Kondilomi


Genitalni i analni kondilomi su jedni od naj?eš?ih infekcija I period le?enja trajao dugo.

Šta izaziva kondilome?

Genitalne i analne kondilome izaziva virus koji živi u koži. Ako jednom dobijete virus on može da ostane u vašem telu nekoliko godina.

Koji su simptomi?

Nekoliko nedelje ili nekoliko meseci posle infekcije pojavi?e se male izrasline, recipe pojedina?no ili u grupama. One:
– mahom izrastu na glavi?u ili u ili oko ?mara
– mogu da se pojave u ustima, malady na licu ili drugim delovima tela
– su ble?e nego koža
– mogu da svrbe
– ako su u ?maru mogu da krvare.
Nele?eni kondilomi mogu da se rašire i da narastu.

Kako se kondilomi prenose?

Kondilomi se mahom prenose tako što ne?ija koža dodirne ne?ije kondilome: to se može dogoditi tokom seksa.
Tako?e je mogu?e da se virus prenese i kada na koži nema kondiloma.

Prevencija

Prenošenje kondiloma se može zaustaviti:
– koriš?enjem kondoma tokom analnog seksa ili lateks rukavica tokom fistinga
– prekrivanjem zaraženih površina lateks barijerama tokom seksa.
Ako imate kondilome morate da odete kod lekara. Što se ranije krene sa tretmanom, viagra dosage lakše se odstranjuju, tako da se preporu?uje da redovno pregledate svoj penis da li imate kondilome.

Kako se kondilomi le?e?

Kondilomi se le?e:
– te?nim azotom
– specijalnim kiselinama
– kremama.

Ako ovi tretmani ne daju rezultate, kondilomi se mogu ukloniti laserom, ali je to retkost.
Ako imate HIV, kondilomi se teže le?e.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.