Labris: Lezbejke nevidljive i najugroženije u LGBT zajednici

U Beogradu je obeležen Međunarodni dan lezbejki sa kojeg je poručeno da su lezbejke i dalje najugroženija grupa u društvu i pored toga što je na čelu Vlade Srbije deklarisana lezbejka.

„Lezbejke su i dalje najugroženija grupacija u okviru LGBT zajednice, kao i društva generalno. Naši problemi su mnogo manje vidljivi od problema sa kojima se susreću gej muškarci. I pored toga što je na čelu Vlade Srbije autovana lezbejka, nije se mnogo toga promenilo na bolje u odnosu društva prema nama – egzistencija lezbejki je još uvek neprepoznata i nevidljiva u našem patrijarhalnom društvu“, rekla je Aleksandra Gavrilović, iz organizacije Labris, najstarije domaće organizacije za lezbejska ljudska prava.

Povodom ovog dana, Labris je predstavio publikaciju „Oslobođenje lezbejki: feministički tekstovi 1968 – 1980“ koja predstavlja do sada najobimniju zbirku eseja i drugih tekstova o feminističkom lezbejskom pitanju.

Izvor: Danas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.