Završna konferencija: Položaj LGBT osoba u Srbiji

Završna konferencija pod nazivom  Položaj LGBT osoba u Srbiji  u okviru implementacije projekta Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, mind preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije bi?e održana u Beogradu?,? u ponedeljak, 20. februara 2017. godine, sa po?etkom u 11:00 ?asova, u Velikoj sali Ku?e ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4.

Na završnoj konferenciji ?e biti prikazani kratki film Kuda vodi ovaj put i predstavljena Pravna analiza o položaju LGBT osoba u Srbiji. Tako?e, na konferenciji ?e biti pokrenuta diskusija o dve tematske celine. Prvi deo završne konferencije ?e za temu imati nasilje na ulicama i problem procesuiranja i sankcionisanja u?inioca krivi?nih dela koja su motivisana mržnjom. Drugi deo se odnosi na na?in izveštavanja medija u Srbiji o LGBT populaciji i govor mržnje kao specifi?no medijsko nasilje prema pripadnicima ove populacije.

Izvor: Yucom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.