Suga


Šuga je jedna od naj?eš?ih seksualno prenosivih infekcija, ambulance jer se lako prenosi kontaktom s kožom. Ve?ina muškaraca se le?i samo kod ku?e.

Šta izaziva šugu?

Šuga je kožna infekcija koju izaziva mali parazit. Oni se ukopaju ispod kože izazivaju?i svrab.

Koji su simptomi šuge?

Paraziti se ne mogu videti i neki ljudi imaju blagi svrab pre nego što shvate da imaju šugu. Za neke ljude svrab može da bude jak i po?ne da se javlja od druge do šeste nedelje od infekcije.
Paraziti mogu da ostave crvene linije na koži, dosage naro?ito izme?u prstiju i oko zglobova. Paraziti se mogu na?i na nogama, buy more about guzovima, stomaku, ?maru, penisu i testisima.

Kako se prenosi šuga?

Šuga se lako prenosi kontaktom sa kožom tokom seksa. Tako?e se može preneti ako delite garderobu, peškire ili posteljinu, ali nije toliko ?esto.

Prevencija

Ne postoji da se zaštite od šuge, ali ako je imate možete zaustaviti njeno širenja tako što ?ete:
– oprati garderobu, posteljinu i peškire u toploj vodi
– kožnu garderobu odneti na hemijsko ?iš?enje
– obavestiti ljude s kojima ste imali seks ili delili krevet, garderobu, peškire da se le?e.

Kako se šuga le?i?

Oboljenje je izle?ivo pod uslovom da se le?enje pravilno sprovede. Obavezno je istovremeno i na isti na?in le?enje svih osoba koje su u kontaktu sa obolelim, bez obzira da li i kod njih postoje promene ili ne. Le?enje se sprovodi aplikovanjem antiskabioznih (preparati sumpora, benzil benzoat, permetrin) preparata na kožu ?itavog tela.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.