Poverenica da koristi zakonske mogućnosti


Gej lezbejski info centar, what is ed kao vlasnik GayEcho portala koji je proglasio Brankicu Jankovi? za homofoba godine, ima potrebu da reaguje na tekst “Sukob LGBT zajednice i Brankice Jankovi?” objavljen 6. marta u Danasu.

I to posebno na deo: “Kritika koja implicira izlazak iz okvira zakona predstavlja pritisak na rad naše institucije. Mi radimo u skladu sa zakonom i prema ta?no utvr?enom postupku, a mišljenja donosimo isklju?ivo na osnovu ?injenica i dokaza.”

Ovim Poverenica za zaštitu ravnopravnosti optužuje LGBT organizacije da vrše pritisak da radi protiv zakona, što je jedna maliciozna i manipulativna tvrdnja! Sve što LGBT organizacije zahtevaju jeste da Poverenica koristi sve zakonske mogu?nosti, što do sada nije bio slu?aj.

Uzmimo na primer narodnog poslanika Aleksandra Martinovi?a, koji je vre?ao i diskriminisao LGBT populaciju, nekada za skupštinskom govornicom, nekada van nje. Protiv njega je grupa organizacija podnela 2015. pritužbu zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije van skupštinske govornice i postupak je obustavljen jer se Martinovi? pozvao na poslani?ki imunitet. Slede?i korak Poverenice po zakonu bi bio da traži od Skupštine Srbije da se doti?nom poslaniku oduzme poslani?ki imunitet, što ona nije u?inila. U ?lanu 254 Poslovnika Narodne skupštine piše: “Ako se narodni poslanik pozvao na imunitet, ne može da bude pritvoren, niti protiv njega može da se vodi krivi?ni ili drugi postupak u kome se može izre?i kazna zatvora, bez odobrenja Narodne skupštine”, tako da se u pravnoj zajednici otvorila rasprava da li je doti?ni narodni poslanik mogao uopšte da se pozove na imunitet kada znamo da Poverenica nema mo? nikoga da otera u zatvor, ve? se njene preporuke mahom svode na “da se izvini”.

ČITAJTE:  Živi i pusti druge da budu šta hoće

Tako?e, Poverenica ima zakonsku mogu?nost da javno reaguje i javno osu?uje odre?ene doga?aje i bez podnete pritužba, tako je u prošlosti bivša poverenica Nevena Petruši? osu?ivala lepljenje plakata organizacije SNP Naši, napad na Žene u crnom, Brankica Jankovi? je osu?ivala anonimne pretnje Nedimu Sejdinovi?u, napad na LGBT aktiviste… što zna?i da se mogu javno osuditi i postupci Aleksandra Martinovi?a.

U tekstu tako?e spomenuta Marinika Tepi? je na zajedni?kom sastanku Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije prošle godine kritikovala rad Poverenice za ljudska i manjinska prava jer svoje aktivnosti svodi samo na davanje mišljenja na osnovu pritužbi, iako ima zakonsko pravo da pokre?e javne debate, kampanje, konferencije…

ČITAJTE:  Preminuo Đurica Stankov! Decenijama se borio sa HIV infekcijom i protiv stigmatizacije obolelih

Ve?i problem u radu Poverenice kada je LGBT populacija u pitanju jeste nizak broj onih koji postupe po njenoj preporuci. Postoji zakonska mogu?nost da se podnese tužba ili prekršajna prijava, naro?ito u slu?ajevima višestrukih diskriminatora koji ignorišu njene preporuke, ali kada je seksualna orijentacija u pitanju, Poverenica nije spremna da LGBT populaciju brani pred sudom i onda imamo situaciju da Bora ?or?evi? na mišljenje Poverenice javno kaže: “baš me zabole”.

Zbog navedenog, plus još nekoliko odbijenih pritužbi za koje smatramo da je skandalozno što su bile odbijene, GayEcho je proglasio Brankicu Jankovi? za homofoba godine, jer ne koristi sve zakonom definisane opcije u odbrani LGBT populacije od diskriminacije, tako da smatramo nesolidarnim da Ženska platforma za razvoj Srbije daje paušalna mišljenja ko nije homofob, naro?ito ne u slu?ajevima kada iza odluke stoji višegodišnji monitoring rada neke institucije!

ČITAJTE:  Dokumentarac „Topli fim“ Dragana Jovićevića premijerno u Solunu

Autor je Predrag Azdejkovi?, predsednik Gej lezbejskog info centra

Izvor: Danas


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.