Samo Ana Brnabić na Paradi ponosa

Ministri u Vladi Srbije ni ove godine svojim prisustvom ne?e podržati održavanje Parade ponosa, here koje je zakazano za nedelju. Svoj dolazak do sada je potvrdila samo Ana Brnabi?, ministarka državne uprave i lokalne samouprave.

Ana Brnabi?, koja se i javno deklarisla kao gej, u kratkoj izjavi za “Blic” potvrdila je da ?e pojaviti na ovoj manifestaciji i tako pružiti otvorenu podršku pripadnicima LGBT populacije.

– Planiram da sa svojim kolegama i gostima pružim podršku organizatorima skupa i LGBT zajednici. Na taj na?in posla?e se zajedni?ka poruka o me?usobnom razumevanju, zajedništvu i predanom radu državnih organa na obezbe?ivanju ravnopravnosti i poboljšanju položaja svih manjinskih zajednica i grupa – istakla je ranije Brnabi?.

Na koje kolege je mislila, nije poznato, budu?i da nijedan ministar, osim nje, do sada nije javno obelodanio da ?e pristustvovati Paradi ponosa. Ministarka Slavica ?uki? Dejanovi? izjavila je da je spremna da pruži podršku, ako bude stigla, ali u njenom kabinetu to danas nisu mogli da nam potvrde.

Po prvi put na ovoj manifestaciji mogla bi da se pojavi Nela Kuburovi?, nova ministarka pravde.

– Ako bude bila slobodna, ministarka ?e oti?i na prajd. To je prenela i organizatorima sa kojima je imala sastanak – kažu njeni saradnici.

Od srpskih ministara na Paradi ponosa do sada je prisustvovala samo Jadranka Joksimovi?, ministarka za EU, ali je pitanje da li ?e se ona pojaviti na ovoj manifesatciji zbog, kako nam je re?eno u njenom kabinetu, ranije predvi?enih obaveza. Sli?an odgovor dobili smo i od drugih ministara.

– Ministar nije u mogu?nosti da prisustvuje Paradi ponosa jer je stupanjem na dužnost preuzeo i obavezu da prisustvuje sve?anom zatvaranju Vukovih dana u Tršicu, a to je u nedelju – re?eno je “Blicu” u kabinetu Mladena Šar?evi?a.

Na dan održavanje Parade ponosa zauzet je i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljevi?.

– Ministar ?e u nedelju biti van Beograda – rekli su nam saradnici Vukosavljevi?a.

Da se ne?e pojaviti na Paradi ponosa “Blicu” je potvrdila i Zorana Mihajlovi?, potpredsednica Vlade i ministarka gra?evine. Ona kaže da ne?e u?estvovati na manifestacijama koje organizuju manjinske grupe.

– Podržavam sve oblike organizovanja i iskazivanja stavova svih manjinskih grupa u Srbiji, pa i LGBT zajednice. To je njihovo osnovno ljudsko, kao i ustavno pravo. Kao potpredsednica Vlade i i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost ?inim sve da to pravo zaštitim i to ?u uvek ?initi – navodi Mihajlovi? i dodaje da je otvorena za svaku vrstu dijaloga sa svim manjinskim grupama.

Ministar saobra?aja Aleksandar Anti? kaže da je u?eš?e na Paradi stvar li?nog izbora, a ne obaveza ministara.

– Kao što podržavam pravo na razli?itost kao jedno od osnovnih ljudskih prava, tako i o?ekujem da se ne name?e javnim li?nostima i ?lanovima Vlade neka vrsta obaveze prisustva na Paradi ponosa – navodi Anti? za “Blic”.

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine Rasim Ljaji? kaže da ne?e u?estvovati na tom skupu, jer je njegov kontekst potpuno izokrenut.

– Umesto da Parada služi za promociju prava LGBT populacije, ona je postala doga?aj za promovisanje desni?arskih organizacija. Pokazalo se da je nakon održavanje te manifestacije, homofobija u Srbiji u porastu, umesto da bude obrnuto – objašnjava Ljaji? za “Blic”.

Veliki broj ministara trenutno boravi u Francuskoj i tamo bi trebalo da se zadrže najkasnije do subote. Ipak, u njihovim kabinetima navode da sumnjaju da ?e biti u Beogradu u nedelju, pravdaju?i tako unapred njihov nedolazak.

Izvor: Blic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.