Priručnici za rad sa LGBT mladima

Regionalni info centar u saradnji sa Outreach Hannover iz Nemačke, Snaga mladih iz Bosne i Hercegovine i Udruženja za unapređenje savremenih veština “Realizacija” iz Harvatske objavio je priručnik za rad sa LGBT mladima pod naslovom Bobra protiv homofobije i maltretiranja među mladima.

Ovaj priručnik sadrži interaktivne radionice koje su prilagođene za rad sa odraslima i obrađivanje problema sa kojima se suočava LGBT+ populacija. Priručnik je korišćen za trening “Borba protiv homofobije i maltretiranja među mladima” u Novom Sadu i rezultat je sprovođenja treninga i rada sa učesnicima.

Priručnik je objavljen na engleskom, nemačkom, srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku.

Download:

English

Deutsch

Bosanski

Hrvatski

Srpski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.