Najviše maltretiraju gej dečake


Skupštinski odbori za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i za evropske integracije odlu?ili su ju?e da upute predlog Skupštini Srbije da se usvoji Deklaracija protiv homofobije i Nacionalna strategija protiv nasilja, thumb pogotovo protiv nasilja nad LGBT osobama.

To je dobra vest, kaže Predrag Azdejkovi?, urednik ?asopisa “Gej optimist” i poznati gej aktivista, ali je potrebno da se usvajanje ne otegne u nedogled.

– Uz to, vrlo je bitno da se obrati pažnja na vršnja?ko nasilje u osnovnim školama. Pubertet kre?e sa 12-13 godina, a de?aci i devoj?ice koji su druga?iji u odnosu na drugu decu mogu da iskuse teško maltretiranje zbog toga.

To do sada niko nije imao hrabrosti da po?ne da rešava, jer decu još sagledavamo kao an?ele, koji ne mogu nikom da naude, a statistika kaže da je ogroman broj mla?ih maloletnika do 14 godina koji su po?inili teška nasilja prema drugima u školama – kazao je Azdejkovi? za “Alo!”, koji je ina?e prisustvovao sastanku u Skupštini Srbije.

ČITAJTE:  Pismo 145 poslanika EP Vučiću i Brnabić: Održati Evroprajd po planu

Izvor: ALO!


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.