Zahvaljujući Alanu Tjuringu Britanija rehabilituje hiljade homoseksualaca


Hiljade gej i biseksualnih osoba koje su osu?ene za seksualne prestupe koji su ukinuti bi?e posthumno rehabilitovani. Ova veoma važna odluka odnosi?e se na one koji su osu?eni zbog istopolnih odnosa pre nego što su zakoni promenjeni koji ?e biti u potpunosti rehabilitovani.

Apeli da se pristupi ovako širokoj akciji postali su glasniji nakon što je Alan Tjuring, this site ?ovek koji je dešifrovao kodove Enigme u Drugom svetskom ratu 2013. dobio kraljevski oprost od presude iz 1952. za “nepristojno ponašanje” s 19-godišnjim mladi?em. Tjuring je bio hemijski kastriran i preminuo je dve godine kasnije od trovanja cijanidom što je o?igledno bilo samoubistvo, premda je bilo onih koji su tvrdili da je njegova smrt nesre?an slu?aj.

Objavljuju?i plan, ministar pravde Velike Britanije Sem Gimah je rekao da ?e vlada nastojati da promene uvede kroz amandman na krivi?ni zakon. Oni koji su živi, a osu?eni su zbog dela koja više nisu kažnjiva mogu se prijaviti kako bi njihova imena bila izbrisana iz registra osu?ivanih.

– Veoma je važno da rehabilitujemo ljude koji su osu?eni za seksualne prestupe koji više nisu kažnjivi i koji bi po današnjim merilima bili nevini u odnosu na ono što im je stavljano na teret – rekao je Gimah.

Pol Tukok, direktor organizacije koja je zagovarala ovaj postupak je pozdravio odluku vlade, ali i konstatovao da to nije dovoljno.

– Ova odluka izri?ito isklju?uje pomilovanje za one koji su osu?eni za dela koja bi i danas bila kažnjiva poput seksa bez pristanka ili seksa s osobama mla?im od 16 godina – naveo je.

Alan Tjuring je pomilovan na osnovu predloga lorda Šarkija.

ČITAJTE:  Dolče i Gabana: Ceo život smo krili našu vezu

– Ovo je zna?ajan datum za hiljade porodica u Britaniji koje su se decenijama borile za ovo. Zahvalan sam vladi za razumevanje i podršku. Dobro je da pomilovanje koje je dobio Turing dobiju i hiljade drugih koji su osu?eni za seksualne prestupe pre nego što je homoseksual?nost dekriminalizovana 1967. – rekao je Šarki.

Alan Tjuring, jedan je od najpoznatijih osu?enika na hemijsku kastraciju, bio je genijalni matemati?ar i kriptograf, nau?nik koji je postavio temelje moderne informatike. Prema brojnim izvorima, ?injenica da je uspeo da dešifruje kodove nema?ke kriptografke mašine Enigma skratila je trajanje Drugog svetskog rata. Njega u biografskom filmu The Imitation Game (2014) iga Benedik Kamberba?.

Izvor: Blic


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.