Ni tri godine nakon napada na Festival Merlinka 2014, nisu procesuirane odgovorne osobe


Na današnji dan prije tri godine, buy 1. februara 2014. godine, doctor u 15:15 sati, viagra na po?etku diskusije “Transeksualnost u tranziciji”, grupa od 14 maskiranih muškaraca nasilno je ušla u Art kino Kriterion u Sarajevu s namjerom da napadne prisutne na Festivalu Merlinka. Najve?i broj napadnutih posjetilaca i posjetiteljki festivala uspio se sakriti u izlaz za hitne slu?ajeve, gdje su ostali zaklju?ani 20-ak minuta. U me?uvremenu, fizi?ki je napadnut organizator festivala iz Beograda, moderatorica diskusije i još jedna osoba. Napad je trajao manje od minute rezultiraju?i lakšim povredama i teškim psihološkim posljedicama. Po?inioci nedjela pobjegli su netaknuti.

Sarajevski otvoreni centar je 20 dana unaprijed najavio planirana dešavanja policiji, izrazivši potrebu za osiguranjem, što zna?i da je policija bila informisana o datumima i satnicama svih dešavanja u okviru festivala. Policijske snage su bile prisutne u petak ve?e, za vrijeme otvaranja festivala. Me?utim, u subotu policija nije bila prisutna u dogovoreno vrijeme, te nije bila u mogu?nosti da sprije?i ili zaustavi planirani napad. Došli su tek nakon što je napad izvršen i kad su po?inioci ve? pobjegli.

ČITAJTE:  Zaštitnik građana pokrenuo postupak zbog optužbe za policijsko zlostavljanje LGBT osoba

Uporedo sa policijskom istragom, Sarajevski otvoreni centar je, nedugo nakon napada, podnio dvije prijave direktno Tužilaštvu Kantona Sarajevo: jednu zbog ugrožavanja sigurnosti prisutnih, nanošenja tjelesnih ozljeda, spre?avanja javnog okupljanja i dogovora za u?injenje krivi?nog djela i drugu zbog povrede ravnopravnosti ?ovjeka i gra?anina. Nedolazak policijskih službenika_ca u dogovoreno vrijeme tako?er je prijavljen i unutrašnjoj kontroli Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U toku provedenog postupka dva policijska službenika prvobitno su sankcionisana, da bi nakon uložene žalbe bili oslobo?eni odgovornosti za sigurnosni propust.

Ni tri godine nakon napada još uvijek nije došlo do podizanja optužnice protiv odgovornih osoba; policijska istraga koncentrisana je na jednog osumnji?enog od 14 osoba koje su upale u Art kino Kriterion, dok je samo djelo okarakterisano samo kao nasilni?ko ponašanje, što se prema krivi?nom pravu Federacije BiH smatra prekršajem. U potpunosti je zanemaren homofobni motiv napada i ?injenica da je krivi?no djelo bilo unaprijed dogovoreno. Uprkos ovim ?injenicama Sarajevski otvoreni centar ?e ustrajati u nastojanjima i borbi da po?initelji ovog krivi?nog djela budu adekvatno sankcionisani te je krajem prošle godine predao apelaciju Ustavnom sudu BiH radi propusta države koji je doveo do ograni?enja prava na slobodno okupljanje LGBTI osoba.

ČITAJTE:  Gej mladić koji je pretrpeo policijsku torturu počeo štrajk glađu

Jasno je da su obrazac neadekvatnog i nemarnog istraživanja i procesuiranja napada na Sarajevo Queer Festival 2008. godine, Festival Merlinka 2014. godine i niz slu?ajeva poticanja na nasilje i mržnju prema LGBTI osobama doveli do stvaranja utiska da se homofobni i transfobni napadi u BiH tolerišu, što je kulminiralo još jednim homofobnim napadom na osoblje i goste_goš?e Art kina Kriterion 4. marta 2016. godine.

Nedavno završena Merlinka 2017, na kojoj je prisustvovao rekordan broj posjetitelja_ica je pokazatelj je da nas napadi na LGBTI osobe i LGBTI doga?aje ne?e zastrašiti u zaustaviti u našoj zajedni?koj borbi za društvo bez diskriminacije i predrasuda. Društvo jednakosti i tolerancije za sve nas!

Izvor: soc.ba


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.