Debata o neprimenjivanju zakona za govor i zločin iz mržnje prema LGBT osobama

Sutra od 10.30 ?asova, buy more about u prostorijama Biznis inovacionog centra u Kragujevcu, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM organizuje debatu na kojoj ?e se izneti problem neprimenjivanja krivi?nog zakona za govor i zlo?in iz mržnje, a u cilju smanjenja nasilja i promocije tolerancije i razumevanja prema LGBT osobama.

Na debati ?e biti pokrenuta diskusija o dve tematske celine. Prvi deo debate ?e za temu imati nasilje na ulicama i problem procesuiranja i sankcionisanja u?inioca krivi?nih dela koja su motivisana mržnjom. Drugi deo debate se odnosi na na?in izveštavanja medija u Srbiji o LGBT populaciji i govor mržnje kao specifi?no medijsko nasilje prema pripadnicima ove populacije.

Debata se održava u okviru projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“ koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, a sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

U cilju podizanja svesti o položaju pripadnika LGBT populacije i prihvatanju razli?itosti, na najavljenoj debati prisutnima ?e se obratiti:
– Suzana Paunovi?, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava
– Milan Antonijevi?, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava
– Dr Zorica Mrševi?, nau?na savetnica pri Institutu za društvene nauke
– Ivan Jeremi?, inspektor u PU Kragujevac
– Vedrana Mirkovi?, aktivistkinja grupe za podršku LGBT osobama „Iza?i“

dok ?e u ulozi moderatora biti Milena Vasi?, pravna savetnica Komiteta pravnika za ljudska prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.