Tribinski razgovor o Mišelu Fukou


U subotu, medical 21. januara, physician od 14 sati u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45, drugs sala na prvom spratu) u organizaciji Centar za kvir studije uz podršku Centra za promociju nauke i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju bi?e održana tribina pod nazivom Mišel Fuko: život kao paradoks (i paradoks kao život).

Paradoks ozna?ava situaciju u kojoj dva suprotstavljena (protivre?na) pojma, ili dva fenomena koja se uzajamno potiru, postoje i deluju u isto vreme. Paradoks Fukoovog života i njegovog dela u tome je što je sam Fuko, u svojoj ideji o smrti autora, poricao važnost života za razumevanje dela. Polaze?i od te postavke mogli bismo re?i da je njegova homoseksualnost potpuno irelevantna za njegovo delo. Na drugoj ravni može se pokazati da njegovo delo proisti?e iz njegove homoseksualnosti. Osetljivost koju Fuko pokazuje za odnos s drugim, izraz je otpora s kojima se suo?avao nastoje?i da zahvati svoj polni identitet.

ČITAJTE:  Kristen Stjuart o Sumraku: "To je tako gej film"

Kroz taj paradoksalni odnos koji život, istovremeno, odbacuje i ura?unava kao eksplikativni aparat za samo delo, uputi?emo na ?vorišta Fukoovog filozofskog poduhvata: diskurs, mo? i genealogiju (koja su i sama obeležena paradoksima).


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.