Predavanje o Žanu Koktou


U subotu, viagra 28. januara održa?e se predavanje o Žanu Koktou, medications pesniku, this romanopiscu, slikaru, režiseru i bokserskom treneru.

Tribina se održava u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 28. januara, od 14 sati.

„Kada pišem ja provociram. Kada pravim film provociram. Kada slikam provociram. Kada izlažem svoje slike provociram, i kada to ne radim provociram. Nadaren sam za provokaciju… Provocira?u i nakon svoje smrti. Moje djelo ?e morati da sa?eka tu drugu smrt, sporu smrt moje darovitosti provociranja. Možda ?e se pobjedonosno uzdi?i, neoptre?ena mnome, oslobo?ena, svježa, i uz uzvik olakšanja: uf!“ (Cocteau, Diary of an Unknown)

ČITAJTE:  Ijan Mekelen raskinuo sa 54 godina mlađim dečkom

Koktoov je identitet s jedne strane odre?en njegovim umjetni?kim talentom, a sa druge njegovom homoseksualnoš?u, a te dvije njegove strane sažele su se u jedinstvenu figuru dendija, uživaoca opijuma, anarhiste, kreativnog mislioca i dinami?nog stvaraoca. Njegova je li?nost, koja se metafori?ki može poistovjetiti sa kolažem, u potpunosti proizvod prve polovine prošlog vijeka i perioda modernizma.

Kokto je paradigma dvadesetovjekovnog umjetnika, polubog koji sam sebe polaže kao žrtvu umjetnosti. Njegova želja je da bude poput gr?kih bogova, ali je istovremeno uronjen u ?ovje?je tijelo kroz koje jedino i može da stvara, što ga ?ini savremenim tragi?kim junakom, onim koji je prekora?io granicu i prešao u hibris, u želji da bude kao bog.

O njegovom životu i radu i seksualnosti govori?e Na?a Bobi?i?, književna kriti?arka. Diplomirala je i odbranila master na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Masterirala teorije kulture i studije roda na Fakultetu politi?kih nauka u Beogradu, gdje poha?a doktorske studije. Na Kvir studijama Centra za kvir studije u Beogradu držala je izlaganja o biseksualnosti i krip studijama (2011/12, 2012/13 i 2013/14), a na Ženskim studijama Centra za ženske studije u Beogradu predavanja o marksisti?kom i socijalisti?kom feminizmu (2014/15, 2015/16. i 2016/17). U?estvovala je na više tribina i konferencija posve?enih pitanjima roda i kulture, izme?u ostalog, na programima „Nova ?itanja roda“, „Rod i kultura“ i „Manjinska ?itanja politike“ u organizaciji IPAK.centra i Centra za ženske studije u Domu omladine Beograda, kao i u okviru programa „Seminar za svakoga“ Kulturnog centra Rex, na konferenciji „EnGarde, Avant-Garde: 20/21 / ?ovek peva posle rata“ u CZKD i na tirbini u okviru projekta „Jezici i nacionalizam“, u saradnji sa udruženjem KROKODIL.

ČITAJTE:  Nepoznati mladić fizički nasrnuo na obezbeđenje „Prajd info centra“

Predavanje organizuje Centar za kvir studije uz podršku Centra za promociju nauke i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Pokrovitelj manifestacije je Kancelarija za ljudska i manjinska prava.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.