Šta da radite ako imate gej sina


Ovo je pismo koje sam dobila od jednog mog starog korisnika iz inostranstva. Naš ?ovek koji vredno radi u dijaspori i koji ima sina jedinca. Ono što je prethodilo ovom njegovom pismu koje Vam predstavljam, help jeste naša komunikacija na temu ženidbe sina i eventualnog potomstva, pill unu?i?a. Od prvog momenta, page samog po?etka komunikacije, meni i nije bilo naro?ito lako da dajem odgovore na pitanja, budu?i da planete i aspekti nisu govorili ono što je gospodin želeo da ?uje, o ?emu mašta i ?emu se nada.

Da li je njega njegov sin izneverio, ili prosto naša deca nemaju obavezu da slede naša o?ekivanja, procenite sami. Ovo je životna situacija koja svakako nije jednostavna, ali sigurno je da nije tragi?na.

Pitanje: Draga moja Katarina, sestro moja ro?ena. Mxxxx je ovde iz Ciriha. Ti jako dobro znaš svu moju muku, sve moje želje, vezano za sina Mxxxxx. Na moju žalost, izgleda da se neke kockice poklapaju i da po?injem da sumnjam da od njegove ženidbe i mojih unu?i?a ne?e biti ništa, ni sad, ni nikad! Ima neko vreme, da je meni žena po?ela da pri?a kako ona sumnja da on možda ne voli žene, nego muškarce.

On dugo vremena ima jednog druga, prijatelja, bar sam ja to smatrao da je tako, koga svi znamo. Žena je nešto posumnjala, a ja jednostavno nisam želeo da poverujem. Nije mi bilo jasno, jer su i moj Mxxxxx i taj mali, koji je Švajcarac, lepi kao lutke i naprosto mislio sam da se samo druže.

Pre neki dan, ja sam otišao kod njega u stan, s posla, nenajavljen. Odnosno, on je znao da treba da do?em da mu popravim neki šteker, sam me je zvao, ali ja nisam otišao tog dana, ve? sutradan. Kada sam došao, njih dvoje su bili u stanu zajedno. Sve to meni ne bi bilo ?udno, da nisam ?ekao sto minuta da vrata otvori, i da kada sam ušao, ne znam sestro mila, ali njih dvoje su bili nekako “zajapureni”. Da mi je neko pri?ao, verovao bih da u toj situaciji bih reagovao luda?ki, ali ja sam ostao u šoku i potpuno nem! Ništa nisam rekao! Taj mali je bio tu još par minuta i onda je otišao, videlo se da im je obojici malo neprijatno.

ČITAJTE:  Izrael: Pravo istopolnim parovima na decu preko surogat majke

Katarina moja, sestro mila, da li je to to? Istinu mi reci! Da li sam se ja na boga kamenjem ga?ao i ?etrdeset godina lomio ki?mu u tu?ini samo zbog njega, da na kraju on umesto žene dovede zeta?

Odgovor: Dragi moj Milane. Pre svega hvala na ovako iscrpnom opisu situacije koja se dogodila. Veoma mi je nezgodno i zapravo ne znam odakle bih po?ela sa svojim odgovorom Vama. Ipak, moram da budem direktna, iako ?e to možda za Vas biti bolno. Sve to što ste pretpostavljali, tog dana, videli i doživeli, po mom mišljenju, najverovatnije je istina. Vi znate da sam ja Vama govorila i ranije kada sam gledala njegov natal, da on meni deluje kao da je emotivno ispunjen. Vi ste uvek negirali, i govorili da on nema nikog. Jednostavno, moje predvi?anje nikada nije odgovaralo realnosti, a evo i zašto!

Sada je sve jasno, i naprosto, aspekte mogu potpuno da demistifikujem. Ono što Vam sada mogu re?i, i to sa velikom sigurnoš?u, jeste da smatram da su Vaš Mxxxx i taj mladi Švajcarac o?igledno u emotivnoj vezi još od 2013 godine. To sada ?ini staž od cele tri godine, a možda i malo više. Emotivna veza u kojoj se nalaze je potpuno prožeta emocijama i oni se zaista vole. Ta ljubav je ekvivalent tome, kao kada mladi par, do?e do pred to da se uzmu.

E sad, po tome, ja pretpostavljam da oni nekako i planiraju neki korak više u toj vezi. Ja se zaista ne razumem dovoljno u zakonodavstvo Švajcarske, pa nisam sigurna da li je tu istopolna zajednica dozvoljena zakonom ili ne, ali plašim se da moram da kostatujem da ?e njih dvoje uskoro makar po?eti zajedni?ki život. Tako?e, koliko je kod Vašeg sina lepo prikazano polje emocija, ja mislim da je taj mladi? njegova srodna duša i da je to emotivna veza koja ima predispoziciju da postane trajna! Znam da Vas ni?im nisam obradovala i da ste generalno od mene o?ekivali to da Vas utešim, da kažem da je to prolazna faza i da ?e se on okanuti toga, te se ipak jednog dana oženiti, ali naprosto, moja dužnost kao astrologa, jeste da budem maksimalno iskrena, što i jesam.

ČITAJTE:  Mađarska: Najavljena zabrana usvajanja dece za gej parove

Ja Vam savetujem, ma koliko to bolno bilo za Vas, da Vašeg sina zbog svega ovoga, ovih novih saznanja, ne posmatrate kao manje vrednog. Vaš sin je jako dobar mladi?, vredan, radan, samostalan i sposoban. Shvatam da ova situacija potpuno odudara od Vaših o?ekivanja, i da Vas to boli. Tako?e, ne bih rekla da trebate da se upore?ujete sa gorima od sebe, ali kakve ljudi probleme sa decom imaju, ovo možda i nije toliko strašno.

Ono što ja mogu da Vam kažem, jeste da Vi od Vašeg sina u budu?nosti možete da o?ekujete sve najlepše. Kako Vi, tako i Vaša supruga. On ?e zaista biti dobar sin Vama, pogotovu u starosti, pazi?e na Vas, trudi?e se da Vam ništa ne fali. Situaciju koja se dogodila i doga?a se, nažalost, ne?ete mo?i da promenite. Budu?i da je to tako, ja Vam ne savetujem da mu išta govorite, i da ga kritikujete. Ako se posva?ate sa njime, to ?e samo da Vas zaboli još više. On ?e pre pristati na sva?u, ali ?e zadržati svoj na?in života i nastaviti emotivnu vezu sa mladi?em u kojoj se nalazi. Iskreno, moram i da Vam predo?im da Vi njemu više niste potrebni, ma koliko to grubo zvu?alo.

On je samostalan, radi i lepo zada?uje i sigurno ne?e podle?i pod nekim pritiskom. Ako biste krenuli da mu emotivno, Vi ili Vaša supruga, uskratite svoju ljubav, odnosno da ne pri?ate sa njime, samo ?ete to i posti?i. Deluje mi, na Vašu žalost, da ako ga postavite u situaciju da bira izme?u njega i Vas kao roditelja, da ?e se odlu?iti za njega. Eventualno, šta biste dobili tim prekidom komunikacije, jeste to možda da na neki direktan na?in, svetu i okolini dokažete da ne podržavate to što Vaš sin ?ini.

ČITAJTE:  Ispovest samohranog gej tate troje dece

Me?utim, poznavaju?i Vas kao roditelja koji je potpuno požrtvovan, isto kao i Vaša gospo?a, ja znam da ne biste izdržali da se dugo ne vidite i ne komunicirate sa svojim sinom, kao i to da Vam nije važnije to šta ?e re?i rodbina, prijatelji i poznanici, od toga da imate sre?an odnos sa svojim sinom. On je fantasti?an mladi?, bez obzira na ovo novo saznanje, po mom mišljenu i prelep i prepametan i ja smatram da Vi u svakom smislu trebate da budete ponosni na njega.

Ako baš ne želite da sa njegovim izabranikom provodite vreme, ako Vam to stvara nelagodu i neprijatnost, ne morate, ali sigurno da se svoga sina ne trebate odre?i, iako možda ovo novo saznanje urušava ve?inu Vaših snova koje ste kao roditelj imali.

Šaljem Vam veliki pozdrav i zagrljaj, Iskreno, Vaša Katarina An?eli?

Izvor: Vesti online


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.