Položaj LGBT zajednice u Kragujevcu

Kako smanjiti nasilje i pove?ani toleranciju i razumevanje prema LGBT osobama, abortion da li se primenjuje zakon, visit this site šta ?ini policija a šta sudstvo, neke su od tema o kojima je raspravljano na debati koju je u Kragujevcu organizovao Komitet pravnika za ljudska prava.

Vre?anje, diskriminacija pri zapošljavanju, nasilje najbližih ?lanova porodice, brutalni napadi, sa tim se i danas suo?avaju pripadnici LGBT zajednice u Srbiji. Od 2012. godine na snazi je Zakon o zabrani diskriminacije ali desetak slu?ajeva koje vodi Komitet pravnika za ljudska prava, tvrde u Jukomu još nema valjan sudski epilog.

“Svako može biti žrtva napada, sva?ije dete, tako da o tome treba razmišljati kada se kr?e sa ovom akcijom kako bi se sprovodio Zakon”, kaže Milan Antonijevi?, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, YUKOM.

“Od 2012. godine u Zakonu imamo obaveznu otežavaju?u okolnost za zlo?in iz mržnje, ali na žalost taj ?lan se ne primenjuje i ono na ?emu mi radimo je da kona?no dobijemo jednu presudu koja ?e se pozvati na taj ?lan koji ?e zlo?in iz mržnje sankcionisati posebnom otežavaju?om okolnoš?u”, isti?e Milena Vasi? pravna savetnica YUKOM-a.

Ipak, ima i pozitivnih pomaka. U Policijskoj upravi u Kragujevcu pre pet godina uveden je SOS telefon, u mnogo slu?ajeva spre?eni su sukobi i nasilje.

“Oni su uvek imali mogu?nost da dodju kod mene u kancelariju, kao kod osobi od poverenja da mi kažu problem koji imaju, da se obrate meni da probamo to da rešimo na najbrži i najbolji na?in i za nih i za nas”, kaže Ivan Jeremi?, inspektor PU Kragujevac za kontakt sa LGBT.

Sve je manje i huška?kog govora javnih li?nosti, i više je tolerancije nego ranije, ocenjuju u Jukomu i Institutu za društvene nauke.

“To govori o jednoj pozitivnoj klimi, da to više nije nešto na šta se dobijaju predizborne popularnosti, da to nije nešto što ?e ljudi da podržavaju,” kaže Zorica Mrševi? iz Instituta za društvene nauke.

Debata o položaju LGBT populacije u Kragujevcu deo je projekta koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Izvor: RTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.