Šta je sporno u programu i udžbenicima biologije za osmi razred?


Po novom programu biologije za osmi razred i novim udžbenicima đaci uče drugu školsku godinu zaredom, ali je nekima tek sada zasmetalo šta u udžbenicima pojedinih izdavačkih kuća piše u lekcijama koje se bave polnim i rodnim identitetom.

Na udaru Pokreta Dveri, odnosno njegovog Saveta za obrazovanje i nauku, pre nekoliko dana su se našli udžbenici biologije za osmi razred Kleta i Vulkana, ali u ovim izdavačkim kućama nisu za Danas želeli da komentarišu navode o propagandi homoseksualnosti i transrodnosti maloletnim licima.

„Da li je bilo ko iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanje (ZUOV) ili iz Ministarstva prosvete pregledao udžbenike pre odobrenja pre njihovog puštanja u štampu i ulaska u obrazovni program? Ako nije, zašto nije? Ako jeste, ko je odgovoran za propagandu homoseksualizma i transrodnosti maloletnim licima, odnosno učenicima“, upitali su iz Pokreta Dveri.

A umesto odgovora da je ZUOV pisao predlog programa za biologiju za osmi razred, da su u komisiji bili predstavnici sa Biološkog fakulteta, da je Nacionalni prosvetni savet (NPS) dao pozitivno mišljenje na taj program, da bi ga potom usvojilo Ministarstvo prosvete i objavilo 2019, u vreme kada je ministar bio Mladen Šarčević, njegov naslednik Branko Ružić sada traži preispitivanje dela programa.

Ružić je juče zatražio od NPS da ponovo ispita i da stručno mišljenje o delu Programa nastave i učenja biologije za osmi razred osnovne škole, koji se odnosi na raznovrsnost biološke osnove pola i polnih karakteristika, primarnih i sekundarnih, koje uključuju ponašanje i individualni osećaj pripadnosti nekom od rodova.

„Zbog polemike koja je u proteklih nekoliko dana prisutna u javnosti, a odnosi se na sadržaje udžbenika biologije za osmi razred, zahtevao sam da se NPS ponovo izjasni i da svoju stručnu ocenu o tome da li je takav program u skladu sa naučnim teorijama koje prihvataju i po kojima rade biološki fakulteti, da li se i kroz njih odražava nacionalni interes, i pre svega, da li je to u najboljem interesu po obrazovanje naše dece“, rekao je Ružić.

ČITAJTE:  Tim sa pet transrodnih osoba dominirao na turniru ženskih ekipa

On ističe da „upravo struka mora da se pita zbog kompleksnosti procesa i važnosti da damo najveći kvalitet obrazovanja našim učenicima“. A upravo je struka reformisane programe biologije svojevremeno ocenila kao jedne od najboljih.

„U potpunosti razumem i podržavam da je potrebno i da učimo decu o toleranciji i međusobnom poštovanju, razumevanju različitosti i prihvatanju istih, ali na bazi priznatih naučnih teorija i u skladu sa politikama države u kojoj živimo“, prenelo je Ministarstvo prosvete Ružićeve reči.

Simptomatično je da reakcija Dveri i dela javnosti u nacionalno orijentisanim medijima dolazi u trenutku iščekivanja odluke o održavanju Evroprajda.

Udžbenici biologije za osmi razred našli su se na udaru i u martu prošle godine i to u trenutku kada je u javnosti veštački kreirana afera o sadržajima školskih programa i udžbenika istorije o Jasenovcu, ali i u jeku rasprave o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama.

Pojedincima je tada zasmetalo što se u jednom od udžbenika biologije pravi razlika između pola i roda, zatim konstatacija da se pol i rod kod nekih osoba ne poklapaju, da mladi tokom adolescencije ponekad preispituju svoj rodni identitet, te da postoje osobe koje sebe smatraju rodno neutralnim.

Kao što je gore pomenuto, program nastave i učenja za osmi razred osnovne škole objavljen je 2019. godine, a primenjuje se od školske 2021/22. godine.

Prema saznanjima Danasa, krtičarima ovog programa je sporan ishod u programu biologije da će učenik na kraju osmog razreda „biti u stanju da poveže promene nastale u pubertetu sa delovanjem hormona“, te uputstvo za didaktičko-metodičko ostvarivanje programa u kome stoji da „u obradi polnog i rodnog identiteta, pored razvijanja tolerancije i prihvatanja različitosti, učenicima treba pružiti širu perspektivu genetičke varijabilnosti kao prirodnog fenomena, koja ne daje osnove za predrasude, stereotipe, diskriminaciju i nasilje“.

ČITAJTE:  Vatikan: Operacija promene pola je teška povreda ljudskog dostojanstva

Autori programa sugerišu nastavnicima da se adekvatnim izborom sadržaja i načina rada može uspostaviti veza sa sadržajima koji se obrađuju u okviru predmeta građansko vaspitanje, a koji se odnose na teme pol, rod i seksualnost.

I u tom predmetu jedan od ishoda glasi da će učenik po završetku razreda biti u stanju da „razlikuje pojmove pol i rod i prepozna rodne stereotipe“.

Danas je zatražio komentar predstavnice Srpskog biološkog društva u Nacionalnom prosvetnom savetu Nade Džamić Šepe, ali odgovor nismo dobili.

NPS formira radnu grupu

– Nacionalni prosveti savet će formirati radnu grupu u koju će pozvati najeminentnije profesore biologije i predstavnike Srpskog biološkog društva da preispitaju deo programa nastave i učenja biologije za osmi razred koji se odnosi na rodni i polni identitet. To će biti najuže stručna rasprava – potvrdio je za Danas Radivoje Stojković, predsednik NPS-a.

On je kazao da će Savet kao i do sada uvažiti mišljenje struke i nauke i da bi njegov stav trebalo da bude poznat za dve nedelje. Stojković je potvrdio da je Srpsko biološko društvo 2019. dalo pozitivno mišljenje na program biologije za osmi razred.

Šta je sporno Pokretu Dveri?

Pokretu Dveri sporan je deo iz biologije za osmi razred izdavačke kuće Klet u kom se navodi da je pravo na rodni identitet i seksualnu orijentaciju je zakonom zagarantovano pravo svakoga od nas.

ČITAJTE:  U Švedskoj granica za operaciju promene spuštena na 16 godina

„Podsećamo javnost da Ustav Srbije ne poznaje kategoriju roda i rodnog identiteta, dok se u Zakonu o zabrani diskriminacije navodi „seksualno opredeljenje“, a ne orijentacija. To nam jasno govori da se aktivno radi na propagandi homoseksualizma i transrodnosti maloletnim licima, zaobilazeći Ustav i zakone Srbije“, navode iz Dveri.

Kao drugi sporan primer navode odlomak iz biologije za osmi razred, izdavača Vulkan, da su „transrodne osobe“, rođene „u pogrešnom telu“, te da „one često imaju potrebu da se oblače i izgledaju kao osobe suprotnog pola, a ponekad se podvrgavaju određenim vidovima terapije (hormonska ili hirurška terapija) kako bi promenile pol“. Onda se, dodaju, prelazi na osobe koje su biološki međupolne, da bi se ukazalo na postojanje „rodno neutralnih“, koje ne pripadaju “isključivo jednom ili drugom rodu“.

„Želimo da napomenemo da nisu sporni samo udžbenici iz biologije, već se propagandom homoseksualizma i transseksualizma maloletnim licima bavi i udžbenik iz istorije za osmi razred IK Klet gde se navodi: „LGBT društveni pokreti su oni društveni pokreti čiji se aktivisti i aktivistkinje zalažu za poboljšanje položaja lezbijki, gej osoba, biseksualaca i transrodnih osoba , koje su često društveno izložene veoma široko rasprostranjenoj diskriminaciji“. Iz svih ovih navedenih razloga, zahtevamo da se se sporne lekcije iz biologije i istorije odmah uklone iz udžbenika, jer sa jedne strane predstavljaju skandaloznu propagandu homoseksualizma i transrodnosti maloletnim licima, a sa druge strane krše Ustav i zakone Srbije“, navode iz Dveri.

Izvor: Danas


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.