Saveti


Pomozite sebi tako što ?ete poslušati naše savete:

Koristite zaštitu

Koriš?enje zaštite smanjuje šansu da se inficirate ili da je prenesete drugima. Možete koristiti kondom pri analnom seksu (i/ili oralnom) ili rukavice pri fistingu (guranje šake u anus) ili prstenovanju (guranje prsta u anus)

Bez seksa dok vam to doktor ne kaže

Možete preneti infekciju drugima ako imate seks pre nego što se le?enje ne završi ili dok vam doktor ne kaže da je sigurno. Lekar ?e vam re?i da do?ete na kontrolu da vidi da li je tretman uspeo.

Završite ispijanje tableta

Možete i dalje imati infekcija ukoliko ne završite ispijanje prepisane doze tableta koju vam je dao lekao, diagnosis iako su simptomi nestali.

Ne delite tablete

Deljenje tableta sa drugima zna?i da nijedan od vas ne?e dobiti dovoljnu koli?inu lekova da se reši infekcije kako treba. Tako?e, tu?e tablete mogu biti loše za le?enje infekcije koju vi imate.

Kažite drugima

Kažite ljudima s kojima ste imali seks da ste se inficirali kako bi se i oni testirali i le?ili.

Mokrenje i uzimanje te?nosti

Mokrenje posle seksa i ispijanje velike koli?ine te?nosti smanjuje mogu?nost infekcije u penisu, jer se tako izbacuju bakterije.

Seks igra?ke

Seks igra?ke, kao dildoi, koje se koriste sa više partnera mogu da šire infekcije, ?ak i preko osušene krvi. Prekrijte ih novim kondomom kada ih koristite ili ih operite vru?om vodom i sapunom.

?ist start

Ako zapo?injete novu vezu, dobra je ideja da se obojica testirate na seksualno prenosive bolesti.

Ako imate HIV

– Ako imate nele?enu seksualno prenosivu bolest, ona izaziva pove?anje HIV u vašem telu, što može da ugrozi vaše zdravlje. Tako?e pove?ava mogu?nost da drugima prenesete HIV ako imate nezašti?en seks.

– Ako je HIV oslabio vaš imuno sistem postoje ve?e šanse da pokupite neku polnu bolest.

– Oslabljeni imuno sistem ?ini da se neke polne bolesti ?eš?e pojavljuju kod HIV pozitivnih osoba, dok se druge teško le?e.

– Mnogi gej i biseksualni muškarci koji imaju sifilis imaju i HIV. Tražite od vašeg lekara da vas testira svakih šest meseci, naro?ito ako imate seks s mnogo muškaraca.

– Nezašti?en seks vas ?ini izloženijim seksualno prenosivim bolestima. HIV pozitivni muškarci koji imaju nezašti?en analni seks su ?esto zaraženi sifilisom i hepatitisom C.

– Iako ste HIV pozitivni možete se vakcinisati protiv hepatitisa A i B.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.