Više od 1600 akademskih građana pružilo podršku Zakonu o istopolnim zajednicama


Mi dole potpisani članovi obrazovne, naučne, kulturne i umetničke zajednice pružamo podršku borbi za prava LGBTI+ osoba u Srbiji, koja se, između ostalog, ogleda u donošenju zakona o istopolnim zajednicama. Smatramo da je to deo borbe za bolje društvo zasnovano na jednakim ljudskim pravima kao civilizacijskoj tekovini, u kom nijedan njegov član neće biti stigmatizovan i diskriminisan.

Zakon o istopolnim zajednicama predstavlja samo prvi korak u ostvarivanju prava LGBTI+ osoba da njihove najbazičnije potrebe budu priznate i zakonski regulisane. Zakon treba da omogući da ove osobe imaju jednako pravo da vole i budu voljene, da grade zajednički život sa voljenom osobom, da nasleđuju imovinu svojih partnera i partnerki i da uživaju sva ona prava i odgovornosti koje heteroseksualne osobe uživaju bez dovođenja u pitanje. Donošenjem ovakvog zakona LGBTI+ osobe neće dobiti nikakva posebna niti drugačija prava, nego pravo da žive život koji je za većinu pripadnika društva uobičajen.

Akademska i profesionalna zajednica treba da bude pokretač i da daje podršku pozitivnim promenama u društvu, koje unapređuju društvo, i da pokaže put ka svetlijoj budućnosti, ostvarivanje jednakih ljudskih prava za sve je deo tog puta. Važno je naglasiti i da donošenje ovakvog zakona neće ni na koji način ugroziti niti umanjiti prava heteroseksualnih osoba.

Razumemo da deo društva borbu LGBTI+ zajednice dočekuje sa negativnim emocijama i osećanjem ugroženosti. Ovakve emocionalne reakcije pokazatelj su nerazumevanja toga šta LGBTI+ zajednice zaista jesu i kakve potrebe imaju. Međutim, to ne može biti validan argument protiv donošenja ovog zakona, već pokazatelj u kom pravcu treba da se dalje razvijaju i sprovode anti-diskriminacione i edukativne aktivnosti i prakse.

Iako je jasno da će zakon o istopolnim zajednicama stvoriti prostor u kom može biti olakšan život i uživanje osnovnih prava LGBTI+ zajednice, borba tu ne prestaje. Primena zakona kroz dosledan rad institucija i promena društvene klime je mnogo zahtevniji i dugotrajniji posao. Mi ćemo kroz svoju društvenu, naučnu i obrazovnu praksu i svoje profesionalne uloge nastaviti da podržavamo vrednosti tolerancije i jednakosti svih marginalizovanih grupa i uvek ćemo biti spremni da se usprotivimo diskriminaciji bez obzira da li dolazi od strane pojedinaca, grupa ili institucija. Akademska i profesionalna zajednica treba da bude pokretač i da daje podršku pozitivnim promenama u društvu, koje unapređuju društvo, i da pokaže put ka svetlijoj budućnosti, ostvarivanje jednakih ljudskih prava za sve je deo tog puta..

dr Tijana Karić, psihološkinja
doc. dr Bojana Bodroža, psihološkinja
Vedrana Mirković, psihološkinja
mr Jana Damjanov, psihološkinja i psihoterapeutkinja
prof. dr Vladimir Mihić, psiholog
prof. dr Tijana Prodanović, astrofizičarka
Marko Škorić, sociolog
vanr. prof. dr Jelena Kleut, komunikološkinja
Stefan Janjić, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
dr Milica Lazić, naučna saradnica na FFUNS
Milica Stanisavljević, psihološkinja
prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, psiholog
asist. Ivana Jakšić, psihološkinja
dr Jelena Pešić, sociološkinja
doc. dr Kaja Damnjanović, psihološkinja
doc. dr Brankica Drašković
Nedim Sejdinović, novinar
prof. dr Bojana Dinić, psihološkinja
doc. dr Ivana Jakovljev, psiholoskinja
Prof. dr Boris Popov, vanredni profesor, Odsek za psihologiju, FF UNS
dr Ana Pajvančić-Cizelj, docentkinja
prof. dr Slobodan Cvejić, sociolog
doc. dr Dinko Gruhonjić
Iris Žeželj, vanredna profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta
prof. dr Svetislav V. Kostić, pravnik
prof. dr Tamara Jovanović, psiholog
doc. dr Stanislava Popov, psiholog i psihoterapeut
prof. dr. Momir Samardžić, istoričar
dr Aleksandar R. Miletić, istoričar
dr Jelena Vasiljevic, viša naučna saradnica
dr Biljana Stankovic, molekularni biolog
dr Milivoj Bešlin, istoričar, IFDT
doc. dr Bojana Dimitrijević, psiholog
Mirko Filipović, sociolog, redovni profesor Univerziteta u Beogradu
Mr ph Tamara Borisavljevic, biohemicarka
dr Jovana Bjekić
doc. dr Jelena Sokić, psiholog
dr Olja Jovanović, psiholog
prof. dr Tamara Džamonja, psihološkinja
dr Sandra Čačić, psihološkinja
dr Smiljka Jovanović, teoretičarka umetnosti i medija
Stevan Filipović, reditelj i docent na FDU
doc. dr Smiljana Milinkov
Aleksandar Baucal, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu
dr Ana Todorovic, psihološkinja
doc. dr Dragan Janković, psiholog
vanr. prof. dr Irena Ristić, rediteljka i psihološkinja
prof dr Goran Brajušković
doc. dr Jovana Škorić, studijski program Socijalni rad
doc. dr Biljana Đorđević, politikološkinja
prof. dr Dragana Stojanović, teoretičarka umetnosti i medija
mr Ana Vlajković, psihološkinja
dr Jelena Trajković
dr Gazela Pudar Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
dr Milica Prokic, istoričarka
Vesna Krajišnik, vanredni profesor
doc. dr Danica Igrutinović
Marko Živanović, naučni saradnik, psiholog
dr Jelena Srdanović Maraš, psihološkinja i psihoterapeutkinja
dr Smiljka Tomanović, redovna profesorka sociologije
dr Ivana Pantelić, istoričarka
prof. dr Milica Kisić, klasični filolog
dr Uroš Savković, naučni saradnik, evolucioni biolog
dr Snežana Popov, naučni saradnik
doc. dr Ana Bilinović Rajačić, sociolog
doc. dr Aleksa Radonjić
dr Boris Varga, politikolog i novinar
dr Smiljana Jošić, psihološkinja
dr Jelena Arsic
Slobodan Sadžakov, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu
prof. dr Jelena Jerinić, pravnica
Uroš Krčadinac (PhD, profesor digitalnih umetnosti)
mr Biljana Maričić, inžinjer tehnologije
dr Ljiljana Tomović – redovni profesor Univerziteta u Beogradu
dr Nataša Crnjanski, teoretičarka muzike
Biljana Stojković, profesorka Biološkog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Luka Mihajlović
prof dr Marija Lesjak
Vera Mevorah, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
prof. dr Marija Zotović, psiholog
dr Aleksandra Bosnić Đurić, kulturološkinja
prof. Dr. Jelisaveta Blagojević
dr Milovan Šuvakov, fizičar
doc. dr Radivoje Jovović
Jelena Dimitrijević, istraživač saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu
dr Marina Videnović, psiholog
dr Danka Maslić-Strižak
dr Aleksandar Pavlović, matematičar
prof. dr Jelena Starčević
dr Oliver Tošković
prof. dr Marko Bozić
dr Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja, istoričarka umetnosti
dr Darko Donevski, naučnik i naučni pisac
doc. dr Sonja Šuvakov, Medicinski fakultet Beograd
Mirjana Stošić, doc. dr
prof. dr Aleksej Kišjuhas, sociolog i kolumnista
doc. dr Aleksa Milanović, teoretičar umetnosti i medija
doc. Vuk Ćuk, vizuelni umetnik
dr Ivana Pedović, psihološkinja
prof. dr Andrija Filipović, filozof i teoretičar umetnosti i medija
Gordana Matić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet
dr Natalija Žunić
dr Tijana Mirović, psihološkinja i psihoterapeutkinja
dr Srđan Milošević, naučni saradnik, Beograd
dr Ljiljana Pantovic, antropološkinja
dr Iva Pruner, molekularni biolog
prof. dr Slobodan G. Marković, istoričar
doc. dr Ana Genc, psihološkinja
Tatjana Nikolić, istraživačica na Fakultetu dramskih umetnosti
Biljana Dojčinović, redovna profesorka, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Danilo Drašković, MA
Dr Miloš Jovanović, sociolog
doc. dr Nenad Stevanović, pedagog
prof. dr Ivana Spasić, sociološkinja
dr Maša Pavlović, psihološkinja
prof. dr Petar Vrgović
dr Ana Ljubojevic, politološkinja
dr Uroš Ćemalović, pravnik
doc. dr Gordana Lalić-Krstin, lingvistkinja
prof dr Marijana Pajvančić
Adriana Zaharijević, viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju
doc. dr Katarina Lončarević, filozofkinja
Radmila Resanovic redovni profesor Fakulteta veterinarske medicine
dr Sanja Fužinato Šovran, docentkinja Biološkog fakulteta BU
dr Milan Stančić, pedagog
dr Dragan Stanojević, sociolog
Zoran Pavlović, vanredni profesor, Filozofski fakuktet UB
dr Jelena Pajović
Dragan Matić, redovni profesor UNS
doc. dr Marija Branković, psihološkinja
Pavle Sekeruš, profesor
šrof.dr Mirjana Beara
doc. dr Boris Stojić, dipl. inž. maš.
dr Ačanski Jelena, biolog
dr Ognjen Milićević
dr Danijela Radović
dr Kosana Beker, pravnica, feministkinja i aktivistkinja
dr Aleksandra Vuletić, istoričarka
doc. dr Zorica Šaljić
prof. dr Olivera Klisurić
dr Mirko Đorđević, evolucioni biolog
dr. Zvonimir Tot, Clinical Associate Professor, University of Illinois at Chicago
dr Milica Manojlovic-Stojanoski, biolog
dr David Pokrajac, manager za AI/ML
prof. dr Jelena Vranješević, psihološkinja
prof. dr Julijana Beli-Genc (u penziji)
Slobodan Marković, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Beba Kron, psiholog, naučni savetnik
dr Dejan Ognjanović, pisac, kritičar i urednik
doc. dr Nina Brkić Jovanović, psihološkinja
dr Marijana Lazić, informatičarka
doc. dr Dragan Žuljević, klinički psiholog – psihoterapeut
dr Branislava Kostić
Goran Marković, režiser
Božo Prelević, advokat
Dušan Petričić, karikaturista
doc. Bojana Maljević, glumica i producentkinja
dr Jelena Ivetić
dr Ksenija Jakovljević
dr Ana Ranitović, antropolog
dr Marija Babovic, sociološkinja
dr Vesna Šilić, psiholog
dr Lilijana Čičkarić
Branislava Gemović, naučni saradnik
dr Svetlana Lazić, pedagog
dr Ljiljana Lazarevic, psiholog, visi naucni saradnik FF UB
prof. dr Dejan Sredojević
dr Marko Janković, arheolog
dr Aleksandar Pavlović
dr Biljana Panić, docent Fakulteta organizacionih nauka i psihoterapeut pod supervizijom
dr Ana Vilenica, teoretičarka umetnosti i medija
dr Jelena Vidić, psihološkinja i psihoterapeutkinja
doc. dr Nevena Milanović, antropološkinja
dr Ana Đorđević, molekularni biolog
dr Ivana Volić, kulturološkinja i turizmološkinja
dr Vesna Cakeljić, redovni profesor BU
dr Debora Santo, molekularni biolog
dr Aleksandra Alorić, fizičarka
dr Jovana Trbojević Jocić, psiholog
dr Nemanja Krstić, sociolog
dr Milena Perovic, hemicarka
prof. dr Jasna Vuković, arheolog
dr Stanislava Barać, istoričarka književnosti
Sava Stamenković, doktor filoloških nauka
dr Stepan Stepanovic, hemicar
Ivana Maksimović, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu
vanred. prof. Danica Pajović, scenaristkinja
dr. Jovan Odavić, fizičar
dr Igor Perišić, teoretičar književnosti
dr Dušan Ristić, sociolog
Lidija B. Radulović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta
dr Zvonko Marković, modni dizajner
Janko Baljak, redovni profesor FDU
Dubravka Stojanović, istoričarka
dr. Ivan Terzić (naučnik)
dr Bojan Blagojević, filozof
dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka Beograd
prof. dr Radina Vučetič, istoričarka
dr Nemanja Spasojević
Branko Dunjić, viši naučni saradnik
prof. dr Nada M. Sekulic, antropoloskinja
dr Dragana Vukov, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu
doc.dr Višnja Kisić, istoričarka umetnosti
dr Miroslav Trajković, inžinjer elektrotehnike
doc. dr Ana Batas
Irina Subotić, prof.emer.
dr Miodrag Višković, inženjer
doc. dr Jelena Matanović, FF UNS
dr Jovana Jovanović, filolog
Marko Stamenić, docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Ksenija Kolundžija
dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu
doc. dr Ivan Simić, istoričar
dr Monika Jurković, naučni saradnik
dr Ana Antic, profesorka istorije, University of Copenhagen
Višnja Petrović, magistar slikarstva, red. profesor Univerziteta u Novom Sadu
dr Ladislav Novak, Profesor univerziteta
vanr.prof. Milan Đurić, arhitekta
dr Sanja Batić Očovaj
dr Milica Vujičić, molekularni biolog
dr Jelena Rajkov, biolog
doc. dr Biljana Ćirić
dr Milos Vasiljevic, PhD, lekar
Prof. Daša Duhaček
dr Lidija Radulović, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirzeta Hadžibrahimović, molekularni biolog
dr Nataša Trnavac Ćaldović, profesor srpskog jezika i književnosti
prof. dr Milan Bjelica, ETF Beograd
dr Nikola Kotur, molekularni biolog
doc. dr Gorana Rakić-Bajić, psihološkinja
dr Dušan Aleksić, asistent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu
dr Vladimir Jovanović, biolog
prof. dr. Dejan Matic, lingvist
LL.M Nikola Kovacevic, asistent, Pravni fakultet Univerziteta Union
doc. dr Miloš Svirčev, biohemičar
prof. dr Dragana Ilić, astrofizičarka
Milica Kravić Aksamit, novinarka
Dragana Prodanović, asistentkinja, Filozofski fakultet, UNS
Marija Ratković, Centar za biopolitičku edukaciju
mr Maja Sedlarević, magistarka Rodnih studija UNS
Vesna Rakić Vodinelić
mast. Norbert Šinković, novinar
Biljana Stanković
Ksenija Forca, komunikološkinja i psihoterapeutkinja pod supervizijom
Janko Međedović, psiholog
Stefan Mihajlovski, pisac i diplomirani komunikolog
Nikola Tamburkovski, politikolog
Ana Vučković Denčić, književnica i novinarka
Đurđa Timotijević, psihološkinja
Luka Nenadović, PhD
Danica Vucenic, novinarka
cand. mag. Marija Krgovic Güngör, University of Copenhagen
Aleksandra Lazar, kustos i istoričar umetnosti
mr Nađa Duhaček, Centar za ženske studije
Nikola Ćirović, istraživač pripravnik, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet u Nišu
Galjina Ognjanov
Jovana Gligorijević, novinarka
Tamara Skrozza, novinarka
Antonela Riha novinarka
Lazar Čovs, novinar
Marko Konjović, filozof, IFDT
Stevan Bodroža, reditelj
mr Aleksandar Crnogorac, politikolog i fotograf
Ass. Aleksandra Kovač, spec. med. psihologije
dr Vesna Trifunović
Vladimir Arsenijević, pisac
Jasmina Mihnjak, master psiholog
Selka Sadiković, psihološkinja
Filip Grujić, pisac
dr Ivan Škiljaica
mr Tijana Nikitović, psihološkinja
Katarina Jankovic Popovic, magistarka filoloskih nauka
Ivana Franović, mirovna aktivistkinja
Igor Lečić
Dragana Prica Kovačević, novinarka
Mihailo Tešić, urednik Vice Srbija
Kristina Pejković, sociolog
Vladislava Gordic Petkovic
Bojan Klačar, politikolog
Dejan Kožul, novinar
msc Milica Ranković, istraživač saradnik
mr Suzana Vuksanović, istoričarka umetnosti
mr Mladen Antonijević Priljeva, pravnik
Katarina Milićević, novinarka i mirovna aktivistkinja
Helena Vuković, majorica u penziji i aktivistkinja za ljudska prava
asist. MA Marija Vucinic Jovanovic, socijalna radnica
Srdjan Dragojevic, filmski reditelj
mr Adrijana Babić, doktorand zaštite životne sredine
mr Milan Topalovic, sinolog
Danijela Vranješ, lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu
Željko Bodrožić, novinar
Nataša Radulović, pozorišna rediteljka
mr Katarina Mitrović psihološkinja
Ksenija Mišić, psihološkinja
mr Randall A. Major, viši nastavnik veština
Nikola Radić Lucati, umetnik, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu
Andrej Kubíček, sociolog
Marija Volarov, student doktorskih studija psihologije
Vojana Obradović, student doktorskih studija psihologije, istraživač-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Milan Antonijević, pravnik
Jelena Zulević, psihološkinja
Luka Todorović, dipl. psiholog
Mladen Ćeran, psiholog
Irina Šanta, psihološkinja
Dragoslava Stamenović, master ekolog
Miroslav Milosavljević, student doktorskih akademskih studija psihologije
Marija Rosandić, psihološkinja
Svetlana Nešić Bajgo, psihološkinja
Aleksa Savić, omladinski radnik
Vanja Dragišić, filolog
Jelena Ćirić Niklić, novinar
Dimitrije Dimić, informatičar
Ana Perović, farmaceut
Gordana Jandrić, psihološkinja
Monika Husar, PR menadžerka
Gordana Marčetić-Radunović, socijalna radnica
Bratislav Prokić, dirigent
Boban Jevtić, dramaturg
Vesna Dobrosavljević, novinarka
Nataša Vukmirović, edukator
Sandra Perović, novinarka
Jelena Diković, novinarka
Marija Ratković, teoretičarka medija
Dule Nedeljković, pisac
Snežana Čongradin, novinarka
Novi Nebojša Milenković, pisac i istoričar umetnosti
Dimitrije Vojnov, scenarista
Emilija Jeremić
Bogdan Petrović, novinar
Snežana Maletin
Marko Mihajlović, pisac
Filip Mladenović, novinar i književnik
Ivana Stjelja, pravnica
Branko Milisković, umetnik performansa
Pero Jovović, novinar
Mina Petrić, dramaturškinja
Milan Kamponeski, PR menadžer
Dr Dragan Jovićević, dramaturg
Miroslava Nikolić, student
Milan Aranđelović, pisac i novinar
Robert Čoban, novinar
Milan Jovanović
Igor Marojević, pisac
Naim Leo Beširi, politikolog
Bojan Đorđev, pozorišni reditelj
Petar Janošević, novinar
Marko Karadžić, advokat
Milan Nikolić, novinar
Nebojša Krstić, marketinški stručnjak
Branko Klanšček, producent
Isidora Goncić, rediteljka
David Firanj, teoretičar umetnosti
Nikola Ljuca, filmski reditelj
Jelena Jelača, akademska slikarka
Vladimir Aleksić, glumac
Đorđe Galić, glumac
Stefan M. Mladenović, reditelj
Lena Bogdanović, glumica
Nenad Čelarević Ćićko, politikolog
Gordana Goncić, dramaturg
Aida Ćorović, istoričarka umetnosti
Nadežda Gaće, novinarka
Predrag Azdejković, novinar i producent
Ana Kotevski
Sofija Popović
Nataša Radosavljević, psihološkinja
Jelena Višnjić, BeFem
Nikola Krstić, novinar
Jelica Marić, socijalna radnica
Milana Zarić, muzičarka
Nevena Strižak, psihološkinja
Dragana Tica, psiholog
Sonja Bunčić, psiholog
Goran Zarić
Lidija Stevanović, glumica
Doris Rafajlovski
Ksenija Perišić, psihološkinja i psihoterapeutkinja
Nikica Strižak, profesor srpskog jezika
Anja Jakšić, master biolog
Dušan Đokić
Ivana Marković
Vedrana Vukotić
Biljana Bukorović
Jelica Vujović, istoričarka
Sanja Petrović Todosijević, istoričarka
Izabela Begović, psiholog
Mia Popić, psihoterapeut
Aleksandar Stevanović, MA psiholog
Milica Rodić
Marija Radoman
Dejana Milijić Subić
Marija Tubić
Milica Ninković, psihološkinja
Dalibor Stojanović
Dragan Kecman, novinar i urednik
Aleksandra Nikolić, diplomirani profesor književnosti, novinar
Milica Resanović, sociološkinja
Aleksandra Lazić, master psihološkinja
Danka Popović
Jelena Jung, psiholog
Anđela Jokovic, režiserka
Dejana Vasin
Vladan Đukić
Ana Arsenijević, student doktorskih studija
Marina Stošić, psihološkinja
Slađana Luković, psiholog i psihoterapeut
Natalija Vujošević
dr prim. um. Nikola Radosavljević
Jasmina Pecelj, psihologinja
prof. Manja Ristić, violinistkinja
Tijana Jokić Zorkić
Marija Velinov
Aleksandar Đurić, strukovni menadžer gastronomije
Aleksandra Čukuranović
Milan Marković
Jovan Dudić
Tanja Stupar Trifunović, književnica
Aleksandar Dognar
Ana Janković, umetnica
Saša Jovanović, dipl. ekonomista
Katarina Radovanović, filolog hispanista
Petar Marinković
Marija Marković, umetnica
Kristina Petrović, psihološkinja
Isidora Isakov, dipl.ing. preduzetnog menadžmenta
Jovana Vukmirović – student
Natasa Radojević
Nevena Simić, andragoškinja
Jelena Vukičević
Jovana Ristić
Andrea Rihterovic
Marija Pavlović, dipl.inž.tehnologije
Sofija Sibinovic
Jugoslav Hadžić
Teodora Tomić
Irena Pavlović, master psiholog
Senka Petrović (magistar teatrologije)
Ana Klobučar, psihološkinja
Nikola Jovanović, diplomirani dizajner zvuka i vlasnik izdavačke kuće Kontra
Jana Farkaš, Slobodni Umetnik
Iva Janković, MA antropološkinja, radnica u kulturi
Jasmina Mijajlović
Marija Karan, predavač
Jelena Gledić
Luka Krulj, Student
Filip Jocković, student
Jelena Šutija dipl. etnomuzikolog
Marko Tomašević, psiholog
Teodora Vuletić
Maja Maričić
Branislav Avramov, astrofizičar
Nina Jocić
Bojana Budimir, filolog
Vladimir Atlagić, Ilustrator
Jelena Magdalenic
Danica Ćoćić, Doktorant
Sara Božanić
Duško Medić
Ana Ćemalović
Miona Majstorovic
Dejan Mujanović
Nataša Katić, psihološkinja
Marija Zivkovic, psiholoskinja i psihoterapeutkinja
Vera Katic
Ivana Kukollj Solarov
Aleksandar Stanojković, muzičar
Aleksandar Olenik, advokat
Kristina Meneši, istoričarka
Dimitrije Surić
Aleksandar Jevtić, umetnik i pedagog
Gordana Ristić
Milena Kojić, sociološkinja
Rodoljub Jovanović
Živko Jovičić, doktor medicine
Ana Danilović, fotografkinja
Aleksandra Ivic
Sreten Mirković, diplomirani pravnik
Nataša Tadić, profesor srpskog jezika
Ana Petrić, MM
Marina Kozović
Dragica Jovišević, psihološkinja
Zagorka Miladinović, profesorica književnosti i srpskog jezika
Ivona Jerković, master psiholog
Snežana Đenić, dipl. sociološkinja
Jelena Vučetić
Jelena Karapandžić, psihološkinja
Dajana Bjelajac, geograf
Angela Nađ, knjigovezac
Jožef Nađ, magacioner
Neli Mindoljević, prof.
Vuk Stevanović
Jelena Pomar
Sava Pomar
Tamara Nikolić, pravnik
Marija Paunovic
Teodora Rubisa
Katarina Mirković Arsić
Bojan Krak, student
Luka Knežević Strika, umetnik
Ivana Kovačević
Biljana Knežević, inženjerka kompjuterske lingvistike
Teodora Novak
Nemanja Živković, CEO Funky Marketing
Nataša Božić
Stefan Marijanović, master psiholog
Ivan Kačavenda, profesor srpskog jezika i književnosti
Ljiljana Ilić
Dunja Lončarević, master studentkinja elektrotehnike
Đurđina Radić Djixx, muzičarka glumica
Milana Ninković
Nina Ševo, Strukovni fizioterapeut i personalni trener
Dino Halilović – auto/kamion-šovinista i antifašista
Aleksandra Lalić
Irena Vukčević
Boris Telečki, psiholog.
Sanja Momčilović, vizuelna umetnica
Branislava Radević-Stojiljković, prevodilac
Valentina Popivoda, filolog
Milica Lazarević, pedagoškinja
Sanja Savković, knjigovođa
Milan Bulatović master likovni umetnik – slikar
Sonja Golubović
Ivana Jovanović. menadžer u kulturi
Snežana Ristić, arhitektica
Marko Jokić
Mirjana Petrovski, psiholog i psihoterapeut
Jasna Đurđević
Milena Marinković
Valentina Petranović, studentkinja psihologije
Miloš Todorović, publicista
Milan Ninković
Lenka Milunović, student
Tamara Rogovic
Srđan Tunić, istoričar umetnosti i kustos
Teodora Božović
Jelena Medan, politikološkinja
Olivera Kovačević Crnjanski, balerina
Stanislava Keneški, novinarka
Sara Đurović studentkinja
Milica Stošić, master psiholog
Dragana Nenadov-Fox
Slavica Jovanović, penzioner
Marija Kovač
Kurcubic Sara
Milica Đurić
Jelena Jelacic
Galja Tomčanji
Andreja Stojanović, apsolvent dramaturgije
Mila Boljević
Nikolina Dodig
Relja Dereta, preduzetnik
Jovanka Vukosavljevic
Bojana Babić
arh. Bojan Ćirović
b.arh. Sofija Mašović
Aleksandra Milosevic, psiholoskinja
Maša Vuković, student biohemije
Marija Bešević
Dragana Mokan
Miloš Vojnović
Dragana Stojanović, psihoterapeutkinja savetnica i profesorka srpske književnosti i jezika
Sofija Neskovic, student
Aleksandar Stevanović, muzičar
Aleksandra Filipović, pisac
Željka Cvejin, pravnica
Katarina Petrovic
Sara Zeljkovic
Branko Maričić, advokat
Nevena Batinić, psiholog
Katarina Mrcela, ilustratorka
Nevena Kamčev
Emilija Krasula Maričić, programer
Bora Babic
Aleksandar Đokanović, filolog
Ana Novaković, vizuelna umetnica
Ljiljana Dezelin, penzioner
Tatjana Avramov
Vladimir Maričić, advokat
Nataša Golosin
Vesna Maričić, sudija
Nataša Prljević, HEKLER
Aleksandra Kovačević (akademski slikar)
Duška Rajković, filološkinja i muzičarka
Aleksandra Litera, biolog
Marija Dabić, Kreditni savetnik
Ana Todosijević, dia
Gordana Bjeletić, novinarka
Jelena Branković, psihološkinja
Jovana Subić
Andrej Filev (diplomirani slikar)
Tanja Nikodinović
Elena stavrevski
Nikola Vučinić
Rajko Bozic
Olivera Popović, master filolog anglistkinja i muzičarka
Željko Stanetić, novinar i aktivista
Jasna Drenovac
Ana Medan
Ana-Marija Ćeranić student Elektrotehničkog fakuleta
Jelena Lukić
Ivana Mijić Nemet, master profesor književnosti i jezika
Ljiljana Kosanović, profesorka u penziji
Andrija Popovic, diplomirani istoricar- master
Svetlana Ivanković
Ljiljana Elek
Jelena Nidzovic
Milica Petrović
Jagoda Trgo-Grujić, penzioner
Tijana Rakočević, spisateljica
Mirjana Novkovic
Ivan Kremer, diplomirani hemičar – master
Tanja Šljukić
Jovana Kežić
Dragana Božić, bibliotekarka
Milica T. Maricic
Marko Vujnovic
Vujić Mirjana
Martina Milutinovic, psihoterapeutkinja
Luka Šećerov
Inicijativa Nećemo prećutati
Gala Odanović
Nikolina Jović, studentkinja
Marina Milošević
Kornelija Sabo
Mina Hagen, psihološkinja
Bojan Nišić
Milana Katašić, psihološkinja
Ksenija Bogdanović
Bojana Veselinovic, pedagog
Slobodan Milovanović, društveni aktivista
Dušica Božović, MA, lingvistkinja
Milana Gavrilov, istoričarka umetnosti
Tanja Maksić
Anja Puskas, student
Elena Kuzmanović, psiholog i psihoterapeut
Mihailo Kljajic
Nikola Milosavljević
Bojana Božičić
Irena Radić, psiholog
Vesna Rankovic, gradjevinski inzenjer
Vinka Žunić, psihološkinja
Jelena Wilson
Slaviša Lekić
Prof.u penziji dr Katarina Jeremic
Desanka Damjanović, arhitekta
Stefani Šovanec
Ivan Andonov, autor u kvizu “TV Slagalica”
Dane Pribić, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
Ljubica Ćetković novinarka u penziji
Milica Denković multimedijalna umetnica
Nikoleta Marković ( M.A Istoričarka umetnosti)
Aleksandra Mirimanov, likovna pedagoškinja, savetnica u Integrativnoj art psihoterapiji
Branka Simic
Nenad Šarac
Ksenija Mijatović, MA Psiholog- Paihoterapeut
Olivera Radovanović, predsednica Zelene mreže Vojvodine
Nataša Arsenijević, prof. književnosti
Sonja Jovanović, student arhitekture
Ivana Malinović, komunikolog
Marina Ivančev
Jelena Ćulibrk, PhD candidate
Tamara Gajić
Nina Simović
Zvezdana Šelmić, prevodilac
Milica Crkvenjakov
Biljana Radeka
Teodora Ćirić, inženjer arhitekture
Наталија Гмитровић
Stefan Stojanović, inženjer elektrotehnike
Sava Kuzmanović, slobodni umetnik
Srđan Simić – umetnik / preduzetnik
Miloš N. Mladenović
Isidora Stankovic, doktorant biomedicinskih nauka
Jasna Dimitrijević
Mina Paunović, master pravnih nauka
Milica Joksimović
Iva Veselinovic, dizajner
Simudvarac Stjepan covek
Ida Boka
Helena Poučki
Marina Ilijevic
Danica Poplašin
Milena Zindović, arhitektkinja
Neda Stojković, astrofizičarka
Marko Gavrilović, arhitekt
Aleksandar Milojković
Teodora Petković, studentkinja
Anđelija Vučurević
Nataša Oparnica Vračar
Lenka Jovanović
Mihaela Mitrovic
Sabina Gabrić, medicinska sestra
Ivana Jocic
Igor Stanojević, režiser i filmski selektor
Dušan Tomović, doktor medicine, specijalizant psihijatrije
Marija Miladinović, glumica
Nebojša Glišić
Nikola Aleksić, student
Gordan Jarić
Radmila Šašić Bariša
Đorđe Majstorović, istoričar i pisac
Ana Milošević
Đorđe Bajić, magistar
Željko Diklic
Lara Popovic, kostimografkinja
Draško Roganović, prevodilac
Julija Janković, arhitekta
Ružica Janjić, arhitekta
Danica Despotović, doktorand neuronauke na Univerzitetu Sorbona
Ilir Gaši
Jelena Sasic
Predrag Miladinović, vizuelni umetnik
Aleksandar Sič, student medicine
Tamara Paroski Salbut
Milica Đustebek
Branka Dragović Savić, novinarka
Stevan Marković
Jana Dimoski, studentkinja psihologije
Danijel Dragosavljević
Gabriela Bajgo
Ivana Andjelković, psihološkinja
Sara Vukosavljević – psihološkinja i Gestalt psihoterapeutkinja pod supervizijom
Jelena Božić, novinarka i aktivistkinja
Nemanja Đorđević
Marina Tesinovic
Milica Mirić
Djordje Bukinac, Menadzer u oblasti marketinga i komunikacija
Milica Pančić, juvelir
Luna Šalamon
Iva Paradjanin
Zivkovic Andrea
Sonja Bratić
Vesna Kostic
Nikola Vlaški
Goran Zekaj
Savo Preradović
Isidora Langenstein
Miodrag Milosavljević
Jelena Antonijević, glumica
Jovana Ćojder, psihološkinja
Natalija Mićunović, istraživačica
Mia Gavric
Danilo Bobić
Petar Kostić, astrofizičar
Milica Pamučar
Vukašin Obradović, novinar
Srđa Vučo
Dušica Stojković , nastavnik
Sofija Merc, psihološkinja
David Ponoćko, predavač i lektor
Marica Puškaš, građanka
Jelena Kolarski
Vladimir Perisic, reditelj
Snežana Radojičić, prof. književnosti, pisac
Nadja Marinkovic
Senka Jankov, profesorica sociologije
Jelena Brkovic, nastavnica italijanskog
Ana Panić, kustoskinja
Katarina Dajc, m.i. arhitekture
Mirjana Anučin
Gordana Krsmanovic
Hana Ljiljak
Stefan Milosavljević, politikolog
Tatjana Tucić
Andrej Maksimovic
Miroslav Kovač
Zoran Gajić
Aleksandra Russo
Rastko Petrović
Goran Miletić, pravnik, Direktor za Evropu i Bliski istok
Jelena Raketic
Dragan Jokanović, dramaturg
Ana Melentijevic
Isidora Zarkovic, dizajnerka
asist. MA Miloš Jocić
Maja Stanivuković
Jana Katić Čolević
Sonja Milosevic, psihološkinja
Tatjana Karg
Katarina Djoric, arhitektica
Marijana Radulović, psihoterapeutkinja
Milica Stojšić
Ista Stepanov
Katarina Majstorović, advokat
Kristina Dondur, dipl. defektolog
Popov Milana
Tatjana Maksimovic
Nikola Bajić
Nemanja Stanković, copywriter
Natalija Stojanović
Jovana Kabić
Милорад Павловић
Iva Majstorović, master muzički umetnik- violinistkinja
Milica Novaković, graf. dizajnerka i fotografkinja
Marina Milanović, ilustratorka
dr med. Dario Ignjić
Milena Tokovic, naucna saradnica
Ladislav Čoka
Anamarija Lukić
Predrag Kuzmanović, psiholog
Ivana Jošanov-Vrgović
dr vet. med. Anna Oreg
Kristina Nedeljković
Ana Vrbaški
Tamara Srijemac, novinarka
Milica van Leeuwen Bobic
Milena Marić, master sociolog
Marija Mitrović Dražić
Ivana Milic
Tatjana Rakić, sociološkinja
Dejan Dimitrijević
Sara Arsenović, novinarka
Cvija Grebec Tomic, diplomirani pravnik
Ana Đokić Brusić violinistkinja
Sanja Filipović
Mirna Laković, novinarka
Djordje Maletic
Jovana Jovanovic
Maja Vasić
Vesna Kreber
Sanja Filipov
Dragana Grabovica dipl. pravnica
Mina Svilar
Nikola Raković
Desanka Nedović, filozofkinja i prevodilac
Viktorija Jovanovic
Tamara Filipovic Stevanovic
Nadezda Nikolic
Jovana Kovač, psihološkinja
Drasko Bundalo
Nikola Albahari Salaćanin
Marija Jovanić
Ivana Ružička, diplomirani psiholog i psihoterapeut
Kristina Rilak
Jovana Svirac, novinarka i pesnikinja
Violeta Womble
Branka Miličić-Barbul, psihološkinja
Senka Kostić, psiholog
Bojana Božanić
spec. struk. diz. Milica Milović Kinoli
Tamara Rebeka Lukic, arhitekta i UI/UX dizajner
Ivana Stojanovic, psihološkinja
Aleksandar Stojanović
Anastasija Bijelić, studentkinja
Nataša Kunić
Jovana Arunović, diplomirani strukovni fizioterapeut
Anja Bjelogrlić
Maja Kuzmančev, dipl.turizmolog
Marko Porčić
Aleksandra Zivkovic
Dragica Simić
Slađana Savić, hemičarka
Jelena Šunjevarić, studentkinja
Uroš Mladenović, glumac.
Kosta Francuski, diplomirani analiticar zastite zivotne sredine
Aleksandra Moreaux
Milša Nikolovski, arhitekta
Sandra Draganić, arhitekta
Violeta Marković, istraživačica
Milos Mitrovic, arhitekta i bloger
Aleksandra Jovanović, dramaturškinja
Teodora Kostić, pravnica
Kristina Atanasijadis, professor.
Katerina Petrovska
Vera Šunjevarić, andragog
Jasna Jelovac, ekonomista
Milica Bijelović, master politikološkinja
Žikica Stevanović, novinar
Stela Primc
Danijela Mladenović
Danica Vićanović, arhitekta
Katarina Bogdanović, specijalna pedagoškinja
Ana Lebl
Sonja Viličić, izvršna direktorka
Dipl. master žurnalista Luka Matović
Sanja Novak
Jelena Radivojević, novinarka
dr Đorđe Miketić, oralni hirurg i pisac
Dalibor Jaksic
Andrijana Sofranić Šućur
Ivana Jankovic
Dejan Dejanović
Lana Klasic
Radmila Dimitrijevic
Ivan Živić
Anabela Erdeji
Radoslav Petković, književnik
Milena Lazović, dipl. sociolog
Stefan Milović, master muzički umetnik
Nina Gavrilović, novinar
Stevo Bajalović, psiholog i psihoterapeut
Branka Djukanovic Svensson, predsednica udruženih sindikata TCO Göteborg, Švedska
Ana Pejović, prevoditeljka i radnica u kulturi
Boris Ladišić
Tijana Sekulić
Dragan Protić, član grupe ŠKART
Luka Kulić, umetnik
Milica Šećerov, glumica i dramska pedagoškinja
Ivana Gajić, psiholog
Nemanja Grgic
Marija Stefanovic
Anja Vujicic
Nevena Vrtulek ,novinarka
Ibro Sakić, master prof. književnosti i jezika, master primenjenog pozorišta – dramski pedagog
Sandra Ranković
Stefan Balca diplomirani gastronom i strukovni ugostitelj
Teodora Melios, psihološkinja
Andrea Mezei Rokvić, psiholog
Slađana Marković, master psihološkinja
Jelisaveta Novaković, profesor
Aleksandra Perić, astrološkinja
Uglješa Novaković, profesor magistar muzike
Slavoljub Novaković, glumac u penziji
Mirjana Vujić, glumica u penziji
dr Fabiola Gasperini, spec. interne medicine
Dunja Šormaz, Sociološkinja i stručna saradnica CSR
Tamara Ninic
Tamara Petrović Trifunović, sociološkinja
Vanja Đurić, novinarka
Teodora Roksa
Neda Balmazović, dr stomatologije
Galina Maksimović
Goran Jelesijević, sportski radnik
Nemanja Todorović Štiplija, glavni i odgovorni urednik European Western Balkans
Sanja Petrov, novinarka
Vanja Mandić Maravić, psihijatar
Jelena Dukarić – Vojvođanski građanski centar
Jasmina Vrbavac
Marina Topolac/ dipl. Ing. farmacije
Dženeta Agović, feministička i mirovna aktivistkinja
Ana Ilic, dipomirani pravnik
Snezana Stankovic, MSc, biolog
Zvonko Milenković
Stefan Petrović, novinar
Dunja Crnjanski
Strahinja Stepanov, srbista/lingvista
Olga Manojlović Pintar, istoričarka
Милица Пезер, мр фармације
Maja Marijana Maletin Vib, pisac, filozof
Nebojsa Zdravković, akademski slikar
Biljana Popović, profesor engleskog jezika i prevodilac
Nina Todorović, vizuelna umetnica
Aleksandra Vicovac, ekonomista
Milica Vidovic
Marko Pavlović (MM, The Juilliard School; pijanista, prof. klavira)
Milana Vujkov, psihološkinja (BA), istoričarka filmske umetnosti (MA), spisateljica
Nenad Antić, avanturista
Banjeglav Željko
Sanja Đorđević, dipl. novinarka
msr Dajana Milovanov, diplomirana filološkinja
Jelena Nikolic
Nina Plavanjac, dramaturg
Nikola Stojanović
Nastasija Perovic
Vesna Kukić, prof. književnosti i srpskog jezika
Milana Malenić, lektorka
Natalija Paunic, kustoskinja
Jana Kačar, mag.ing.arch
Srdjan Malovic
Masa Poznanovic
Stefan Stefanović, sociolog
Daniel Meskovic, MA psihologije, doktorand psihologije, KBT psihoterapeut
Marija Milankov Popović
Tadija Čaluković, urednik portala Salome.rs
Daria Ćirišan, diplomirani ekonomista i politolog
Radovan Stulic, profesor
Andrea Forca
Anja Mijović, pisac
Ivana Kiš
Bojan Števin, prof. engleskog jezika i književnosti
Anđelka Radisavljević
Margareta Lakušić
Tamara Djuric
Jelena Čelebić
Bojana Zlatić
Srđan Knežević, arhitekta
Vladimir Parezanović, inženjer
Sandra Ilić, psihološkinja
Violeta Beširević, redovna profesorka
izabela beljić
mr Miloš Đajić, violončelista i aktivista
Marijana Jovanovic-Kuvar
Sanja Nikolin, preduzetnica
Božidar Andrejić, novinar
Marko Radišić
Aleksandar Đukanović, istoričar i pisac
Nevena Silard, pravnik
Neda Babic
dr Đura Baran, lekar u penziji
Iva Volak
Jelena Ristic
Ivana Marković
Slobodan Ivanović (prevodilac i pjesnik)
Katarina Todorović, scenarista
Marija Zaric pravnica
Anica brzakovic
Miodrag Arsić, lekar
Vlada Dudaš, gradevinski inzenjer
Jovana Liscevic
Tanja Stojanovic, profesor srpske knjizevnosti i jezika
Nikoleta Pajić, novinarka
Frosina Dimovska, plesačica i koreografkinja
Miloš Adamović, dipl tehnolog, predsednik CeDiT i bivši predsednik SDU
Branislava Zec, diplomirani pravnik
Draginja Nikšić Prekajac
Bojana Mićić, biolog
Milan Čekrdžin
Saša Asentić – umetnik, aktivista i radnik
Vuk Jović, lingvista
Milan Stojanović, filmski producent
Iva Plemić Divjak, producentkinja
Olga Dimitrijevic, dramaturskinja
Milica Nikolić, Skandinavski kutak
Maša Vukšić
Marko Miličević
Bojana Mijušković
Saša Pokrajac
Marjana Majstorović, advokatica
Tatjana Atanasković (socijalni radnik i psihoterapeut)
Pierre Louis Natacha -umetnik-FPU( keramika)
Helena Hiršenberger
Danijel Kalezić
Maja Ilic-Pupovac
Mirko Sebić
Mateja Pantelić, profesor psihologije
Danica Divljak mast.inz. arh.
Jelena Maksimović, FTV montažerka
Dragana Đeri Vlaški
Melina Pota Koljević, scenaristkinja i urednica u redakciji Dramskog programa Radio Beograda
Goran Ranđić
Suzana Arsić
Ksenija Krstić
Vesna Vojvodić
Jelena Pejovic
Dusan Prokic, graficki dizajner
Svetlana Prokić, dipl. psiholog i psihoterapeut
Marija Milin, slobodni umetnik
Uroš Milojević glumac
Gorana Gajic, dipl.ing.arh
Miloš Raič
Nikola Baković
Jelena Popović
Maja Pistolić, feministkinja
Manda Javorina, urednica Buro. Srbija
Valentina Lepojević, diplomirana pravnica
Branka Jankovic (Arhitekta)
Ljubica Purać / Grafički Dizajner
Milica Gvojic, komunikolog
Jelena Vujović
Ana Karlić
Smiljana Popov, novinarka
Velibor Maksimov
Irena Stojadinović, psiholog
Vladimir Ćosić, diplomirani dramaturg
Jovana Popovic
Ninic Marko
Ninic Natasa
Tamara Jovanic
Nemanja Nastasić
Radovanka Ninic
Dusan Krumovic
Dragan Ninic
Petar Markovic
Dragan Mileusnić
Adrienn Ujhazi
Milan Antić, dizajner zvuka
Marija Djordjević, ekonomistkinja
Jovana Stelkic
Branislava Lalin
Marija Hiber
Dragomir Olujić Oluja, politikolog
Kristina Stanik Kostić, defektološkinja
Nataša Penezić
Vanja Činčurak strukovni vaspitac
Spec. dr Branislav Lukic – Oftalmolog i sertifikovani lekar estetske medicine
Marina Kovacevic
Dragana Djukic, psihoterapeutkinja
Jovana Škrijel
Imre-Elek Mikeš (diplomirani glumac)
Milica Panić, diplomirani grafički dizajner
Nikola Stojanović, diplomirani pravnik, Media i reform centar Niš
Adela Bisak, psihološkinja
Jovana Radokanovic, MS Counseling
Brankica Vojin
Gorana Stepanović
Marija Knežević, psihološkinja
Borisav Matić
Sara Đurišić
Miloš Stojaković
Valentina Vencel, profesor likovne kulture i akademski slikar
Milica Novaković MA ekonomista
Mitra Stepić
Milan Vasic (Student)
Olivera Singleton
Jelena Graovac, glumica
Milena Jakšić, biohemičarka
Milana Bosic
Aleksandra Petrović
Sanja Varsaković, student stomatologije
Dragana Srećkov
Olja Petronić, književni prevodilac
Olga Žarković, žurnalistikinja
Snežana Todorović, doktorantkinja
Tamara Kovačević
Kristina Mijailović
Tijana Pajić, diplomirani sociolog
Jelica Milojičić
Vladimir Simović, sociolog
Jana Pavlović, studentkinja psihologije
Bojana Malinovska; studentkinja Fakulteta političkih nauka
Jelena Manojlović
Tamara Urošević, student
Biljana Rudović, profesorka razredne nastave
Brana Kosanić
Luka Petrović, politikolog
Milica Zdravković, student
Zoran Janković, profesor engleskog jezika i književnosti, filmski i književni kritičar
Sara Petrović, master studentkinja rodnih studija
Marija Radibratović, profesorka srpskog jezika i književnosti
Dragana Cvetković, ekonomistkinja
Ljupka Simović, majka kraljica
Jovana Joković, filozofkinja
Nemanja Tošić, psiholog
Milorad Azlen, mast.inž. elektrotehnike i računarstva
Dusica Puzic Pavlovic
Boban Živanović, arhitekta
Gorana Janjić
Ivan Marković, snimatelj i režiser
Ivana Janjić, student književnosti
Marko Čeperković, politikolog
Ivana Kovačević, studentkinja
Emilija Vučićević, student
Dr. Maja Kutlaca, psiholog
Marko Mandić, student
Svetozar Bubalo
Milica Nikolic
Marina Umihanić
Vanja Subotić
Mladen Savković, PR menadžer
Iva Kojić (studentkinja)
Kristina Banduka, student
Mirjana Bulatovic
Duško Jerkov, master psiholog
Milana Šesto-Međeši
Bojana Joksimovic dipl.ecc
Jelena Pejović
Zoltan Juhas inženjer u IT sektoru
Teodora Ostojić dipl. Socijalna radnica
Zoran Todorovski
Biljana Pajić, germanistkinja
Milena Obadovic, farmaceut
Kristina Gadže
Aleksandra Antic
Stefan Radović, novinar, LGBT aktivista
Dr med Svetlana Vidic
Milan Rogić, antropolog
Milena Avramovic Bjica, izvrsna direktorka i suosnivac Chapter 4
Ana Kapelet
Nevena Rudinac psihološkinja
Ivana Kovačević, psiholog
Dejan Đukić, profesor nemačkog jezika i književnosti
Višnja Stefanović, master matematike
Prim dr Vladimir Arsenić, anesteziolog u penziji
Ivana Divac, psihološkinja
Milena Janković, menadžerka u kulturi
Ana Đorđević, psihološkinja
Harel Levi
Suzana Ignjatović, viša naučna saradnica
Iva Jović
Emilija Đurić, student medicine
Adrijana Ćetković, psihološkinja
Radmila Ponjavic
Aleksandra Vladisavljević, preduzetnica
Dušana Nikolić Radošević
Boris Kargotic, Glumac
Nemanja Jovic ,student
Snezana Bulajic, prof. fizike
Petra Vragolov
Stevo Milošević
Goran Dimitrijević,aktivista
Daniela Červeni
Divna Prusac
Jana Vasić
Balša Božović, diplomirani pravnik.
Zoran Šakotić, prevodilac
Gabor Fischer
Aleksandra Milosavljević, diplomirana psihološkinja
Tanja Stojković
Ivana Stojicic
Nemanja Tomić
Filip Perlić – Komičar, NS
Ivana Dzigurski,pedagog
Sandra Skoko, psihološkinja
Aleksandar Kovacevic
Jelena Stevancevic
Violeta Slepcevic, producentkinja
Vladimir Maletin
Danica Todorov Jašarević, penzionerka
Ivana Brkić, bibliotekarka
Ines Vinčić
Miljana Marić Ognjenović
Milan Maletin
Ksenija Mitrović, glumica
Tanja Jovanović, novinarka
Branimir Kuzmanović, inženjer elektrotehnike, DS
Tamara Milanović
Bojana Ilić
Željko Lučić, master računarskih nauka
Tea Titan
Marina Ćetković
Ljubomir Medaković, IT stručnjak
Marina Drobnjaković, dipl. psihološkinja i psihoterapijska savetnica
Tatjana Vuleta
Dragana Stojanović, dipl. defektolog-oligofrenolog
Nikola Golubović, novinar, master komunikolog
Isidora Drljača
Ljubica Slavković, urbanistikinja
Nadežda Ivanović, diplomirani Komunikolog
Gordana Nešović
Nataša Jović, ekspertkinja za prava deteta
Milena Ivanović
Vesna Mirčetić, defektološkinja
Nina Ristić, grafički dizajner
Lazar Lapac, profesor jezika i likovni umetnik
Vladimir Terzić, student sociologije
Jelena Knežević, sociolog
Nikolina Anđelić
Jovana Gvozdenović, psihološkinja
Dunja Popović
Svetozar Raković, novinar
MA Nađa Stojković, teoretičar dramskih umetnosti i dizajner
Natalija Pantelić
Jelena Đerić, mast. inž. elektrotehnike
Petar Jovanović
Goran Vukovic, ing. racunarstva
Dragan Popović, master prava
Isidora Spasić, studentkinja OAS psihologije
Marijana Ristić, soc. radnica
Nevena Pupić, ekonomistkinja
Guljbehar Šabović, dipl.pravnik i prof.turskog jezika
Nađa Stojković, dizajner
msc Filip Božić, doktorand iz oblasti molekularne biologije
Anja Zlatović, antropološkinja
Miloš Petrović
Vesko Blažić
Branka Lazarev
Milica Maletin
Sunčica Tomić
Ašli Đuričin
Dr Saša Nenadović, hirurg
Sonja Kenig, politikolog
Jovana Stojicic
Ivana Čvorović, psihološkinja
Adem Tutić
Katarina Sivić
Nemanja Jovanović
Petar Alargic
Svetlana Vuković, urednica Peščanika
Dr Jankovic Jovanka
Marko Josipović
Danica Jankovic (geometar)
Tijana Vrtelova
Nataša Vasić
Lena Puletić, student FON-a
Vojin Radovanović, novinar
Marija Jovanović
Милица Грујичић, мастер инжењер
Igor Parožanin, dipl. biolog
Ivanka Woodell
Lana Kosanović, studentkinja Biološkog fakulteta
Vanja Markovic, ekonomista
Milica Jovanović, novinarka
Vesna Malisic
Radosav Berbatović, novinar
Borko Bandić, frizer
Dušan Obradović
Marija Obradović
Duška Jovanović, muzičar
Sandra Knežević, psihološkinja
Gordana Vićanović, student
Ognjen Bogdanović, kompozitor
Milica Bojković
Nebojša Krivokuća, ljudsko biće.
Rada Mitrovic, sociološkinja
Vanja Kolar, novinarka
Danijela Tošić, ilustrator
Sonja Bajic, ilustratorka
Aleksandar Veličković
Ines Herćan, studentkinja antropologije
Sara Vrbaški
Goran Vučković
Marijana Toma, istoričarka
Jelena Stevanović, prof. Engleskog jezika u Japanu
Sonja Kojić
Marina Piacentini kostimografkinja / dizajnerks
Jelena Radojicic
Tijana Milosavljević, studentkinja
Tijana Zlatković, pedagog
Dragoljub Stevanović, dip ecc
Marija Nikolić
Bogdan Gecić, LLM (Harvard), advokat
Nemanja Vidić, Master inženjer organizacionih nauka, novinar
Ivana Mircetic, CAIA
Ksenija Pavlović
Nevena Ninkovic
Laura Fodor Agošton
Andjela Rokvić Vasić
Jelena Marković, dipl. pravnik
Jovana Kruščić
prof. Stefan Đurić
Snežana Vučković, profesorka
Bojana Kovačević Gajin glumica
Lady Katarina Cvetkovic
Goran-Edgar Bojović, The First Fundamental Field
Orce Lazarevski, advokat iz Beograda
Dipl. farmaceut Dubravka Nikolić
Ana Mitić
Aleksandra Jovičić
Marija Popovic, producent
Ivan Krstić poverenik USS Sloga za Leskovac
Marija Mandic
Lidija Radulovic,novinarka
Tatjana Malinović, etnološkina i antropološkinja
Anja Vasovic, def.
Marko Trifković
Irena Abdelalem Abdelmaksud, prof. arapskog jezika i književnosti
Aleksa Jovčić, student glume
Miroslav Paunov
Ivana Mastilović Jasnić, novinarka
Željko Maksimović, glumac
Zorica Mazalica
Jana Rodić, student
dr um. Jasmina Večanski, glumica
Nikola Jović
Rade Jakovljević diplomirani elektro inženjer
Jelena Cvijanović, dipl.ekonomista
Miodrag Mrkšić
Darko Šper, novinar
Petar Lazić
Mia Bjelogrlić, politikološkinja
Sonja Kostić Jakovljević, diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti
Aleksandra Stojanović
Olivera Kapetanovic, nastavnik engleskog jezika
Miroslav Gajović
Miloš Kuvelja
Darko Diglisic
Dina Šukurica, diplomirani profesor arapskog jezika i kulture
dr Nikola Gazivoda, doktor medicine
Maja Aleksić, student
Petko Markovic, kompozitor
Predrag Milošević – Bankar
Ana Aćimović
Viktorija Mijailovic, studentkinja
Borislav Lepsanovic, Frontend Developer
Jovan Radaković (student)
Vidal Efremov ing. rudarstva
Jelena Pacillo
Petar Holik
Vanja Gojević
Maja Curcic, nastavnica muzike
Sara Šaša psiholog
Edo Brbovic, CHEF
Bojan Todorović, sociolog
Mihaela Bojic
Aleksandar Đurđević
Danila Stancevic, inženjer tehnologije
Uroš Rikanović
Filip Lazarevic (profesor književnosti)
Jokovic Natasa
Srđan Miljević
Vera Kurtic, aktivistkinja
Miloš Ignjatović, dipl. inž. građ.
Aleksandra Jagodic
Natasa Timotijevic
Natalija Ginić
Jovana Milaković, studentkinja
Jasmina Selmanović
Jana Stanković, politikološkinja za međunarodne poslove
Ljiljana Josic, Evropski pokret u Srbiji
Verica Arsić, filmska radnica
Jana Flego, dipl.farmaceut
Dejan Jovic
Miloš Martinov
Radmila Vulic Bojovic, psiholog i psihoterapeut
Pavle Zivanovic
Tijana Stević, psihološkinja
Dušan Lazarević
Marija Berić, dipl.ekonomista
Stefan Vuković
Vesna Bjelica, diplomirani inženjer građevinarstva
Dragana Wright, profesor književnosti
Ena Zlatar, student psihologije
Marija Starčević, profesor srpskog jezika
Teodora Matković
Robert Lenard, reditelj
Ružica Tasić
Milica Rodić, profesor engleskog jezika i književnosti
Nikolina Jurišić, Office manager
Dobrila Marković, aktivistkinja
Daniela Spasić, farmaceut
Dalibor Tomasović, pisac
Ivan Grujić, pravnik
Iva Krstajic
Violeta Mihajlovska, apsolventkinja psihologije
Istok Pavlović, marketinški stručnjak
Tatjana Stanojlović, prof. srpskog jezika i književnosti
Milutin Milošević, Gazda Milutin
Isidora Čalija
Katarina Živanović, studentkinja
Ana Dević, sociološkinja
Stefan Krstić
Bogdan Skoković
Srećko Veljković
Prof.dr Slavica Đukić Dejanović, specijalista neuropsihijatrije
Anastasija Lekić, student OAS psihologije
Preduzetnik Andrija Ilic
Bojana Jovanović, diplomirani inženjer elektrotehnike
Luka Đedović, student medicine
Marina Popovic, profesorka filozofije
Milica Pralica, aktivistkinja i novinarka
Damjan Sibinović, IT
Vesna Ristic, trgovac
Maja Kalafatić
Jelena Klašnja
Jovana Lakić
Ružica Ristivojević
Olivera Micić, advokat
Ana Leković
Nikola Jerković, sportista
Nikola Marinković (Art direktor)
Milos Nikolic, zenski frizer
Bojan Milenković, student istorije umetnosti
Ema Štefanac
Ilija Tošić, apsolvent istorije
Amin Kardović, student
Dr Svetozar Umićević, doktor medicine
Ana Perović, klinički psiholog i psihoterapeutkinja
Stefana Budimirović
Kristina Ilić, psihološkinja
Marija Filipović trgovkinja
Nevena Stošić, diplomirani pravnik
Mirko Kokir, student istorije umetnosti
Lidija Jovetić
Ana Dimic
Jovana Zoroe
Andrea Pikula
Stefan Pavlović
Filip Simic, ecommerce specijalista
Ana Ćosić
David Kovač
Ana Jazz Nikolic
Biljana Maksimovic, novinar
Ana Imširović Đorđević
Pavle Menalo
Aneta Perišić
Jana Bjelica
Sanja Radović, istoričarka
Marija Vujić, master inženjer arhitekture
Marija Gotfrid
Nikola Čavić, student astrofizike
Marina Naodovic
Aleksandra Vajda
Miloš Perović, sociolog
Ana Jović
Katarina Ostojić, master psiholog
Olivera Olja Petrović,psiholog, pisac,pesnik, pesnik,
Katarina Stanković Bjegović
Vladica Jovanovic, PeaceNexus
Dragana Neskovic, psiholog
Babic Aleksandra, novinar-saradnik
Dragan Mihajlović
Mihailo Veselinović
Filip Čukljević, filozof
Irina Wood
Milenko Vujošević
Aleksandar Božinović, lekar.
Višnja Nežić
Vuk Aleksić, psiholog
Branislav Nišić, Izvršni Producent, Deploy Inc, Beograd
Nikola Arsenijević, student
Nebojša Rodić
Jelena Spajic
Zoran Gerbeš, profesor informatike
Milica Randjelovic, defektoloskinja
Mirela Radosavljević, lektorka
Kristina Jokovic, student
Milinko Nenadić, inženjer elektrotehnike
Jakša Šćekić
Milana Rajić, psiholog
Olivera Milenkovic
Dr Vlatko Rajković stomatolog iz Kragujevca
Teodora Denčić, studentkinja psihologije
Tatjana Kosanović
Isidora Janjić
Sevdjulje Ramadani, psihološkinja
Vladimir Budalić, omladinski radnik
Stefan Stamenković
Elena Dimitrijević
Hana Vučković
Petar Blagojevic
Aleksandar Stanković, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
Alisa Iburg
Nikola Lunić, Savet za strateške politike
Igor Kostić (MA javna uprava)
Anja Mihajlović
Nikola Petrovic, novinar
Maja Stojanović, Građanske inicijative
Ana Protulipac
Miloš Plazačić, inženjer mašinstva
Sonja Kozlina, biološkinja
Jovana Radojevic
Jovana Todorovic, psiholog
Tamara Češljarov
Marija Begonja, profesor engleskog jezika
Milos Nikolić, grafički dizajner
Marina Mladenović, student
Milana Gajinov, bibliotekarka
Jovan Džoli Ulićević, gradjanski aktivista
Katarina Stevanović, istraživač – saradnik
dr Dijana Mitrović
Saša Todorović
Mateja Raičković, rediteljka
Mirjana Comor, dipl.fiz.hem.
Nenad Ilijevski, Lekar
Alessandra Dzunic, Inzenjer Geofizike
Kristina Milenkovici, Geolog, Pisac
Maida Gruden, istoričarka umetnosti
Neda Milojevic
Milana Bogdanović
Maja Gojković, student
Aida Ocokoljic prof. srpskog jezika I knjizevnosti
Tomislav Radulovic
Rajko Radovanovic, Dipl. Ekonomista
Milica Terzic komunikoloskinja
Marko Medin, master inženjer elektrotehnike i računarstva
Slobodanka Matković, penzionerka
Mirela Hadžibrahimović, psiholog
Snežana Šestović, umetnica
Tatjana Žunić Basta, konsultant za energetsku astrologiju.
Miloš Plazačić, inženjer mašinstva
Jelena Milunovic
Nebojša Milosavljević
Biljana Slavković, psihoterapeutkinja
Aleksandra Tomašević
Biljana Golić, prof. srpskog jezika i književnosti
Mira Radakovic
Aleksandar Lazarević
Matea Stefanović, sociolog
Sofija Bem
Ivan Trajković, novinar, urednik i publicista
Biljana Kosi, liberalna baka
Emilija Vlajev, dipl. građevinski inženjer
Dejana Đurović, psihološkinja
Olivera Vujinović (MSc, fizičar)
Nikola Gligorijevic
Nenad Zorić student fizike
Stefan Gajić – Art Direct / dipl. diz.
Zoja Maričić
Ivana Kostić, farmaceut
Vanja Jakovljević, psihološkinja
Mina Mladenović-studentkinja
Sandra Sevic, student
Ana Avramović, psihološkinja
Ana Manojlović Habicht, novinarka
Ljubica Krstić, web developer
Slađana Bondžić
Nikola Pavlović
Tatjana Stanković
dr Sanja Dragic
Aleksandra Ziravac, modni dizajner
Nataša Buzurović
msr Danica Đokić
Sara Stošić, dizajnerka
Branka Nađ Ristović Dipl scenograf
Kristina Sabo
Aleksandar Dobromirov (dipl.ecc, privatnik)
Isidora Mišić, psihološkinja
Ivana Popović, student
Tanja Živković, istoričar umetnosti i novinar.
Sonja Denda
Sonja Erdem
Dragoslav Rajicic
Stevan Karanac, operski umetnik
dr Srđan Strajnić, stomatolog
Gorana Aća, master akademski umetnik
Milica Petrović
Aleksandar Stojanović, dipl. grafički dizajner
Vladimir Zec, sociolog
Milena Vukotić, dipl.fil.opšte književnosti i teorije književnosti
Tijana Popovic MS (University of California)
Vukašin Djokic
Kristina Babic
Perović Radule
Jovan Gligorijevic, penzioner
Jelena Mandić
Dubravka Marić arhitekta
Maja Tomić
Marko Vujačić, politikolog
Milica Lazarević, psihološkinja
dr Zarija Lukić
dr Saša Kesić, nastavnik
Zoran Otrupčak
Nikola Davidovic
Biljana Roganović,pedagog

ČITAJTE:  Analiza iskustava LGBTI učenika u srednjim školama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.