Poziv za učešće u projektu o položaju LGBTI populacije u Srbiji


Grupa za podršku mladim LGB osobama „Iza?i” iz Novog Sada uputila je poziv mladima iz svih krajeva Srbije da se uklju?e u realizaciju projekta “Unapre?enje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji”, decease koji ?e se kroz razli?ite aktivnosti realizovati u narednih godinu dana. Rok za prijavu je 15. oktobar.

Projekat „Unapre?enje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji” ima za cilj da doprinese pove?anju vidljivosti diskriminacije i svakodnevnih životnih problema sa kojima se suo?ava LGBT populacija u Srbiji, tadalafil kroz organizovanje treninga i jednodnevnih radionica, recipe radio emisija, on-line alata i izložbe fotografija u periodu od 12 meseci.

Jedna od aktivnosti projekta je organizovanje petodnevnog treninga za 25 aktivista i aktivistkinja (mladi, odrasli mladi, roditelji i ?lanovi porodi?nih i užih društvenih krugova LGBTI osoba) za upotrebu li?nog iskustva kao sadržaja za interaktivnu komunikaciju sa ve?inskom populacijom.

ČITAJTE:  Optuženi za ubistvo Noe Milivojev negirao krivicu

Trening ?e se realizovati u Novom Sadu do 24. do 29. oktobra, a svim u?esnicima i u?esnicima bi?e obezbežen smeštaj i hrana i nadokna?eni putni troškovi.

Prva dva dana treninga bi?e posve?ena uvodu u LGBTI terminologiju, uvod o ljudskim pravima sa osvrtom na prava LGBTI osoba i osnovama komunikacijkih veština.

Naredna tri dana treninga su osmišljena kao tri paralelne obuke u?esnika i u?esnica, po grupama i to za slede?e teme: Živa biblioteka, Blog/Vlog i Radio emisija.

Od perioda završetka treninga, do kraja realizacije projekta u julu 2017. godine, u?esnici i u?esnice ?e biti podeljeni u 3 grupe koje ?e realizovati ravnomerno raspore?ene aktivnosti, proistekle iz tri grupne obuke sa treninga.

Oni koji su prošli obuku za Živu biblioteku ima?e prilike da ste?ena znanja prikažu u 20 lokalnih Kancelarija za mlade i drugim organizacijama za mlade. U?esnici i u?esnice koji su obu?eni za kreiranje Bloga/Vloga mo?i ?e da svoje stavove iskažu putem internet sajta i Youtube kanala, na kojima ?e se periodi?no objavljivati njihovi blog i vlog sadržaji, dok ?e grupa obu?ena za Radio emisije sara?ivati u pripremi 20 radio emisija koje ?e biti periodi?no plasirane javnosti putem Omladinskog online radija.

ČITAJTE:  Gej mladić prekinuo štrajk glađu, nezadovoljan postupanjem policije

Svi zainteresovani mogu da se prijave za u?eš?e u projektu popunjavanjem prijave koja se može prona?i na zvani?noj Facebook stranici grupe “Iza?i”.

Projekat „Unapre?enje razumevanja položaja LGBTI populacije u Srbiji” finansijski je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Izvor: RTV


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.