Poziv za obuku: Praćenje i izveštavanje o položaju LGBT građana


Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, view Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i GayEcho raspisuju konkurs za obuku lica koja bi pratila i izveštavala o položaju LGBT gra?ana/ki u Srbiji u cilju stvaranja ta?ne i realne slike o životnim problemima i izazovima sa kojima se suo?avaju LGBT gra?ani/ke.

Poziv za u?eš?e je pre svega namenjen LGBT+ gra?anima/kama sa prebivalištem na teritoriji opština Kragujevac, Novi Sad, Subotica, Niš i Novi Pazar, kao i drugim licima koji imaju jake veze sa lokalnim LGBT zajednicama.

Program posmatra?a se sastoji od:
1. Trodnevne obuke koja obuhvata:
– sticanje znanja o standardima ljudskih prava u odnosu na LGBT osobe;
– detaljno upoznavanje sa nacionalnim mehanizmima za zaštitu prava kako bi mogli da pružaju savete svojim LGBT sugra?anima/kama u stanju potrebe;
– upoznavanje sa modelima prikupljanja podataka, uz njihovu adaptaciju i usvajanje modela izveštavanja o položaju LGBT gra?ana/ki, tako da odgovaraju potrebama u lokalnim zajednicama.
2. Dostavljanje izveštaja o položaju LGBT gra?ana/ki u lokalnim zajednicama, po završetku programa obuke, a u dogovorenom vremenskom periodu i po usvojenom modelu (za izradu izveštaja je planirana nadoknada).

ČITAJTE:  Najavljen početak Novosadske nedelje ponosa

Važnost ovog procesa se ogleda u ?injenici da nije izdat ni jedan objedinjeni izveštaj o položaju LGBT gra?ana/ki za 2015. godinu, i to u klimi negativnih stereotipa i masovnog nepoverenja gra?ana/ki u stvarni položaj LGBT zajednice u Srbiji. Sa druge strane, nedostatak relevantnih podataka onemogu?ava adekvatno formiranja javnih politika i postupaka razli?itih organa Republike Srbije, što dovodi do usporavanja razvoja u ovoj oblasti. Stoga apelujemo na LGBT zajednicu širom Srbije da uzme u?eš?e u programu posmatra?a za pra?enje i izveštavanje o položaju LGBT gra?ana/ki.
Obuka ?e se održati u Beogradu u periodu od 14 do 16 oktobra 2016. godine. Troškove smeštaja, hrane i prevoza snose organizatori programa.

Za prijavu u?eš?a molimo vas da nam dostavite svoj CV, ne duži od dve strane kao i pismo motivacije, ne duže od jedne strane formata A4 na adresu office@ideje.rs najkasnije do 07.10.2016 godine.

ČITAJTE:  Istraživanje o nasilju u lezbejskim partnerskim odnosima

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS je razvojna organizacija usmerena ka kreiranju, razvoju i implementaciji javnih politika i praksi u oblasti održivog razvoja i ljudskih prava sa posebnim fokusom na podršku ugroženim gra?anima i zajednicama.
IDEAS okuplja akademske radnike/ce, stru?njake/inje, profesionalce/ke i gra?ane/ke, te sprovodi programe u oblasti reforme sistema socijalne zaštite, zaštite dece migranata, razvoja sistema za podršku i efektivno ostvarivanje prava ugroženih gra?ana/ki kao i razvoja odgovornog poslovanja u Srbiji zasnovanog na ljudskim pravima.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.