Rot podržao Paradu ponosa

Michael Rot, no rx Državni ministar za Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nema?ke sastao se sa Organizacionim odborom Beograd Prajda i razgovarao o položaju LGBT zajednice, pripremama za ovogodišnji Prajd i zahtevima koji su ove godine upu?eni predstavnicima institucija u Srbiji.

U razgovoru je zajedni?ki zaklju?eno da je održavanje Beograd Prajda proteklih godina kao i proces dijaloga sa državnim organima u toku pripreme samog doga?aja odlu?uju?e doprineo unapre?ivanju ljudskih prava LGBT zajednice.

Iako su ove promene ograni?ene i nedovoljne, naglašeno je da postoji jasna me?unarodna obaveza Srbije da konstantno radi na uskla?ivanju zakonodavstva i prakse sa standardima Saveta Evrope, ?iji je Srbija ?lan od 2003. godine, saopštio je organizacioni odbor Parade ponosa.

Ministar Rot je posebno interesovanje pokazao za slu?ajeve nasilja i diskriminacije prema pripadnicima LGBT zajednice , naglasivši da je brza i adekvatna primena zakona klju?na za gra?ane svake države, a naro?ito za manjinske zajednice ?iji pripadnici su ?esto žrtve kršenja ljudskih prava.

S obzirom da je Organizacioni odbor Beograd Prajda ugostio ministra Rota i prošle godine, deo diskusije se odnosio i sve ono što je ura?eno u proteklih godinu dana.

Pored Ambasadora Nema?ke u Beogradu, sastanku su prisustvovali i Zamenik šefa Odeljenja za proširenje i spoljnu politiku, kao i referenti koji se bave stanjem ljudskih prava u Srbiji.

Izvor: Blic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.