Različiti stavovi opozicionih stranaka o održavanju Parade ponosa


Opozicione stranke u Srbiji imaju razli?ite stavove o održavanju Parade ponosa, sick pa tako pojedine pozivaju gra?ane da joj prisustvuju, dok druge kritikuju vladu jer joj je, ocenjuju, ta manifestacija prioritet, te poru?uju da je Srbiji potrebnija “porodi?na parada” ili “parada nezaposlenih”.

Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija pružili su podršku održavanju “Parade ponosa” i pozvale svoje ?lanove, simpatizere i ostale gra?ane da prisustvuju manifestaciji u nedelju, 18. septembra.

Predsednik DS Bojan Pajti? pozvao je ?lanove DS, pripadnike drugih stranaka demokratske orijentacije, nevladine organizacije i gra?ane da podrže Paradu ponosa u jednom od, naveo je, najdramati?nijih trenutaka za gra?anske slobode u Srbiji, kada se, navodi, mora braniti svako i sva?ije pravo.

“U trenutku kada svako može biti meta tabloida, kada su institucije urušene, kada nas reklamiraju kao poslušnu i jeftinu radnu snagu, kada vladaju tajni ugovori, ruše se delovi Beograda pod okriljem no?i, a Srbijom vladaju fantomke – moramo se štititi”, naveo je Pajti? i dodao da ?e DS stati na ?elo svake kolone koja se bori za ljudska prava.

Iz LDP poru?uju da država taj dan ima obavezu da pokaže da se ni pod kojim uslovima ne?e uskratiti podršku manifestaciji i jedinstvena prilika da razne organizacije i gra?ani pokažu solidarnost sa onima koji svakoga dana brane svoje ljudsko pravo i dostojanstvo, svesni da na taj na?in brane svakog ?oveka pojedina?no.

Demokratska stranka Srbije, me?utim, smatra da je Srbiji od LGBT parade potrebnija parada ponosa nezaposlenih, penzionera, omladine, samohranih roditelja, trudnica, osoba sa invaliditetom, proteranih i raseljenih, ratnih i vojnih veterana…

Iz DSS navode da se ?lanovi vlade utrkuju u pružanju podrške politi?kim skupovima LGBT zajednice i u promovisanju homoseksualnosti, daju?i im prednost u odnosu na probleme drugih manjinskih grupa i celokupnog stanovništva.

ČITAJTE:  Dudin desant na LGBT, medije i sudstvo

“Dok se u Srbiji deca le?e SMS porukama, trudnice dobijaju otkaze, ukida povra?aj PDV-a na hranu i opremu za bebe, dok mladi odlaze iz zemlje, a natalitet stalno opada, Vlada Srbije kao prioritet postavlja održavanje gej parade i troši milione dinara za njeno organizovanje”, navode iz DS S i dodaju da se protive svakoj vrsti diskriminacije, te apeluju na protivnike održavanja skupa da svoje neslaganje ne ispoljavaju primenom nasilja.

Lider Pokreta Dveri Boško Obradovi? navodi da aktuelna vlada nedovoljno vodi brigu o zaštiti porodi?nih vrednosti u Srbiji, te da se pre može nazvati “gej frendli”, nego vladom koja podržava porodicu.

Zato, kaže, taj pokret sutra organizuje regionalnu konferenciju Svetskog kongresa porodica, ?ije zaklju?ke ?e predati Vladi Srbije.

Obradovi? poziva gra?ane da sutra u 14.30 do?u ispred zgrade skupštine u Ulici kralja Milana, kako bi zajedno predali zaklju?ke predsavnicima vlade.

‘Porodica je napadnuta i ugrožena u svim država sveta. Moderan koncept ljudskih prava direktno ugrožava porodi?ne vrednosti i globalan su fenomen prisutan širom sveta’, rekao je Obradovi?.

Izvor: Blic


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.