Kandidijaza


Kandidijaza je mnogo ve?i problem za žene, medications koje ga mogu preneti muškarcima s kojima imaju seks. Gej muškarci je mogu dobiti, online ali u retkim slu?ajevima osim ako nemate HIV.

Šta izaziva kandidijazu?

Kandidijazu uzrokuje gljivica iz roda Candida. Do infekcije dolazi kada je iz odre?enih razloga poreme?ena ravnoteža izme?u gljivice i bakterijske flore koja reguliše njeno razmnožavanje. Može se javiti u ustima na penisu ili ponekad u ?maru. Ponekad je preneta seksualnim putem, medications ali se mahom javila sama od sebe.

Koji su simptomi kandidijaze?

Simptomi mogu biti:
– svrab i osip ili upala
– bol tokom seksa ili mokrenja
– lepljivi beli mrlje na koži ili u ustima
– crvenilo oko ?mara ili penisa.

ČITAJTE:  Otvorena prva sigurna kuća za LGBTQ+ osobe u BiH

Kako se prenosi kandidijaza?

Kandidijaza se može preneti nezašti?enim:
– analnim seksom u aktivnoj ili pasivnoj ulozi
– guranjem prsta u ?mar
Postoji mali rizik pri oralnom seksu u aktivnoj ili pasivnoj ulozi.

Prevencija

Koriš?enje kondoma vas štiti od kontakta sa inficiranim površinama.
Ne dodirujte inficirane površine na svom ili tu?em telu.

Kako se kandidijaza le?i?

Može se le?iti kremama ili tabletama.
Ako imate kandidijazu vaši partneri treba tako?e da se provere, jer je mogu imati a da nemaju simptome i da vas opet zaraze.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.