I Kragujevac protiv diskriminacije LGBT populacije

U Palati Srbije u Beogradu 6. i 7. septembra održana je dvodnevna konferencija “Zajedno protiv diskriminacije“. Pored LABRIS– a, koji je i nosilac projekta, učestvovali su predstavnici svih sedam lokalnih mreža za prevenciju i sprčavanje diskriminacije LGBT osoba, među kojima i predstavnici Lokalne mreže Kragujevac, civilnog sektora, medija i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prvi dan konferencije bio je posvećen izveštajima o aktivnostima MUP–a i LABRIS–a na zaštiti LGBT populacije, nakon čega su prikazani filmovi “Biti LGBT osoba u Srbiji“ i “Zajedno“, koji je snimljen na konfernciji održanoj u junu u Nišu, gde su ispred KG mreže učestvovali Zaštitnik građana Mihajlo Ignjatović i Ana Miletić Vučković iz Centra za socijalni rad Kragujevac.

Drugog dana Konferencije bilo je reči o radu, rezultatima kao i planovima Lokalnih mreža, umrežavanju i održivosti samih mreža u budućnosti. Predstavljen je izveštaj “Dugina senka nad Srbijom“. U drugom panelu pored moderatorke panel diskusije Danijele Jokanović, zamenice predsednika Osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, učestvovali su predstavnici institucija i ujedno članovi lokalnih mreža, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, seksolozi, psihololozi i predstavnici civilnog sektora.

Govoreći na temu Saradnja između organizacija civilnog društva i institucija, Marija Đoković, koordinatorka kancelarije za mlade i članica Lokalne mreže, je naglasila da je osnivanje lokalnih multisektorskih mreža kao i uključivanje različitih aktera jedan od koraka ka unapređenju poštovanja ljudskih prava. Svaki naredni korak treba da budu javne akcije koje sprovode i koje će sprovoditi lokalne mreže. Svi ovi koraci su mali ali su istovremeno krupni i bitni ako želimo da postignemo ravnopravnost i upravo smo mi glavni akteri u sprečavanju stvaranja stereotipa i predrasuda. Lokalna mreža u Kragujevcu jedna je od sedam u Srbiji koju čine predstavnici različitih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva. Pored akcija koje smo do sada organizovali, napravili smo fejsbuk stranicu, a u planu je izrada Akcionog plana za dalji rad mreže.

Kancelarija za mlade Kragujevac aktivno radi na sprečavanju svakog oblika diskriminacije kroz razne radionice, seminare i slično. Tako smo u saradnji sa udruženjem Grupa Izađi iz Novog Sada organizovali živu biblioteku u našim prostorijama i jedina smo Kancelarija za mlade koja je pristala da sarađuje sa njima – istakla je Marija Đoković. Takođe, u našoj Kancelariji može se naći literatura i promo materijali o položaju i pravima LGBT i trasrodnih osoba. Otvoreni smo i raspoloženi za svaki vid saradnje i podrške. Takođe, Centar za istraživanje javnih politika održao je nekoliko radinica i fokus grupa o pitanjima LGBT osoba u našim prostorijama. Sa Centrom E8 iz Beograda radimo na projektu Budi muško, sa dečacima iz srednjih škola. Imamo odličnu saradnju sa svim srednjim školama na teritoriji grada i u planu rada Kancelarije su između ostalog i edukativne tribine i radionice o diskrininaciji i njenom sprečevanju.

Lokalne mreže su te koje bi trebalo da podižu svest kod građana, rekla je Gordana Petrović, jedna od koordinatorki Loklane mreže. U narednom periodu u planu je izrada strateških dokumenata potrebnih za dalji rad mreže. Problem je nedostatak organizacija koje se bave LGBT pitanjima na lokalu jer da ima takvih organizacija, prema rečima Gordane Petrović, lakše bi doprli do ciljne grupe i lakše bi rešavali određene probleme.

Izvor: Info KG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.