Seksualno prenosive bolesti


Seksualno prenosive bolesti su uzrokovane:

– virusima (na primer HIV, approved herpes, approved hepatitis, website like this genitalne bradavice)
– bakterije (gonoreja, hlamidija, nespecifi?ni uretritis, sifilis)
– paraziti (stidne vaši, svrab)

Stidne vaši i svrab se može dobiti i bez seksa putem posteljine, peškira ili garderobe.

Seksualno prenosive bolesti:

Gonoreja / Triper

Hlamidija

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

Herpes

HIV

Kandidijaza

Kondilomi

Moluske

Nespecifi?ni uretritis (NSU)

Sifilis

Stidne vaši

Stoma?ne infekcije

Šuga

Veneri?na limfogranulomatoza (LGV)

Da li ?e vas „sigurniji seks“ zaštiti od seksualno prenosivih bolesti?

Kondomi su veoma dobri u zaštiti od HIV. Me?utim, ostale seksualno prenosive bolesti se mnogo lakše prenose nego HIV, tako da je mogu?e da se dobiju ?ak iako se koristi kondom. Mada koriš?enje kondoma smanjuje tu mogu?nost.
Analni i oralni seks bez kondoma su naj?eš?i na?ini prenosa, ali se mogu preteni i drugim oblicima seksa, kao što su guranje prsta ili šake u analni otvor, deljenje seksualnih igra?aka ili lizanje analnog otvora.

ČITAJTE:  Otvorena prva sigurna kuća za LGBTQ+ osobe u BiH

Da li ?u znati da li imam seksualno prenosivu bolest, ili da li je ima muškarac s kojim imam seks?

Ponekad ne?ete primetiti nikakve simptome kada imate, ili neko drugi ima seksualno prenosivu bolest. Možete je imati duži vremenski period a da ne primetite nikakve simptome. Simptomi ponekad mogu biti unutar tela gde se ne mogu videti.

Neki muškarac odlaze na redovne preglede nekoliko puta godišnje. Ako imate seks s puno muškaraca treba da idete ?eš?e na preglede. Ako mislite da nešto nije u redu onda se odlazak kod lekara preporu?uje.

Šta mogu da radim ako dobijem seksualno prenosivu bolest?

Testovi za seksualno prenosive bolesti su brzi i jednostavni i ve?ina je izle?iva. One koji se ne mogu izle?iti, kao što su herpes i HIV se mogu kontrolisati lekovima. Postoje dve seksualno prenosive bolesti, hepatitis A i B za koje postoji vakcina.

ČITAJTE:  Otvorena prva sigurna kuća za LGBTQ+ osobe u BiH

Šta se može desiti ako se seksualno prenosive bolesti ne le?e?

Nijedna seksualno prenosiva bolest se ne?e izle?iti sama od sebe. Iako se simptomi smanjuju, vi i dalje imate infekciju. Sve dok se ne izle?ite vi možete predati bolest drugima.

Infekcije koje su ostale nele?ene mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Ako imate neku seksualno prenosivu bolest postoji ve?i rizik da dobijete ili prenesete HIV ako imate nezašti?en seks. To je zato što seksualno prenosiva bolest slabi vaš imuno sistem i ?ini vas izloženijim drugim infekcijama i bolestima. Seksualno prenosive bolesti mogu da imaju ja?e simptome i da se teže le?e kod osoba koje su HIV pozitivne. One tako?e ?ine da se HIV lakše prenosi, jer HIV uz njihovu pomo? lakše prelazi iz jednog tela u drugo. Seksualno prenosive bolesti mogu izazvati zapaljenje ili pucanje kože koja krvari ili gnoji, što pove?ava šanse HIV transmisije.

ČITAJTE:  Otvorena prva sigurna kuća za LGBTQ+ osobe u BiH

Ako imate HIV, seksualno prenosive bolesti pove?avaju koncentraciju virusa, što zna?i pove?anje HIV u krvi, spermi i analnoj sluzi, što pove?ava mogu?nost prenosa HIV i da se razbolite.

Koliko su ?este seksualno prenosive bolesti?

Infekcije postaju u?estalije bez obzira da li ste gej, biseksualac ili strejt. Šanse da dobijete neku seksualno prenosivu bolest zavisi od:

– broja ljudi s kojima ste imali seks
– koju vrstu seksa upražnjavate
– da li koristite kondom ili ne.

Naju?estalije seksualno prenosive bolesti po istraživanjima su gonoreja (triper), stidne vaši, genitalne bradavice, svrab.

Muškarci koji imaju više seksualnih partnera su izloženiji infekcijama. Muškarci koji imaju seks sa preko 30 partnera godišnje imaju deset puta ve?u šansu da dobiju neku infekciju nego muškarci koji imaju jednog partnera.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.