Prijavilo se već 20 istopolnih parova za venčanje u Crnoj gori


U Crnoj Gori na snagu stupa Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola, ali neće početi i njegova primena u praksi, jer u nisu doneti i podzakonski akti.

Neophodno je da se donese 26 podzakonskih akata što još uvek nije urađeno iako je zakon usvojen pre godinu dana.

U međuvremenu, u Službenom listu objavljen je Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca izvoda iz registra životnih partnerstava osoba istog pola. Organizacije Kvir Montenegro, Spektra i Juventas organizovale su i obuku za matičare iz više crnogorskih gradova, koji su se tom prilikom upoznali sa tim kako će izgledati ceremonija sklapanja partnerstava između lica istog pola, te kako bi matičari trebalo da postupaju u toj prilici.

Ključne razlike prilikom čina venčanja su u nazivima gde umesto “suprug-supruga” u Registru životnih partnera će pisati “partner-partner”, odnosno “partnerka-partnerka”.

Zainteresovani će morati i da prilože dokaze o slobodnom bračnom stanju, dokaz da nisu sklapali partnerstvo u drugoj državi.

Bilo gde da sada žive moraju doneti dokaz o slobodnom partnerstvu. Prema najavama, najmanje 20 parova čeka mogućnost da se venča.

Zakonom je predviđeno da homoseksualne osobe mogu da sklapaju brakove, da nasleđuju jedni druge, da imaju zajedničku imovinu, pravo na penziono i socijalno osiguranje, posete u bolnicama, što su prava koja ih izjednačavaju sa heteroseksualnim brakovima.

Izričitu odredbu da gej osobe mogu da usvajaju decu Zakon ne daje, ali dozvoljava da se zajedno staraju o deci jednog od partnera. Sadrži i jasnu obavezu da se staraju o detetu svog partnera ako ono nema bližeg srodnika.

Izvor: B92


ČITAJTE:  Florida: Trans žene ne mogu da se bave ženskim sportovima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.