Hrvatima ne smetaju gej lekari


Više od 90 odsto anketiranih pacijenata u Hrvatskoj spremno je da prihvati gej osobu kao porodi?nog lekara.

Stru?njake, thumb me?utim, advice zabrinjavaju odgovori preostalih devet odsto pacijenata koji ne žele homoseksualne osobe kao svoje lekare i pri tome koriste “stereotipna i diskriminišu?a objašnjenja”.

Raširenost tih predrasuda zahteva druga?iji pristup od uobi?ajenih antidiskriminišu?ih kampanja, visit this jer se one “ne zasnivaju na nedostatku znanja, ve? na nau?enim obrascima ponašanja koje je teško menjati”.

Istraživa?ki tim sa instituta Medicinskog univerziteta u Be?u i iz Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu navodi da u odbijanju lekara homoseksualaca prednja?e stariji muškarci – katolici.

Od ukupno 1.004 ispitanika starijih od 18 godina, 8,8 odsto odbija da ih le?i muškarac koji je gej, a 7,9 odsto njih odbija doktorku koja ima homoseksualne sklonosti.

ČITAJTE:  Chris Evert i Martina Navratilova pozivaju ženski tenis da se kloni Saudijske Arabije

Odbijanju le?enja kod lekara homoseksualaca skloniji su stariji muškarci, a me?u religijskim grupama u tim stavovima prednja?e osobe koje su se predstavile kao katolici.

Rezultati istraživanja pokazuju da je diskriminacija zasnovana na “emocionalnim razlozima i stereotipnim uverenjima”.

Izvor: ALO!


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.