Puna podrška opštine Vračar održavanju Parade ponosa


Gradska opština Vra?ar pruži?e punu podršku održavanju Parade ponosa i prvi put, salve manifestaciji ?e se priklju?iti i predstavnici opštinskog rukovodstva, physician predsednik Skupštine opštine Vra?ar Mihailo Grupkovi? i ?lanica Opštinskog Ve?a Nataša Mijatovi?.

– Dužni smo da svojim aktivnim stavom podržimo pravo svakog gra?anina Srbije da živi slobodno i u skladu sa sopstvenim uverenjima, viagra dosage bez straha da ?e njegova prava biti ugrožena od strane nasilnika – poru?io je Grupkovi?, a navedeno je u saopštenju.

On je istakao i slede?e:

– Parada ponosa je na?in da pokažemo poštovanje za sve naše razlike, da se izborimo za pravo na svaki na?in života koji ne ugrožava drugog i da se suprotstavimo svakom ko to pravo želi da ugrozi.

Zato ?e, prema njegovim re?ima, predstavnici Gradske opštine Vra?ar, u nedelju 18. septembra, u 12 sati biti sa prijateljima iz Beogradskog prajda, kako bi svima pokazali koliko slobode su do sada izborili.

Izvor: Telegraf


ČITAJTE:  Zašto ne treba da kažeš mami i tati da si gej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.