo možete videti ?itaju?i „Majora i Helenu“. Najve?i uspeh Maje Bek?i?-Petrovi?, autorke Helenine biografije, je što nam u potpunosti približava Helenin lik i njen životni okršaj sa samom sobom. Knjiga je prepuna divnih scena, i veselih i tužnih, koje udahnjuju život ne samo glavnom liku, ve? ?itavoj jednoj zajednici. Nekoliko scena (poseta Helene majci u stara?kom domu, smrt njenog oca, autovanje i razvod sa ženom) kod mnogih ?e izazvati knedle u grlu, a ako ste emotivnije dušice slobodno pripremite i maramice.

Poseban kvalitet ove knjige koja se ?ita u jednom dahu je i to što se vidi da autorka voli sve likove koji se u njoj pojavljuju. Koliko god grešili i bili grubi u pojedinim trenucima autorka ne daje svoj vrednosni sud o njima niti pokušava da ih oboji.

Piše: Boris Mili?evi?

Izvor: borismilicevic.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.