Srbiji od Evrope “plus” za Paradu, a “minusi”…


Napredak Srbije u izveštaju Evropske komisije bi?e ocenjen kao “umereno pozitivan”, pill sa nizom zamerki u nekoliko klju?nih oblasti, medications saznaju “Ve?ernje novosti”.

Beogradski list navodi da su zamerke upu?ene na vladavinu prava, this dijalog sa Prištinom, saradnju sa Hagom i spoljnu politiku.

“U nacrtu izveštaja, koji je u sedištu EU prošlog petka predstavljen srpskoj strani, konstatovano je da je potrebno ubrzati sprovo?enje postignutih sporazuma izme?u Beograda i Prištine, pogotovo oko telekomunikacija i energetike, kao i posti?i dogovor oko otvaranja novih tema. Beogradu se zamera i što se oglušava na odluke Tribunala, pogotovo kada je re? o izru?enju troje radikala koji se terete za nepoštovanje suda“, pišu Novosti.

ČITAJTE:  Hrvatski predsednik autovao hrvatskog ministra

Dodaje se da ?e se od Srbije tražiti da, kako napreduju pregovori o ?lanstvu, usaglašava svoju spoljnu politiku sa EU.

“Ne?e biti direktnog zahteva da uvedemo sankcije Rusiji, ali ?e biti pobrojani svi vidovi saradnje i kontakti na visokom nivou izme?u Beograda i Moskve, uklju?uju?i i posetu premijera Dmitrija Medvedeva, ukoliko do nje do?e do kraja oktobra. O?ekivanja Brisela bi?e da Srbija u ve?oj meri koordinira sa EU, kada je re? o donošenju odluka i rezolucija u me?unarodnim institucijama“, pišu Novosti.

Nekoliko “minusa” zabeleženo je i u najvažnijim poglavljima 23 i 24, o pravosu?u i vladavini prava.

“Kriti?kih tonova ima u delovima koji se odnose na reformu pravosu?a, borbu protiv korupcije i na medijske slobode. Ugra?ene su i “primedbe” pojedinih država ?lanica na Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a istaknut je i zna?aj uloge civilnog društva i nezavisnih institucija u demokratizaciji zemlje, kao što je bio slu?aj i u dosadašnjim izveštajima. Finalni dokument ?e se najverovatnije osvrnuti i na slu?aj Savamala, odnosno Brisel ?e ista?i nužnost rasvetljavanja tog doga?aja“, navode Novosti.

ČITAJTE:  LGBT udruženje „Da se zna!“ najavilo tužbu protiv dnevnog lista „Alo“

S druge strane, Beograd ?e biti pohvaljen za makroekonomski napredak i pozitivne privredne pokazatelje.

“Plus ?e dobiti i “Parada ponosa”, koja je protekla bez incidenata.U izveštaju ?e biti navedeno da je Srbija u?inila izvesne pozitivne korake u vezi sa unapre?enjem regionalne saradnje, da Beograd nije podržao referendum u RS, a bi?e osvrta i na zahla?enje koje je ve? nekoliko meseci primetno u odnosima Beograda i Zagreba. Da li ?e u izveštaju biti navedena preporuka Evropskom savetu da otvori nova poglavlja sa Srbijom, zavisi?e, pre svega, od Nema?ke i Velike Britanije, koje za to još nisu dale svoju saglasnost, pre svega zbog nezadovoljstva razvojem dijaloga Beograda i Prištine“, zaklju?uju Novosti.

Izvor: Ve?ernje novosti

ČITAJTE:  Gana: Usvojen zakon kojim je identifikovanje kao LGBT+ nezakonito

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.