GSA podržala izbor Ane Brnabić


Gej strejt alijansa (GSA) pozdravlja odluku predsednika Vlade Srbije i mandatara za sastav nove Vlade Aleksandra Vu?i?a da za ministarku državne uprave i lokalne samouprave predloži Anu Brnabi?, decease koja ?e biti prva ministarka u našoj zemlji koja ne krije svoju drugaciju seksualnu orijentaciju, information pills saopšteno je danas iz te alijanse.

Ovakvu odluku mandatara Vu?i?a GSA smatra “istorijskim trenutkom” u Srbiji i ogromnim korakom u izgradnji društva jednakih šansi koje prepoznaje i vrednuje kvalitet i stru?nost ljudi na visokim položajima bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo li?no svojstvo.

Brnabi?, pored toga što poseduje veliku stru?nost, kako se navodi, bi?e prva ministarka u Srbiji koja ne krije svoju druga?iju seksualnu orijentaciju.

“Politi?ka participacija LGBT osoba je od krucijalnog zna?aja za pove?anje tolerancije, smanjenje diskriminacije i nasilja prema LGBT populaciji u Srbiji, kao što je to bila i jeste u svim razvijenim državama, a izbor Ane Brnabi? za ministarku državne uprave i lokalne samouprave ?e, nesumnjivo doprineti, izme?u ostalog, ravnopravnosti i ve?em prihvatanju i razumevanju prema LGBT zajednici”, navodi se u saopštenju.

Podse?a se da je GSA u prethodnih nekoliko godina imala prilike da sara?uje sa Anom Brnabi? i uveri se u njenu stru?nost i posve?enost poslu.

?vrsto smo ube?eni da ?e i kao ministarka pokazati veliku profesionalnost i posti?i zna?ajne rezultate, poru?uju GSA.

“Od nove vlade imamo o?ekivanja da dalje unapre?uje kako oblast ljudskih prava, tako i druge oblasti od zna?aja za sve gra?ane i gra?anke Srbije. Alijansa ?e kao i do sada pratiti rad razli?itih ministarstava i državnih institucija u delokrugu svoga rada, pruža?e podršku svakom pomaku, ali ?e biti i oštar kriti?ar eventualnog lošeg rada ili svega što bi unazadilo do sada postignuti stepen ravnopravnosti LGBT osoba”, navodi se u saopštenju Info centra GSA.

ČITAJTE:  Gejevi u reprezentaciji bi ostavili srce na terenu

Izvor: RTV


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.