Kratki trans film „Tranzicija“ trijumfovao u Sarajevu


Dodeljene su nagrade ovogodišnjeg izdanja Sarajevo film festivala, find a pobednica u kategoriji kratki igrani film je Milica Tomovi?, viagra approved autorka iz Srbije, information pills ?iji je film Tranzicija osvojio nagradu Srce Sarajeva u toj kategoriji. Nagrada sa sobom nosi i nov?ani iznos od 2.500 evra.

Tranzicija se sastoji od desetak prizora iz života glavne junakinje i prikazuje deli?e iz njena poslednja dva dana u Beogradu pre odlaska u Ameriku. Film po?inje scenom u kojoj Jana (glumi je Ivana Vukovi?, poznata po ulogama u filmovima Sestre i S/Kidanje) prou?ava svoje nago telo u ogledalu. Nakon ovog intimnog trenutka u kome ogoljuje svoju junakinju, kako fizi?ki tako i emocionalno, Milica Tomovi? nas vodi u zadimljeni klub u kome Jana po poslednji put nastupa sa svojim bendom. Peva?ica Senka (Milica Trifunovi?) obznanjuje prisutnima da ?e njihova gitaristkinja Jana uskoro otputovati u inostranstvo na postdiplomske studije. Zatim sledi povratak u porodi?ni stan i dogovor sa roditeljima (Isakovi? i Man?i?) oko porodi?nog ru?ka/ispra?aja. Na to se nadovezuje Janin susret sa (sada ve? bivšom) devojkom Sanjom (Milica Stefanovi?) i otkrivanje tajne nagoveštene uvodnom scenom i naslovom filma – Jana ne napušta zemlju da bi nastavila školovanje, ve? da bi se podvrgla operaciji promene pola. Za to znaju samo njen prijatelj Edi i sestra Milica. U društvu Edija (Nikola Rako?evi?), saose?ajnog geja, Jana je potpuno opuštena – pred njim ne mora da se krije i može da bude ono što jeste. Tokom oproštajnog porodi?nog ru?ka, Jana se vra?a u svoju ljušturu, povu?ena je i jedva progovara. Bez obzira što je okružena ljudima koji je vole (pored roditelja i sestre, tu su ujak, ujna i baka), ona ne uspeva da probije samonametnuti zid i obznani prave razloge svog odlaska. Ve?e uo?i polaska na put, u razgovoru sa Milicom (Jovana Belovi?), Jana kona?no verbalizuje ono što ose?a – neopisivo je sre?na zbog operacije, ali je istovremeno razdire to što nema hrabrosti da svojim najbližim otkrije pravi razlog svog odlaska. Dok je roditelji voze ka aerodromu, Jana ima poslednju šansu da otvoreno razgovara sa njima, ali je propušta – strah od njihove reakcije je preveliki da bi im se poverila.

ČITAJTE:  Netolerancija i predrasude prema LGBT+ zajednici i dalje i u Srbiji i u EU

Mozai?ka struktura Tranzicije nas na ekonomi?an na?in upoznaje sa Janinim životom – zbog ograni?enog prostora (film traje svega dvadesetak minuta) Milica Tomovi? dosta toga ostavlja samo u nagoveštaju, prepuštaju?i gledaocima da sami popune narativne praznine. Nakon prime?enog u?eš?a u omnibusu Oktobar (segment Diplomiranje, u kome je, baš kao i u Tranziciji, sara?ivala sa direktorom fotografije Daliborom Tonkovi?em i montažerkom Jelenom Maksimovi?), Milica Tomovi? je ostala verna svom izrazu (kamera iz ruke, duge dijaloške scene, gluma?ke improvizacije), ali je uo?ljivo i to da ga je u novom filmu nadogradila i usavršila. Hrabar odabir aktuelne teme svakako doprinosi pozitivnom utisku i ?ini Tranziciju jednim od najzanimljivijih ostvarenja prikazanih u okviru takmi?arskog programa Doma?i kratki igrani film na aktuelnom BFF-u.

ČITAJTE:  Ko su "nebinarne osobe" i kako da im se obraćate?

Režija: Milica Tomovi?
Scenario: Milica Tomovi?
Direktor fotografije: Dalibor Tonkovi?
Montaža: Jelena Maksimovi?
Uloge: Ivana Vukovi?, Milica Trifunovi?, Vojislav Viši?, Boris Isakovi?, Anita Man?i?, Milica Stefanovi?, Nikola Rako?evi?, Jasna ?uri?i?, Aleksandar Gligori?, Jovana Belovi?
Producent: Vladimir Vasiljevi?
Trajanje: 21 minut
Format: DCP
Zemlja porekla: Srbija
Žanr: drama
Inostrani naziv: Transition

Izvor: Filmski centar Srbije


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.