Nema sistemske diskriminacije LGBT osoba


U Srbiji nema sistemske diskriminacije, physician a jedan od najboljih mehanizama u zaštiti LGBT populacije bilo bi adekvatno procesuiranje krivi?nog dela za zlo?in po?injen iz mržnje, shop re?eno je danas na skupu “Stvaranja tolerancije prema pripadnicima LGBT zajednice”.

Iako je još 2012. godine izmenama zakona uveden ?lan “54a”, for sale koji kao otežavaju?u okolnost uvodi zlo?in iz mržnje do sada nije doneta nijedna presudu koja se poziva na taj ?lan.

“U Srbiji nema sistemske diskriminacije od strane državnih organa prema odre?enoj grupaciji stanovništva”, rekao je savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vladimir Šo? dodaju?i da diskriminacija ipak postoji jer od kada postoji ljudsko društvo postoji i diskriminacija.

ČITAJTE:  Solidarnost: Štrajk glađu LGBTQ+ mladića – potez čoveka koji je izgubio svaku nadu u institucije

Zato bi, kako kaže, bilo nerealno da ho?emo da iskorenimo diskriminaciju, ali je cilj da je u što ve?oj meri spre?imo da se dešava u našoj zemlji.

On je naveo i da u Srbiji postoji devet najugroženijih grupacija stanovnika koji su diskriminisane.

Prema njegovim re?ima, to su pripadnici nacionalnih manjina i verskih zajednica, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, migranti i interno raseljena lica i osobe ?ije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije.

Pravna savetnica u Beogradskom centru za ljudska prava Jovana Stopi? kaže da je, prema istraživanjima, pitanje li?ne bezbednosti prvi prioritet LGBT zajednice u Srbiji te da je veliki broj LGBT osoba bio izložen nekoj vrsti psihi?kog ili fizi?kog zlostavljanja.

ČITAJTE:  Gej mladić prekinuo štrajk glađu, nezadovoljan postupanjem policije

Ona je navela i da pripadnici LGBT populacije retko prijavljuju nasilje.

Pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava Milan Filipovi? je podsetio da je od 2012. godine izmenama zakona uveden ?lan “54a” koji kao otežavaju?u okolnost uvodi zlo?in iz mržnje.

“Nažalost do sada nemamo nijednu presudu koja se poziva na taj ?lan, a možemo pretpostaviti da je razlog u nedostatku obuke, odnosno, obima i kvaliteta obuka nosilaca pravosudnih funkcija”, rekao je Filipovi?.

Prema njegovim re?ima, potrebno je da se oni osnaže da budu prvi u svom tužilaštvu koji ?e u optužnici ista?i taj ?lan ili da budu prve sudije koje ?e se pozvati na ?lan “54a”.

Izvor: RTV

ČITAJTE:  Gej mladić koji je pretrpeo policijsku torturu počeo štrajk glađu

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.