Labris protiv diskriminacije LGBT osoba


Labris i partnerske organizacije, case uz finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) najavljuju po?etak projekta pod nazivom “Udruženi protiv diskriminacije”.

U narednih godinu dana, radi?e na ja?anju kapaciteta i podršci lokalnim institucijama kako bi im pomogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji.

U okviru ove inicijative tokom oktobra i novembra održa?e se obuke u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Pan?evu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu za sedam lokalnih multisektorskih mreža.

Obuke ?e se fokusirati na zna?aj umrežavanja i saradnje izme?u predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalnih centara za socijalni rad, predstavnika kancelarija Zaštitnika gra?ana, tužilaštva, sudstva, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvenih i obrazovnih institucija, Uprave za rodnu ravnopravnost, kao i aktivista organizacija civilnog društva.

ČITAJTE:  Gej par iz Italije oduševljen Srbijom

Tokom projekta identifikova?e se najbolje prakse i preporuke za lokalne multisektorske mreže koje ?e se koristiti u zagovaranju kako bi se osiguralo unapre?enje položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama.

Izvor: Danas


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.