Proglašeni pobednici Merlinka festivala: Trijumf srpskih ostvarenja


Sino? u Velikoj sali Doma omladine Beograda proglašeni su pobednici osmog Merlinka festivala.

?etvoro?lani žiri u sastavu Lazara Marinkovi? (novinarka), cure Zoran Jankovi? (filmski kriti?ar), Dragan Jovi?evi? (urednik rubrike Kultura u nedeljniku NIN) i ?or?e Baji? (pisac i filmski kriti?ar), jednoglasno je doneo odluke o Godišnjoj nagradi za najbolji film koji obra?uje LGBT tematiku. Merlinka festival od ove godine po prvi put dodeljuje Godišnje nagrade, a u obzir se uzimaju svi igrani i dokumentarni filmovi LGBT tematike koji su prikazani na filmskim festivalima u Srbiji.

U kategoriji Najbolji dugometražni igrani film za 2016. godinu, u najuži izbor su ušla tri filma: kubansko-irski „Viva“ upe?atljivo poprište jedne duboko intimne a društveno intrigantne drame koji je prikazan na Merlinka festivalu, ameri?ki „Mandarina“ krupan korak napred u kvalitativnoj transformaciji queer filma danas koji je prikazan na Festu i srpski „Otvorena“ koji je prikazan na Festu i Merlinka festivalu, a koji je odneo nagradu za najbolji queer film u 2016. godini.

U obrazloženju nagrade piše da je „Otvorena“ najprijatnije iznena?enje u ovogodišnjoj srpskoj filmskoj 2016. godini i predstavlja pun pogodak na više polja – re? je o izrazito ubedljivom art-house ostvarenju mladog autora, te o snažnom doprinosu queer tematici na filmu kod nas, ostvarenju koje diskretno a re?ito upire prst u pravcu sveopšte represije nad slobodom duha i atipi?nijim identitetima, a tu su i znala?ki do kraja izveden viši koncept, ujedna?ena atmosfera promene u nevreme, izvanredan rad Ivane Raji?, direktorke fotografije, kao rediteljeva briga za detalj i zrela gluma mladih glumica, posebno Milene ?urovi? koja iz scene u scenu plani nepatvorenim magnetizmom.

ČITAJTE:  Na aukciji stvari Eltona Džona

U kategoriji Najbolji dokumentarni film za 2016. godini u najuži izbor su ušli izraelski „Ko ?e me voleti sada?“ sugestivno svedo?anstvo o teretu ne samo života sa HIV-om nego i o konkretnim mukama usložnjenih identiteta konzervativnijim i strožije kodiranim društvima, austrijski „Bra?a no?i“ gde reditelj filma stupa i u rimu sa onim što znamo iz filmova Želimira Žilnika i holandski „Zauzmi pozu“ koji u sebi sre?no i skladno spaja pop-kulturnu nostalgiju, ostvarenu polemi?nost, ozbiljno bavljenje fenomenom ekspanzije HIV-a i istinsku zabrinutost autora za junaka ?iju sudbinu prate. Svi filmovi prikazani su na Merlinka festivalu. Film „Bra?a no?i“ dobio je specijalnu pohvalu žirija, dok je pobednik u ovoj kategoriji „Zauzmi pozu“. Umesto autora, nagradu je primio Luk Najman, šef odeljenja za medije, javnu diplomatiju i kulturu Holandske ambasade.

ČITAJTE:  Elton Džon postao EGOT

Žiri u sastavu Boban Jevti?, dramaturg i direktor Filmskog centra Srbije i Milena Minja Bogavac, dramaturškinja, scenaristkinja, spisateljica je u kategoriji Najbolji kratki queer film nagradu u doma?oj selekciji dodelio filmu Tranzicija u režiji Milice Tomovi?. U obrazloženju žirija pi?e da je Tranzicija kompleksna, psihološki i socijalno nijansirana pri?a o trans* momku koji napušta Srbiju da bi uskladio pol, ispri?ana nizom situacija i slika, iz perspektive glavnog junaka. Ne preispituju?i njegove razloge i motive za promenu pola i života, autorka nas uvla?i u emotivno stanje izme?u euforije i straha od neizvesnosti i krivice koju ovakva odluka nosi sa sobom. Filmi?no, poeti?no i intimisti?ki ispri?ana, ova pri?a nas uvla?i u proces identitfikacije s protagonistom, pa tako postaje pri?a o svakom, odnosno svakoj od nas. Iako je re? o debitantskom filmu mlade autorke, Tranzicija je ostvarenje koje svojim umetni?kim kvalitetom i ambicijama bitno nadilazi sve druge filmove u regionalnij selekciji, zbog ?ega mu je nagrada dodeljena jednoglasno. Ispred Filmskog centra Srbije, Milici Tomovi? je nagradu uru?io Miroljub Vu?kovi?.

ČITAJTE:  Dokumentarac „Topli fim“ Dragana Jovićevića premijerno u Solunu

U me?unarodnoj selekciji, za najbolji kratki film proglašen je gr?ki film „Golubica“, uzbudljiv, napet i emotivan film o neobi?nom susretu dve mlade žene, ostavlja snažan utisak i otvara brojna pitanja koja svojom težinom nadilaze okvir ljubavne pri?e, dovode?i je na teren filozofskog, ontološkog i eti?kog. Reditelj Konstantinos ?aliasas zbog bolesti svog partnera nije bio u prilici da li?no preuzme nagradu, ali se beogradskoj publici i žiriju zahvalio putem video poruke.

Posebnu pohvali žirija osvojio je kanadski film „Peder“ koji se isti?e svojom edukativnom dimenzijom, koja ni u jednom trenutku ne prelazi u pamfletiranje i didaktiku. U najužem izboru za nagradu našli su se belgijski film „Maske“ i danski film „Neogre?eno“.

Nakon dodele nagrade nastupila je novosadska plesna grupa Groove, a festival je zatvoren obra?anjem nema?kog reditelja Tora Ibena i projekcijom njegovog filma „Gde si krenuo, habibi?“


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.