Zašto je prva gej ministarka (ne)važna za „drugu“ Srbiju


… i zašto volim što više nisam jedini otvoreno gej politi?ar u Srbiji

Ana Brnabi? je vest nedelje u Srbiji. Zasluženo! Njeno imenovanje za ministrarku državne uprave i lokalne samouprave uzburkalo je doma?u javnost, sale a samo neobavešteni su iznena?eni što su najve?i otpor ovakvom potezu pokazali (samozvana) proevropska opozicija i deo nevladinog sektora koji se bavi ljudskim pravima. Njihovi argumenti su se kretali od toga da njena seksualnost nije bitna, drug preko toga da je mandatar Aleksandar Vu?i? govorio o njenoj seksualnosti, medicine umesto o njoj samoj, do toga da izbor lezbejke za ?lanicu Vlade Srbije ne?e doneti nikakve promene za LGBT zajednicu.

U analizi njihove argumentacije trebalo bi krenuti od poslednjeg, po meni najbitnijeg. Deo LGBT i aktivista za ljudska prava, opozicije i nekih medija ne?e da odustane od stava da ovaj potez Vu?i?a ne donosi nikakvu promenu, iako ih je u ovih nekoliko dana stvarnost demantovala. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovi? Palma samo do pre par meseci je tvrdio da, dok se on pita, LGBT osobe ne?e mo?i da u?u u Skupštinu ili Vladu Srbije. Sada ne samo da je glasao za ulazak lezbejke u vladu, ve? ju je i pozvao u goste u Jagodinu. Naravno, morao je da kaže da je on, recimo, protiv ozakonjenja gej brakova, ali se postavlja pitanje da li ?e i taj stav promeniti ako se ukaže politi?ka potreba. I, da odemo korak dalje, Markovi?a bi trebalo pitati da li se on više uopšte pita.

Jedinstvena Srbija nije usamljena homofobi?na politi?ka snaga u Srbiji koja je podržala ovo kadrovsko rešenje, ve? su se njoj pridružili i Partija Socijalista, ?iji je predsednik Aleksandar Vulin tokom poslednje predizborne kampanje iz nekog ?udnog razloga pomislio da može da privla?i glasove iznose?i homofobi?ne stavove. Pored ovog koalicionog partnera Aleksandra Vu?i?a trebalo bi pomenuti i Srpsku narodnu partiju Nenada Popovi?a, ali on je ve? ulaskom u proevropsku koaliciju prešao i preko svog snažnog anti-EU “ose?aja za feeling”.

ČITAJTE:  Argentina: Muškarac zapalio četiri lezbejke

Drugi argument protiv je što je Aleksandar Vu?i? saopštio javnosti da je Ana Brnabi? lezbejka, a ne ona sama. Kao, tako je prekršen Zakon o zabrani diskriminacije, jer niko ne sme da govori o tu?oj seksualnosti. Kao, ona nije htela da sama to saopšti javnosti, itd. Prvo, ona je tada mandataru, a sada novom-starom premijeru rekla, još kad joj je ponudio poziciju, da ?e odmah saopštiti javnosti da je lezbejka, kako bi to skinula s dnevnog reda. O?igledno je da su se ona i premijer dogovorili da on to saopšti, da ne bi eventualno imao još jedan front za napade u tih nekoliko dana od predlaganja do izbora nove vlade. Iz slu?aja bivšeg gradona?elnika Berlina Klausa Voverajta može se nau?iti da je bolje da se unapred saopšti seksualnost kandidata, pre izbora. Ako se to ne uradi, postoji opasnost da politi?ki protivnici “autuju” kandidata, jer u suprotnom bi ispalo da se kandidat „brani“ od napada. To što je u homofobi?noj Srbiji to u?inio premijer, ide samo njemu u prilog, jer je tako pokazao da je spreman da stane iza svojih ljudi, iako su za ve?inu možda neprihvatljivi. Pokazao je da je spreman da podrži LGBT osobu i zato mu mnogi odaju priznanje zbog iskazane politi?ke hrabrosti.

Argument proevropskih politi?ara i „endžioaša“ da njena seksualnost uopšte nije bitna, ve? da je bitna njena stru?nost, radinost, itd, ve? je pomalo smešan. Da njena seksualnost nije bitna ne bi sve vode?e svetske agencije, mediji u desetinama zemalja izvestili da je Srbija dobila svog prvog gej ministra. Jedini koji su pre?utali tu ?injenicu bili su turski mediji, ali od njih je to i o?ekivano. Zamislite neku mladu LGBT osobu u nekom malom mestu u Srbiji koja je pro?itala ovu vest. Ve? je doživljavala maltretiranje od strane svojih drugara u školi, vre?ali su je, vrlo verovatno je i prebijena… Zamislite kako je svakoj takvoj osobi zaigralo srce u tom trenutku. U Srbiji ne samo da smeš da budeš LGBT, ve? kao takav možeš da postaneš i ?lan Vlade! Takvu poruku je ta mlada LGBT osoba dobila izborom Ane Brnabi? i jedino što je mogla da sebi kaže: “Ich bin schwul, und das ist auch gut so.” (Gej sam i to je dobro.) Ovo je Voverajt izjavio kada je saopštio javnosti Nema?ke da je gej.

ČITAJTE:  Netolerancija i predrasude prema LGBT+ zajednici i dalje i u Srbiji i u EU

Ili: zamislite homofobe koji su tukli, maltretirali, vre?ali tu mladu LGBT osobu. Njima je poru?eno da u Srbiji to više ne sme da se radi, jer Srbija je stigla dotle da može da ima i lezbejku u Vladi. Ne kažem da ?e homofobi momentalno da prestanu da rade to što rade, ali ?e ubudu?e ipak da razmisle pre nego što se odlu?e na nasilje, psihi?ko ili fizi?ko.

Vu?i? je ovim potezom promenio pravila igre na srpskoj politi?koj sceni kad je u pitanju odnos prema LGBT zajednici. Dalje od ovoga LGBT zajednica u Srbiji trenutno ne može. Ali može da po?ne da sprema nekog budu?eg LGBT premijera ili predsednika! Srpski premijer je ovim potezom “napao” i deo glasa?kog tela na koji su do sada ra?unale nekadašnje „demokratske snage“, kao i socijalisti u poslednjih šest godina, od mog izbora u Glavni odbor SPS-a.

To je ono što najviše boli sve koji koriste argument da imenovanje Ane Brnabi? ne donosi nikakve promene.

Boli ih to što, kada su imali priliku, nisu imali politi?ke hrabrosti da u?ine tako nešto.

Boli ih to što Aleksandar Vu?i? ne samo da im je preoteo politiku, ve? je i bolje sprovodi.

Boli ih i to što je svakim danom sve jasnije da i nisu bili preterano iskreni u podršci LGBT zajednici.

Velika ve?ina tih „liberalnih“ politi?ara voli da na?elno podržava LGBT zajednicu i da ima u svom okruženju nekog geja ili lezbejku koji kriju svoju seksualnost od javnosti i kojoj ne daju da se javno govori o tome, kada do?u na poziciju mo?i. Zato Ana Brnabi? ovih dana prolazi kroz “toplog zeca”. Iz istog razloga sam i ja kroz to prošao pre šest godina. Umesto da pozdrave takva kadrovska rešenja i da angažuju “autovane” LGBT osobe koje bi se bavile politikom.

ČITAJTE:  Andrej Obradović od četvrtka štrajkuje glađu

Deo NVO sektora sklon je i da se bavi kadriranjem po Srbiji. Ispada da su nam džaba izbori, ako neko kadrovsko rešenje ne aminuju “osvedo?eni” borci i borkinje za ljudska prava, demokratiju, evropsku Srbiju… Oni potpuno zaboravljaju da, ako ve? ho?e da se bave politikom, jedini legitiman na?in je da iza?u na izbore i dobiju podršku gra?ana Srbije. A pošto ne izlaze (ili ne prolaze) na izborima, kadriranjem pokazuju da žele mo? bez odgovornosti. A to nije mogu?e u parlamentarnim demokratijama, za šta se oni navodno zalažu.

Ono što najviše boli neke LGBT aktiviste i borce za ljudska prava je što je Vu?i? angažovanjem Ane Brnabi? ugrozio i njihovo “poslovanje”. Možemo zamisliti situaciju u kojoj neko od njih svojim donatorima kuka kako je u Srbiji mrak, ?emer i jad za LGBT zajednicu i kako im donatori odgovaraju da nije baš sve tako crno, jer eto, naša država ima lezbejku ministricu, što nemaju, niti su imale ni bivše republike SFRJ, niti ?lanice EU iz bivšeg komunisti?kog bloka. Naši gej aktivisti ?e morati da menjaju pri?u da bi mogli da “posluju”.

Lestvica je podignuta do neslu?enih visina. Jedino što u ovom trenutku možemo da uradimo je da ?estitamo Ani Brnabi? na izboru, da joj poželimo puno uspeha u radu i da joj iskažemo puno poštovanje jer je hrabra žena. Sve drugo je samo neiskreno politi?ko kalkulantstvo.

Boris Mili?evi?
?lan Glavnog odbora Socijalsti?ke partije Srbije


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

3 comments

  1. Ako me sećanje dobro služi, godinama su aktivisti kukali kako nema LGBT osoba u politici, na listama za izbore, u Vladi, dok su aktivistkinje kukale kako su lezbejke nevidljive. I sada, kada je Ana Brnabić postala ministarka, ti isti kreću u napad i pokušavaju da smanje važnost što je Srbija jedna od retkih država na svetu koja ima autovanu lezbejku za ministarku. To je sramota!

  2. Паметно осматрање. Додајем само да је лукаво одиграо тиме што је жена. Иначе, не знам шта је Вучићу ових дана… Чуо сам да је објаснио и за ГМО.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.