Zapisnik sa sastanka sa predstavnicima LGBT organizacija

vlada republike srbije

ZAPISNIK
sa sastanka sa predstavnicima civilnog društva za zaštitu i unapređenje položaja LGBT populacije u Republici Srbiji

Vreme održavanja: ponedeljak, 24.03.2014. od 13:00 – 15:30 sati
Mesto održavanja: Vlada Republike Srbije, Nemanjina 11, IV sprat, Istorijska sala
Spisak učesnika:
Gayten – LGBT, Centar za promociju LGBTIQ ljudskih prava: Kristian Ranđelović
Gej Strej Alijansa: Lazar Pavlović, Milica Radović
GLIC – Gej lezbejski info centar: Predrag Azdejković
Labris: Aleksandra Gavrilović, Jovanka Todorović
Queeria centar: Adam Puškar
Asocijacija DUGA: Aleksandar Prica
Centar za kvir (queer) studije: Aleksandar Stojaković
Udruženje „Parada ponosa Beograd“: Boban Stojanović
Grupa za podršku mladim LGB osobama „IZAĐI“: Pavle Radovanović
NVO Egal: Vesna Zorić
Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava: Asja Lazarević
YUCOM: Nikola Grujić

Prof. dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji
Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava
Ivana Ćirković, direktor kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
Boris Milićević, specijalni savetnik ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije
General Mladen Kuribak, načelnik Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Golub Gačević, načelnik Odeljenja za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Aleksandar Stojmenović, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Mirjana Maksimović, zamenik menadžera Tima za socijalnu inkluziju
Borjana Peruničić, Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Sanja Mešanović, saradnik šefa Pregovaračkog tima
Ivana Ponjavić saradnik šefa Pregovaračkog tima
Jelena Danilović, saradnik šefa Pregovaračkog tima

Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ivana Ćirković je otvorila sastanak napomenom da je ovo prvi sastanak institucija Vlade Republike Srbije sa organizacijama civilnog društva za zaštitu i unapređenje položaja LGBT populacije, i da koristi priliku da najavi da će ovo pitanje u narednom periodu biti osnov jednog većeg i šireg akcionog plana, dok je današnji sastanak sa akcentom na aktivnosti koje sprovodi MUP.
Šef Pregovaračkog tima, prof. dr Tanja Miščević je učesnicima predočila da je država prepoznala značaj koju ima tema zaštite i unapređenja položaja LGBT populacije. S tim u vezi, obavestila je prisutne da je u proteklom periodu okupljena neformalna radna grupa, iako su svi njeni članovi zapravo zvaničnici, koja obuhvata širok spektar institucija (MUP, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Parlament), sa vizijom daljeg uključivanja novih institucija. Ideja za okupljanje ovakvog tima bila je priprema vrlo jasnog i precizno definisanog akcionog plana, sa dva konkretna cilja:
1) održavanje Parade ponosa
2) promocija evropskih vrednosti, među kojima antidiskriminacija i pravo na slobodno okupljanje građana zasigurno zauzimaju važno mesto
Tokom rada ovo grupe, zajedno smo shvatili da imamo potrebu da razgovaramo sa organizacijama civilnog društva, da zajednički možemo mnogo bolje ostvariti ciljeve. Tu dodatno možemo priključiti i strane organizacije, EU institucije, korak po korak. Napomenula je da cilj nije bio da se nešto institucionalizuje, već da nešto konkretno uradimo i postignemo, te da su svaki savet i svaka ideja više nego dobrodošli
Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović je istakla vrlo intenzivnu saradnju koju KLJMP ima sa LBGT OCD, da je zajedno učinjen korak dalje, ali i izrazila želju da se ta saradnja još više učvrsti. Istakla je da je u juu 2013. godine usvojena Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, te da je u fazi izrade Akcioni plan za njenu primenu. Tokom aprila predviđeno je da AP izađe u javnu raspravu i pozvala da daju sugestije kako ga dodatno unaprediti. Istakla je da KLJMP radi zajedno sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, kroz program IPA 2011 za sprovođenje antidiskriminacione politike u Srbiji. Napomenula je da je KLJMP sprovela obuke za tužioce u Pravosudnoj akademiji, obuke za 160 policajaca koji vode policijske uprave na lokalu, obuke za 31 akreditovanog trenera na temu borbe protiv govora mržnje, zločina iz mržnje, rada policije sa osetljivim grupama, obuke za zaposlene u 131 centru za socijalni rad (667 zaposlenih) u saradnji sa Asocijacijom DUGA iz Šapca. Takođe je napomenula da je 21.03 održana konferencija pod pokroviteljstvom Saveta Evrope posvećena položaju LGBT populacije, kao i norveški projekat posvećen podizanju svesti javnosti o problemima sa kojima se susreće LGBT populacija.

Specijalni savetnik ministra, Boris Milićević istakao je da je vrlo srećan i ponosan što su se sve LGBT organizacije okupile danas i sele za isti sto. Napomenuo je da moramo svi biti svesni da je za uspeh ovog procesa potreban odgovoran pristup svih uključenih, odnosno da je neophodna saradnja na svim nivoima.
Načelnik Uprave policije, general Mladen Kuribak izrazio je zadovoljstvo što je prisutan zajedno sa svima danas, da analiziramo nešto što smo pokušali i nešto što smo uspeli da uradimo u proteklom periodu. Istakao je da je MUP uradio korak napred. Da li ima prostora da se uradi još više? – Naravno da ima. Istakao je da je potreban zajednički rad, da je saradnja neophodna. Izrazio je želju da nastavak ove priče bude u Narodnoj skupštini, da tu bude sledeći korak u rešavanju normalizacije odnosa među građanima. General Kuribak je zatim predstavio „oficira za vezu“ za rad sa LGBT zajednicom, Aleksandra Stojmenovića. Zatim je svima poželeo brz prelazak ovog puta i istakao nadu da će sledeći sastanak biti proširen i na druge institucije.
Načelnik Odeljenja za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici, Golub Gačević je zatim predstavio šta je Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada uradio na polju zaštite prava LGBT populacije. Istakao je da su strateški ciljevi razvoja policije jačanje poverenja građana u policiju i posvećenost poštovanju etičkih principa i poštovanju različitosti. Predstavio je dosadašnju saradnju policije sa marginalizovanim, manjinskim i socijalno ranjivim grupama, iz podršku Misije OEBS. Zatim je takođe predstavio planove za dalje unapređenje obuke policijskih službenika za rad sa LGBT populacijom. U planu je saradnja sa Policijom Kenta, koji imaju razvijene programe rada sa manjinskim i socijalno ranjivim grupama. Ovde je istakao da očekuje i konkretne predloge, komentare i ideje od strane OCD. Takođe je naveo da će poseban naglasak u narednom periodu biti stavljen na borbu protiv nasilja u porodici i borbu protiv ekstremizma i huliganizma. Dalje je naveo da je u pripremi izrada Vodiča/Priručnika za rad policije sa LGBT zajednicom, i pozvao OCD na saradnju prilikom izrade priručnika, sa željom da to bude osnov za dalju saradnju na ovom polju.
General Kuribak se zatim kratko osvrnuo na 2009. godinu, kada je bio problema. Prisetio se kako je na jednom od sastanaka u nizu, poželeo da „jedan od vas“ bude u MUP. „Ja sam svoje obećenje ispunio, sad molim za pomoć s vaše strane.“ – istakao je. Trenutno se radi na tome da širom Srbije postoje osiciri za vezi, ali to nije nimalo lak zadatak.
Prof. Miščević je zatim napomenula da, za razliku od MUP, koje je sâmo izašlo sa konkretnim aktivnostima, predlozima, kod drugih ministarstava nažalost nemamo takav pristup. Konkretno, Ministarstvo zdravlja ili Ministarstvo prosvete. S tim u vezi, molba upućena OCD je da ako prave projekte, ako apliciraju za sredstva, da pokušaju da uključe njih, jer tu je očigledna manjkavost, i stoga je veoma potrebno da i njih edukujemo. “Learning by doing” je najbolji način da nešto savladamo i postignemo. Takođe je navela i da je u planu usvajanje Deklaracije protiv nasilja, govora mržnje i zločina iz mržnje. To nam daje prostor za delovanje, a važno je da se govor mržnje osudi sa najvišeg političkog nivoa.
Ivana Ćirković je dodatno naglasila da bi bilo dobro da pokušamo da se malo pomerimo od MUP i priđemo onima koji su malo distanciraniji.
Suzana Paunović je istakla da je u prethodnih godinu dana dosta toga urađeno sa MUP na temu zdravlja, da nažalost prosvetu nisu uspeli da pokriju, ali da postoje takvi planovi. Napomenula je da su u planu obuke za nastavno osoblje, da postoje napori, da ih nisu zaboravili.

Zatim je usledila diskusija sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Jovanka Todorović iz organizacije Labris, napomenula je da su početkom godine imali sastanak u Ministarstvu prosvete, sa ministrom Jovanovićem i pom.ministra Vesnom Fila. Istakla je da su sproveli istraživanje na temu udžbenika koji u sebi sadrže diskriminatorne sadržaje. Dobili su od MPN uveravanje da će udžbenici koji se budu štampali od septembra biti oslobođeni takvih sadržaja, poštujući preporuke koje je 2011. godine uputila poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Prof. Miščević je rekla da bi volela da vidi tu analizu koju je Labris uradio, i J.Todorović je obećala da će joj poslati.
Aleksandra Gavrilović (Labris) istakla je da je raduju promene koje se osećaju u proteklih par godina, ali da je takođe svesna da mora još da se radi. Takođe je istakla spremnost da rade zajedno sve što je moguće, te da mogu da posluže kao „most“ između države i LGBT zajednice. Dodatno je napomenula da postoji poverenje u osobe s kojima već imaju ostvareme kontakte u MUP, ali i izrazila želju da to bude standard za sve pripadnike MUP.
Aleksandar Prica (DUGA, Šabac) osvrnuo se na dosadašnju saradnju u programima obuke (zaposleni u centirma za socijalni rad širom Srbije), i naglasio spremnost celokupnog tima Duge za saradnju. Naglasio je potrebu i značaj oficira za vezu kada je reč o radu na lokalu.
Ivana Ćirković je iskoristila priliku da ukaže na potrebu da se razmišlja o ovakvim sastancima sa pojedinačnim ministarstvima, kao i o zaključivanju eventualnih protokola o saradnji između organizacija i ministarstava.
Lazar Pavlović, iz Gej Strejt Alijanse, naglasio je potrebu da se izjasnimo o održavanju Parade ponosa, da se svi zajedno dogovorimo kakav Prajd želimo.
Usledila je diskusija o tome da LGBT populaciji nije toliko potreban sam Prajd, koliko jasna poruka, stav koji se zastupa u borbi protiv homofobije. U tom smislu, istakao je zadovoljstvo da se radi na usvajanju Rezolucije u Skupštini.
Boris Milićević je zatim zamolio da bude više informisan o tome šta rade sve organizacije, ne iz razloga što on želi sve da zna, već jednostavno da može da isprati šta se radi, da ne bi dolazilo do preklapanja, što je bio čest slučaj do sad.
Kristian Ranđelović (Gayten-LGBT) zamolio je za pomoć kako bi mogli da stupe u kontakt sa Ministarstvom zdravlja, posebno u kontekstu vezanom za interseks osobe. Potrebno je razgovarati o rodnom identitetu, odnosno potrebno je razgovarati o mogućnosti transrodnih osoba da što brže i jednostavnije dođu do fizičkih promena, ali i posle toga, do administrativnih promena, promene JMBG i ostalih dokumenata. napomenuo je da je u Evropi pokrenuta kampanja za izjednačavanje legislative radi ujednačavanja prava za promenu podataka posle promene pola, Transgender Europe, što treba integrisati u našu legislativu.
Vesna Zorić (NVO Egal) napomenula je da njihova organizacija radi na terenu, direktno radi sa MUP na prevenciji i borbi protiv nasilja. Istakla je značajan podatak da u prethodne tri godine, kroz saradnju sa Opštinom Stari grad, nije bilo nijednog problema. Istakla je takođe odličnu saradnju sa MUP i spremnost da učestvuju u daljim aktivnostima, naročito kroz rad na terenu, ali i prilikom pisanja Priručnika.
Asja Lazarević (Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava) zahvalila je na pozivu da učestvuje u radu ovog sastanka. Zatim je istakla da ovaj sastanak treba da posluži kao jedno veliko otrežnjenje za „LGBT stranu stola“, da same organizacije porazmisle o svojim aktivnostima, o svojim potezima, i da prvenstveno treba da se slože oko konkretnih stvari i konkretnog zajedničkog delovanja.
Predrag Azdejković (GLIC) istakao je značaj razmene informacija, koja je veoma važna naročito na dubinskom nivou. Potrebna je jedinstvena informativna kampanja, koja ne bi bila nametanje bilo čega, već da ostvarimo prostor za delovanje svih. Prof. Miščević je zamolila da dostavi ideje za ovakvu kampanju. Azdejković je zatražio sveopštu strategiju za borbu protiv nasilja i napomenuo da je potrebno raditi na suzbijanju huliganizma, posebno imajući u vidu da su huligani sve mlađi (mlađi od 14 godina). Dodatno je istakao značaj i potrebu direktnog i konkretnog rada sa nastavnicima/profesorima. Nije dovoljno samo izbrisati sadržaje iz udžbenika, jer kad se pojavi homofobični nastavnik, ništa udžbenici ne mogu da pomognu.
Boban Stojanović (Parada ponosa) istakao je da je veoma interesantno što smo jednu vrlo zatvorenu temu LGBT prava doveli u žižu javnosti. Klima se ipak menja. Pre nekoliko dana su dobili veliku podršku kulturnih institucija u gradu i ove godine postaju deo programa kulturnih institucija, što je veoma dobro. Takođe je istakao da je ova inicijativa – zajednički stav, nešto što kreira političku volju – nešto što je ranije nedostajalo. Istakao je zadovoljstvo što sada postoji saradnja države u najširem smislu i LGBT organizacija, što država daje podršku, tako da organizacije nisu usamljene u tom poslu. Veoma je važno obezbediti vidljivost ove saradnje, jer upravo to je već pomenuti „most saradnje“.
Adam Puškar (Queeria centar) nadovezao se informacijom da je određen datum održavanja Nedelje ponosa, 26.05-01.06, sa šetnjom kroz centar grada zakazanom za 31. maj. Trenutno su u toku pripreme i radi se na dobijanju svih potrebnih dozvola, i za sada ide sve kako treba. Dodao je ipak da je i prošle godine sve išlo kako treba, pa opet svi znamo šta se dogodilo. Gen. Kuribak je napomenuo da je potrebno dostaviti policiji sve precizne podatke, jer ima nepoklapanja u dostavljenim informacijama o predviđenoj putanji šetnje kroz centar grada.
Aleksandar Stojaković (Centar za kvir studije) naveo je da Centar sprovodi istraživanje o stavovima povodom održavanja Parade ponosa, sa naglaskom na rangiranje šta je trenutno najvažnije za LGBT zajednicu. Ističe se bezbednost kao najvažniji faktor, s tim da je svestan činjenice da je na tom polju najviše i urađeno.
Zatim se povela diskusija o tome šta LGBT zajednica uopše misli o održavanju Prajda, odnosno da li neko uopšte pita zajednicu. Šta ako oni sami kažu: „Nećemo Prajd.“?
Prof. Miščević je upitala da li uopše postoji LGBT zajednica kao zajednica. Odgovor je da ne postoji i da kao zajedinica ne razgovaraju o istim pitanjima.
Pavle Radovanović (Izađi) istakao je zadovoljstvo povodom održavanja ovog sastanka i pruženih informacija. Naročito je istakao zadovoljstvo povodom predstavljanja oficira za vezu pri MUP i zamolio da oficir kaže nešto više o tome kako je baš on izabran, kao i šta bi bili njegovi konkretni zadaci i nadležnosti.
Aleksandar Stojmenović, MUP oficir za vezu sa LGBT zajednicom, je predstavio svoju dosadašnju karijeru u MUP, da je zaposlen od 2007. godine, da je 4 godine radio na poslovima granične policije, nakon čega je postao deo tima Uprave policije. Istakao je da je od strane tima prihvaćen na najbolji mogući način. Najvažniji zadatak će mu biti da ostvaruje kontakte i saradnju sa predstavnicima LGBT organizacija, da sagledava obučenost policijskih službenika za rad sa LGBT populacijom, i predlaže preventivne i druge aktivnosti za povećanje bezbednosti i izgradnju tolerancije i poverenja.
Golub Gačević je dodao da različitost, i naročito seksualna različitost, više nisu tabu tema u MUP. Takođe je zamolio za delovanje organizacija u cilju otklanjanja predrasuda koje LGBT zajednica ima prema policiji. Aleksandra Gavrilović (Labris) je napomenula da je za razbijanje predsrasuda potrebno samo pozitivno iskustvo.
Asja Lazarević je naglasila da više treba da zabrinjava nepoverenje koje postoji između samih LGBT organizacija i nepoverenje LGBT osobe pema organizacijama, nego nepoverenje u državu. Ivana Ćirković je iskoristila priliku da zamoli sve prisutne da se međusobno koordiniraju, da ne bude samo debatovanja, a da ništa ne uradimo.
Suzana Paunović je na kraju dodala da prilikom rada na Akcionom planu treba da imamo konkretne aktivnosti u vidu. Konkretno možemo razmatrati kakve promene su se desile na lokalu, nnr saradnja grada šapca sa organizacijom Duga, potpisivanje protokola o saradnji, šta je to što možemo da iskoristimo kao pozitivno iskustvo i kod drugih.
Ivana Ćirković je zaključila sastanak zahvalivši se svim prisutnim na aktivnom učešću, na iznetim idejama, i izrazila želju da ćemo uskoro imati novi sastanak koji će okupiti još širi spektar činilaca na ovu temu.

Zaključci skupa:
1) ovaj skup je samo prvi u nizu radnih sastanaka čiji je osnovni cilj unapređenje položaja LGBT zajednice;
2) pokrenuta je inicijativa da se organizuju odvojeni sastanci sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom zdravlja;
3) potrebna je redovna komunikacija sa svakom pojedinačnom institucijom;
4) predstavljen je oficir za vezu sa LGBT zajednicom pri MUP. Preko oficira za vezu, LGBT OCD će dobijati više informacija i uključivati se u dalje aktivnosti, npr. definisanje Priručnika, davanje predloga za odabir oficira za vezu na lokalu, itd;
5) potrebna je konkretizacija ideja i izlazak u javnost, za šta će prvi korak biti Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije;
6) naredno okupljanje će biti povodom definisanja AP za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.

Sastanak je završen u 15.30 časova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *