Inovativni lekovi daju nadu obolelima od hepatitisa C i B u Srbiji


U Šapcu je sve?ano otvorena dvodnevna konferencija posve?ena le?enju virusnih infekcija, treat u okviru koje vode?i srpski stru?njaci sa klinika za infektivne i tropske bolesti predstavljaju trendove u dijagnostici i le?enju hepatitisa B, hepatitisa C i HIV infekcije, kao i rezultate najnovijih studija vezanih za inovativne terapije u oblasti hroni?nih virusnih infekcija.

U?esnici su naglasili zna?aj multidisciplinarnog pristupa u izradi zajedni?ke strategije za unapre?enje efikasnosti i kvaliteta le?enja gotovo pola miliona obolelih od hroni?nih virusnih oboljenja u Srbiji. Posebna pažnja je posve?ena i terapiji HIV infekcije, trideset godina nakon prvog dijagnostikovanog slu?aja ovog oboljenja u našoj zemlji.

Ovaj stru?ni skup je prilika da na jednom mestu mišljenja i iskustva razmene najeminentniji srpski lekari, stru?njaci iz relevantnih oblasti sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Klini?kog centra Srbije, Klinike za infektivne bolesti klini?kih centara Vojvodine, Niša i Kragujevca, sa Vojnomedicinske akademije, kao i kolega iz manjih, ali za zdravstveni sistem Srbije, jednako važnih centara.

ČITAJTE:  Nedopustive izjave ministra Malog o seksualnoj orijentaciji

Predstavljaju?i rezultate najnovijih studija vezanih za terapiju hepatitisa C, doc. dr Ivana Miloševi?, infektolog i gastroenterolog sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Klini?kog centra Srbije, istakla je da je uz pomo? inovativne terapije napravljen veliki pomak ka potpunom izle?enju, što daje nadu i hiljadama obolelih od hroni?nog hepatitisa C i B širom Srbije.

“Okupili smo kolege sa svih klinika za infektivne i tropske bolesti u Srbiji, kako bismo kroz multidisciplinarni pristup osmislili strategiju daljih koraka i usmerili napore ka pronalaženju rešenja koja bi omogu?ila što kvalitetnije le?enje obolelih u našoj zemlji, u korak sa svetskim dostignu?ima u ovoj oblasti”, navela je dr Miloševi?.

U okviru posebnog panela, mladi lekari specijalizanti po prvi put su imali priliku da predstave svoja znanja o pravcima istraživa?kog rada u oblasti antivirusne terapije.

ČITAJTE:  Istopolni parovi u Estoniji mogu da se venčaju od Nove godine

Organizator skupa je kompanija Medicopharmacia, predstavnik kompanije Gilead Sciences.

Izvor: Nova ekonomija


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.