Ministarstvo državne uprave za unapređenje položaja LGBT osoba


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pridružilo se projektu “Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji”, ailment na inicijativu organizacije za lezbejska ljudska prava Labris.

Ministarstvo je poslalo dopis gradona?elnicima gradova u kojima Labris s partnerskim organizacijama i lokalnim institucijama razvija mreže za prevenciju diskriminacije LGBT osoba, viagra buy u kome se navodi da je to ministarstvo prepoznalo potrebu i zna?aj upoznavanja i osposobljavanja državnih službenika za primenu antidiskriminacionih normi.

U dopisu tog resora gradona?elnicima Beograda, erectile Novog Sada, Subotice, Novog Pazara, Niša, Kragujevca i Pan?eva navodi se da su u prethodnom periodu preduzete su aktivnosti kojima bi se postoje?i antidiskriminacioni pravni okvir približio i u?inio dostupnim svim javnim službenicima koji rade na pripremi i primeni propisa.

ČITAJTE:  Predstavljali se kao pripadnici LGBT zajednice, pa pljačkali strance

Gradona?elnincima se nalaže i imenovanje osoba koje ?e u?estvovati u radu lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama.

Kao odgovor na zahtev Ministarstva, lokalnim mrežama su se u šest gradova zvani?no pridružili predstavnici gradskih uprava.

Ja?anje kapaciteta me?usektorskih mreža u lokalnim zajednicama doprinosi pravovremenom prepoznavanju i adekvatnom reagovanju na svaki oblik diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama, i na taj na?in, primeni Strategije i Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv diskriminacije.

“Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” je dvogodišnji projekat namenjen unapre?enju ljudskih prava LGBT osoba, koji stimuliše politi?ki dijalog i primenu me?unarodnih i evropskih standarda u oblasti unapre?enja prava LGBT.

Projekat sprovodi Labris uz finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID), saopšteno je iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

ČITAJTE:  Policajci vršili torturu i seksualno zlostavljanje dve LGBT osobe u Beogradu

Izvor: RTS


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.