Tanja Miščević: Prajd postaje rutina u Srbiji


Šefica pregovara?kog tima za pregovore sa EU Tanja Miš?evi? izjavila je danas da održavanje Parade ponosa u Srbiji ve? postaje rutina i uobi?ajena stvar, help te da je otvorila vrata da se neka pitanja, poput homofobije ili pravnog statusa, razmatraju i u najvišim državnim telima.

– Ovo ve? postaje rutina, ili najnormalnija i uobi?ajena stvar i ja bih rekla da je tri puta uspešno organizovana parada poslužila svrsi jer zapravo prvi put po?injemo da govorimo o pravim suštinskim pitanjima i problemima sa prijateljima i kolegama iz LGBT zajednice – rekla je Miš?evi?eva.

Parada je, smatra, otvorila vrata da se neka pitanja, kao što su homofobija, pravni status koji je neregulisan, po?nu razmatrati i na takvom mestu kao što je Skupština Srbije.

ČITAJTE:  Trećina Amerikanaca između 18 i 25 godina izjašnjava se kao LGBT

– To je zna?aj parade i danas i u narednim godinama, sa nadom da ?e te teme biti svakodnevne teme kojima ?emo se baviti kao društvo – poru?ila je Miš?evi?eva.

Pravno je ta oblast, kako je navela, regulisana na zadovoljavaju?i na?in, ali je problem primena i to ne samo u oblasti ljudskih prava.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovi? rekla je da je održavanje parade ponosa pokazatelj da gra?ani mogu da ostvare svoje pravo na mirno okupljanje.

– To je i znak da je uspostavljeno tolerantnije i zrelije društvo, spremno da prihvati razli?itosti – poru?ila je ona dodaju?i da održavanje Prajda pokazuje i da nadležni državni organi ispunjavaju obaveze u vezi sa zaštitom prava koja su gra?anima garantovana Ustavom i zakonima.

ČITAJTE:  Mađarska saopštila da neće promeniti politiku prema LGBTQ i azilantima

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.